Nytt opprop for Cinemateket i Oslo

Nytt opprop for Cinemateket i Oslo

Cinematekets stiftere Kjell Billing, Vigdis Lian og Jan Erik Holst har organisert et opprop for å bevare Cinemateket i Oslo som nasjonal filmkulturell institusjon. I oppropet bes Stortingets kulturkomité om å avvise regjeringens forslag om å skille driften av Cinemateket i Oslo fra Filmens Hus og Norsk filminstitutt.

Initiativtakerne er også negative til avviklingen av Filmmuseet, og omtaler regjeringens forslag i harde ordelag: Ifølge oppropet er den foreslåtte omleggingen basert på «et ny-liberalistisk markedsprinsipp vi trodde det verdikonservative Høyre holdt seg for gode til å omfavne». I tillegg pekes det på at en eventuell flytting av Cinemateket til nye lokaler vil innebære å kaste bort titalls millioner i investeringer og tretti års utviklet kompetanse innen filmformidling.

Fra før har over 9.000 personer sluttet seg til Facebook-siden Støtteaksjon for å bevare Cinemateket i Oslo.

Oppropet skjer i regi av foreningen Norsk filminstitutts venner og tar også form av en kronerulling: Man kan slutte seg til ved å støtte foreningen med et tresifret kronebeløp innen 5. august. Pengene går til arbeidet med oppropet, som vil bli kunngjort i forbindelse med Den norske filmfestivalen i Haugesund i august.

Les oppropet i sin helhet her

 

Nytt opprop for Cinemateket i Oslo

Nytt opprop for Cinemateket i Oslo

Cinematekets stiftere Kjell Billing, Vigdis Lian og Jan Erik Holst har organisert et opprop for å bevare Cinemateket i Oslo som nasjonal filmkulturell institusjon. I oppropet bes Stortingets kulturkomité om å avvise regjeringens forslag om å skille driften av Cinemateket i Oslo fra Filmens Hus og Norsk filminstitutt.

Initiativtakerne er også negative til avviklingen av Filmmuseet, og omtaler regjeringens forslag i harde ordelag: Ifølge oppropet er den foreslåtte omleggingen basert på «et ny-liberalistisk markedsprinsipp vi trodde det verdikonservative Høyre holdt seg for gode til å omfavne». I tillegg pekes det på at en eventuell flytting av Cinemateket til nye lokaler vil innebære å kaste bort titalls millioner i investeringer og tretti års utviklet kompetanse innen filmformidling.

Fra før har over 9.000 personer sluttet seg til Facebook-siden Støtteaksjon for å bevare Cinemateket i Oslo.

Oppropet skjer i regi av foreningen Norsk filminstitutts venner og tar også form av en kronerulling: Man kan slutte seg til ved å støtte foreningen med et tresifret kronebeløp innen 5. august. Pengene går til arbeidet med oppropet, som vil bli kunngjort i forbindelse med Den norske filmfestivalen i Haugesund i august.

Les oppropet i sin helhet her

 

MENY