Nye Veier med idéutviklingsstøtte til 12 prosjekter

Nye Veier med idéutviklingsstøtte til 12 prosjekter

Foto: Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen er blant mottakerne av tilskudd

Norsk filminstitutt har denne uken gitt til sammen 1,2 millioner kroner i tilskudd til idéutvikling i Nye veier-ordningen. Målet er å stimulere til høyere kvalitet for norsk filmer og serier gjennom å styrke utviklings- og forarbeidsfasen for etablerte regissører og serieskapere.

Tidligere denne våren ble også dramaserier innlemmet i Nye veier-ordningen (les mer om serieskapernes reaksjon på det). Med dette ønsket Norsk filminstitutt å ”stimulere kunstnarleg vågemot og nybrottsarbeid innanfor eit felt der det verkeleg kokar og skjer bra ting for tida”, som det het i en melding på NFIs websider.

Disse fikk tilskudd til idéutvikling Nye veier:

Dramaserier:

Fire tilskudd til idéutvikling av dramaserier: Andreas J. Riiser, Kenneth Karlstad, Erika Calmeyer og Liv Joelle Barbosa Blad, Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig.

Dokumentarfilm:

Fire tilskudd til idéutvikling av dokumentarfilm: Gunnar Hall Jensen, Stian Indrevoll, Are Pilskog og Hilde Skofteland.

Spillefilm: 

Fire tilskudd til idéutvikling av spillefilm: Johanna Pyykkö, Yngvild Sve Flikke, Kaveh Tehrani, Erlend Loe og Yngve Sæther.

Nye Veier med idéutviklingsstøtte til 12 prosjekter

Nye Veier med idéutviklingsstøtte til 12 prosjekter

Foto: Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen er blant mottakerne av tilskudd

Norsk filminstitutt har denne uken gitt til sammen 1,2 millioner kroner i tilskudd til idéutvikling i Nye veier-ordningen. Målet er å stimulere til høyere kvalitet for norsk filmer og serier gjennom å styrke utviklings- og forarbeidsfasen for etablerte regissører og serieskapere.

Tidligere denne våren ble også dramaserier innlemmet i Nye veier-ordningen (les mer om serieskapernes reaksjon på det). Med dette ønsket Norsk filminstitutt å ”stimulere kunstnarleg vågemot og nybrottsarbeid innanfor eit felt der det verkeleg kokar og skjer bra ting for tida”, som det het i en melding på NFIs websider.

Disse fikk tilskudd til idéutvikling Nye veier:

Dramaserier:

Fire tilskudd til idéutvikling av dramaserier: Andreas J. Riiser, Kenneth Karlstad, Erika Calmeyer og Liv Joelle Barbosa Blad, Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig.

Dokumentarfilm:

Fire tilskudd til idéutvikling av dokumentarfilm: Gunnar Hall Jensen, Stian Indrevoll, Are Pilskog og Hilde Skofteland.

Spillefilm: 

Fire tilskudd til idéutvikling av spillefilm: Johanna Pyykkö, Yngvild Sve Flikke, Kaveh Tehrani, Erlend Loe og Yngve Sæther.

MENY