«Skjelvet» får drahjelp av nytt lanseringstiltak

«Skjelvet» får drahjelp av nytt lanseringstiltak

Fantefilms katastrofefilm Skjelvet (foto) er blant mottakerne av midler fra NFIs nye lanseringstiltak.

Også selskapet Aurora Insight Media Consulting As er tildelt midler, til lansering av norske produksjoner på Asia TV Forum & Market i Singapore, mens dokumentaristen Jan Dalchow får tilskudd til YouTube-lansering av dokumentarserien The Naked Dream.

Det er som følge av regjeringens satsning på kulturell og kreativ næring at NFI har satt av en en million kroner til tre spesifikke lanseringer. Pilotprosjektet har som mål ”å styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å selge og markedsføre norske audiovisuelle produksjoner internasjonalt”, som det heter i pressemeldingen.

”De tre prosjektene som får tilskudd representerer hver for seg, og sammen, nye strategier og metoder for å lansere og distribuere norsk film i utlandet på. Tilskuddsmottakerne forplikter seg til å dele erfaringene sine med bransjen, og vi ser frem til å få ny innsikt og kunnskap som kan utvikle den norske filmbransjen videre”, sier Stine Helgeland, Avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i NFI i en pressmelding.

Fantefilm støttes med 450 000 kroner til lanseringen av Skjelvet, blant annet på filmfestivalen i Cannes i 2018. ”Større flater og utforskning av nye ideer er stikkord for prosjektet samtidig som man ønsker å bryte noen av grensene som har ligget mellom norsk og internasjonal lansering”.

Aurora Insight Media Consulting As er tildelt 300 000 kroner til felles lansering av norske produksjoner på Asia TV Forum & Market i Singapore. ”Med disse midlene får de anledning til å bli bedre kjent med det asiatiske markedet. Asia TV Forum & Market har hele Asia som nedslagsfelt og befatter seg med flere formater#.

Dokumentarserien The Naked Dream av Jan Dalchow får også tilsagn om tilskudd på 250 000 kroner til YouTube-lansering. ”YouTube har hittil vært lite utprøvd som en kommersiell plattform for distribusjon og visning av norsk film”.

Videre heter det i pressmeldingen at «den økonomiske støtten skal bidra til utforskning av nye salgsmetoder og plattformer for å markedsføre norske audiovisuelle prosjekter. Dette kan dreie seg om utprøving av nye forretningsmodeller, markeder, plattformer, teknikker eller samarbeidspartnere. Målet er at en større del av inntektene ved salg av norske produksjoner i utlandet skal komme tilbake til norske produsenter og rettighetshavere”.

«Skjelvet» får drahjelp av nytt lanseringstiltak

«Skjelvet» får drahjelp av nytt lanseringstiltak

Fantefilms katastrofefilm Skjelvet (foto) er blant mottakerne av midler fra NFIs nye lanseringstiltak.

Også selskapet Aurora Insight Media Consulting As er tildelt midler, til lansering av norske produksjoner på Asia TV Forum & Market i Singapore, mens dokumentaristen Jan Dalchow får tilskudd til YouTube-lansering av dokumentarserien The Naked Dream.

Det er som følge av regjeringens satsning på kulturell og kreativ næring at NFI har satt av en en million kroner til tre spesifikke lanseringer. Pilotprosjektet har som mål ”å styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å selge og markedsføre norske audiovisuelle produksjoner internasjonalt”, som det heter i pressemeldingen.

”De tre prosjektene som får tilskudd representerer hver for seg, og sammen, nye strategier og metoder for å lansere og distribuere norsk film i utlandet på. Tilskuddsmottakerne forplikter seg til å dele erfaringene sine med bransjen, og vi ser frem til å få ny innsikt og kunnskap som kan utvikle den norske filmbransjen videre”, sier Stine Helgeland, Avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i NFI i en pressmelding.

Fantefilm støttes med 450 000 kroner til lanseringen av Skjelvet, blant annet på filmfestivalen i Cannes i 2018. ”Større flater og utforskning av nye ideer er stikkord for prosjektet samtidig som man ønsker å bryte noen av grensene som har ligget mellom norsk og internasjonal lansering”.

Aurora Insight Media Consulting As er tildelt 300 000 kroner til felles lansering av norske produksjoner på Asia TV Forum & Market i Singapore. ”Med disse midlene får de anledning til å bli bedre kjent med det asiatiske markedet. Asia TV Forum & Market har hele Asia som nedslagsfelt og befatter seg med flere formater#.

Dokumentarserien The Naked Dream av Jan Dalchow får også tilsagn om tilskudd på 250 000 kroner til YouTube-lansering. ”YouTube har hittil vært lite utprøvd som en kommersiell plattform for distribusjon og visning av norsk film”.

Videre heter det i pressmeldingen at «den økonomiske støtten skal bidra til utforskning av nye salgsmetoder og plattformer for å markedsføre norske audiovisuelle prosjekter. Dette kan dreie seg om utprøving av nye forretningsmodeller, markeder, plattformer, teknikker eller samarbeidspartnere. Målet er at en større del av inntektene ved salg av norske produksjoner i utlandet skal komme tilbake til norske produsenter og rettighetshavere”.

MENY