Nye grep i Haugesund reiser nye spørsmål

haugesund

Én ting er sikkert, om vi skal tro kultursjefen i Haugesund som nå har jobbet fram en ny aksjonæravtale for festivalen: Den norske filmfestivalen skal fortsatt være i Haugesund. Om utkastet til ny avtale blir vedtatt, blir festivalen værende i byen de neste fire årene (festivalen var opprinnelig rullerende, men har vært i Haugesund de siste 27 årene). Også Amanda-utdelingen og New Nordic Films-arrangementet er med videre i den nye avtalen mellom Haugesund kommune, Film & Kino som er bransjeorganisasjonen og Rogaland fylkeskommune, melder Haugesunds avis.

Det hersket en stund uklarhet om hvor veien bar videre for festivalen etter Gunnar Johan Løvviks avgang, noe som Rushprint-redaktør Kjetil Lismoens debattinnlegg belyste tidligere i høst.

Selv om styret nå tar grep om framtiden, reiser det nye spørsmål som ikke er avklart. Det heter at ”den norske filmfestivalens styre vil få jobben med å finne og ansette ny daglig leder”, men betyr det at festivalen satser på en ny organisasjonsmodell – uten direktør? Hvem skal stake ut den nye kursen som er nødvendig?

Det heter også at det skal inngås ”ettårige avtaler om hvilke konkrete tjenester de tre eierne skal stille med for festivalen”. Betyr det i praksis at festivalledelsen kun kan ta ett år av gangen, og ikke kunne tenke mer langsiktig? Og hva betyr det at festivalen skal ha kontorplass i Haugesund? Hva innebærer det for den faste staben som holder til i Oslo?

Det har vært forventet at Film & Kino vil redusere noe av sitt eierskap i festivalen, blant annet fordi organisasjonen står overfor egne store ressursmessige utfordringer. Nå varsles det derfor at ”Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune ønsker å øke sine aksjeposter slik at de får mer innflytelse i selskapet”.

Forslaget til ny aksjonæravtale skal ifølge Haugesunds avis først opp i Kultur-og festivalutvikling (KUF), så til formannskapet og deretter til bystyret før den er endelig vedtatt. KUF vil også i sitt første møte få seg forelagt et forslag om å kjøpe aksjer for 32.000 kroner og gå inn i selskapet KinoNor (som samler kinoer i Nord-Norge, blant annet i Tromsø, pluss Trondheim Kino og muligens etter hvert også Fredrikstad kino).

”Hensikten er å bli en større og mer innflytelsesrik forhandlingspartner i forhold til filmbyråene, og å dele kunnskap og erfaringer og også eventuelle tjenester”, sier konstituert kinosjef Jorunn Kristensen og kultursjef Eilif Fjon til Haugesunds avis. ”Mange kinoer blir private nå. Vi ønsker å fortsette som kommunale, men trenger samarbeidspartnere for å få tyngde. Flere av disse byene driver også filmfestivaler, sier Kristensen og Fjon”.

 

Nye grep i Haugesund reiser nye spørsmål

haugesund

Én ting er sikkert, om vi skal tro kultursjefen i Haugesund som nå har jobbet fram en ny aksjonæravtale for festivalen: Den norske filmfestivalen skal fortsatt være i Haugesund. Om utkastet til ny avtale blir vedtatt, blir festivalen værende i byen de neste fire årene (festivalen var opprinnelig rullerende, men har vært i Haugesund de siste 27 årene). Også Amanda-utdelingen og New Nordic Films-arrangementet er med videre i den nye avtalen mellom Haugesund kommune, Film & Kino som er bransjeorganisasjonen og Rogaland fylkeskommune, melder Haugesunds avis.

Det hersket en stund uklarhet om hvor veien bar videre for festivalen etter Gunnar Johan Løvviks avgang, noe som Rushprint-redaktør Kjetil Lismoens debattinnlegg belyste tidligere i høst.

Selv om styret nå tar grep om framtiden, reiser det nye spørsmål som ikke er avklart. Det heter at ”den norske filmfestivalens styre vil få jobben med å finne og ansette ny daglig leder”, men betyr det at festivalen satser på en ny organisasjonsmodell – uten direktør? Hvem skal stake ut den nye kursen som er nødvendig?

Det heter også at det skal inngås ”ettårige avtaler om hvilke konkrete tjenester de tre eierne skal stille med for festivalen”. Betyr det i praksis at festivalledelsen kun kan ta ett år av gangen, og ikke kunne tenke mer langsiktig? Og hva betyr det at festivalen skal ha kontorplass i Haugesund? Hva innebærer det for den faste staben som holder til i Oslo?

Det har vært forventet at Film & Kino vil redusere noe av sitt eierskap i festivalen, blant annet fordi organisasjonen står overfor egne store ressursmessige utfordringer. Nå varsles det derfor at ”Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune ønsker å øke sine aksjeposter slik at de får mer innflytelse i selskapet”.

Forslaget til ny aksjonæravtale skal ifølge Haugesunds avis først opp i Kultur-og festivalutvikling (KUF), så til formannskapet og deretter til bystyret før den er endelig vedtatt. KUF vil også i sitt første møte få seg forelagt et forslag om å kjøpe aksjer for 32.000 kroner og gå inn i selskapet KinoNor (som samler kinoer i Nord-Norge, blant annet i Tromsø, pluss Trondheim Kino og muligens etter hvert også Fredrikstad kino).

”Hensikten er å bli en større og mer innflytelsesrik forhandlingspartner i forhold til filmbyråene, og å dele kunnskap og erfaringer og også eventuelle tjenester”, sier konstituert kinosjef Jorunn Kristensen og kultursjef Eilif Fjon til Haugesunds avis. ”Mange kinoer blir private nå. Vi ønsker å fortsette som kommunale, men trenger samarbeidspartnere for å få tyngde. Flere av disse byene driver også filmfestivaler, sier Kristensen og Fjon”.

 

MENY