Ny animert dokumentar med høye ambisjoner

Ny animert dokumentar med høye ambisjoner

Tidligere denne måneden ble Ilze Burkovska Jacobsens dokumentarprosjekt My Favorite War tildelt produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt.

Filmen forteller en personlig historie om Burkovska Jacobsens oppvekst i Latvia under Sovjetunionen på 70-, 80- og 90-tallet, og skal i følge Norsk filminstitutts nettsider omhandle de ideologiske konfliktene mellom samfunn og individ i diktaturstater.

I dokumentarfilmkonsulent KriStine Ann Skaret sin uttalelse beskrives My Favorite War videre som et ambisiøst prosjekt både kunstnerisk og lanseringsmessig. Her kommer det også fram at Ilze Burkovska Jacobsens barndomshistorie skal animeres med illustrasjoner av Svein Nyhus, og rammes inn av dokumentarsekvenser hvor den voksne Ilze Burkovska Jacobsen oppsøker stedene historien utspiller seg.

Totalt skal 75 prosent av filmen være animert.

De siste årene har man sett flere dokumentarer som benytter animasjon til å fortelle komplekse og utfordrende historier for en voksen målgruppe – gjerne med et historisk utgangspunkt.

Internasjonalt har ikke minst israelske Ari Folmans Vals med Bashir gjort seg bemerket, og trolig har den Oscar-nominerte filmen vært en inspirasjon for senere animerte dokumentarer. Folmans sterke og personlige beretning om massakrene i de palestinske flyktningeleirene Shatila og Sabra i 1982 gikk på norske kinoer i 2009.

Også her i Norge arbeider flere filmskapere med animerte dokumentarer, slik Rushprint har skrevet om tidligere.

Blant prosjektene under utvikling er regissør Mats Grorud sin helanimerte dokumentar The Tower, som tar for seg den palestinske flyktningsituasjonen i Libanon.

I likhet med Burkovska Jacobsen utvikler også filmskaper Steffan Strandberg en oppveksthistorie med mørke elementer. Nærmere bestemt handler hans film Natta pappa henta oss om å vokse opp med en alkoholisert mor. På dette prosjektet samarbeider Strandberg med Yoni Goodman, som hadde animasjonsregien på tidligere nevnte Vals med Bashir.

Ilze Burkovska Jacobsen har tidligere laget flere dokumentarer med utgangspunkt i sin latviske oppvekst. Blant disse er Klassebildet (2001), Min mammas gård (2008) og Klassebildet – ti år klokere (2011). Min mammas gård ble i sin tid valgt ut til den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam (IDFA), og vant prisen for beste dokumentar både på Gullruten her i Norge og på National Film Awards i Latvia.

Arbeidet med My Favorite War skal ha begynt i 2011.

Den 2. mars ble filmen tildelt 2,7 millioner kroner i produksjonsstøtte fra Filminstituttet, av et totalbudsjett på drøyt 16,5 millioner. Prosjektet har tidligere mottatt manus- og prosjektutviklingsstøtte fra NFI, og fikk i 2011 utviklingsstøtte fra det europeiske MEDIA-programmet. Prosjektet er også støttet av Viken Filmsenter.

Regissøren forteller til Tønsberg Blad at de jobber med å skaffe finansiering fra minst ett nordisk land til, og at filmen antas å bli ferdigstilt i 2018.

My Favorite War produseres av det Tønsberg-baserte selskapet Bivrost Film ved Trond Jacobsen og Christian Falch.

Ny animert dokumentar med høye ambisjoner

Ny animert dokumentar med høye ambisjoner

Tidligere denne måneden ble Ilze Burkovska Jacobsens dokumentarprosjekt My Favorite War tildelt produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt.

Filmen forteller en personlig historie om Burkovska Jacobsens oppvekst i Latvia under Sovjetunionen på 70-, 80- og 90-tallet, og skal i følge Norsk filminstitutts nettsider omhandle de ideologiske konfliktene mellom samfunn og individ i diktaturstater.

I dokumentarfilmkonsulent KriStine Ann Skaret sin uttalelse beskrives My Favorite War videre som et ambisiøst prosjekt både kunstnerisk og lanseringsmessig. Her kommer det også fram at Ilze Burkovska Jacobsens barndomshistorie skal animeres med illustrasjoner av Svein Nyhus, og rammes inn av dokumentarsekvenser hvor den voksne Ilze Burkovska Jacobsen oppsøker stedene historien utspiller seg.

Totalt skal 75 prosent av filmen være animert.

De siste årene har man sett flere dokumentarer som benytter animasjon til å fortelle komplekse og utfordrende historier for en voksen målgruppe – gjerne med et historisk utgangspunkt.

Internasjonalt har ikke minst israelske Ari Folmans Vals med Bashir gjort seg bemerket, og trolig har den Oscar-nominerte filmen vært en inspirasjon for senere animerte dokumentarer. Folmans sterke og personlige beretning om massakrene i de palestinske flyktningeleirene Shatila og Sabra i 1982 gikk på norske kinoer i 2009.

Også her i Norge arbeider flere filmskapere med animerte dokumentarer, slik Rushprint har skrevet om tidligere.

Blant prosjektene under utvikling er regissør Mats Grorud sin helanimerte dokumentar The Tower, som tar for seg den palestinske flyktningsituasjonen i Libanon.

I likhet med Burkovska Jacobsen utvikler også filmskaper Steffan Strandberg en oppveksthistorie med mørke elementer. Nærmere bestemt handler hans film Natta pappa henta oss om å vokse opp med en alkoholisert mor. På dette prosjektet samarbeider Strandberg med Yoni Goodman, som hadde animasjonsregien på tidligere nevnte Vals med Bashir.

Ilze Burkovska Jacobsen har tidligere laget flere dokumentarer med utgangspunkt i sin latviske oppvekst. Blant disse er Klassebildet (2001), Min mammas gård (2008) og Klassebildet – ti år klokere (2011). Min mammas gård ble i sin tid valgt ut til den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam (IDFA), og vant prisen for beste dokumentar både på Gullruten her i Norge og på National Film Awards i Latvia.

Arbeidet med My Favorite War skal ha begynt i 2011.

Den 2. mars ble filmen tildelt 2,7 millioner kroner i produksjonsstøtte fra Filminstituttet, av et totalbudsjett på drøyt 16,5 millioner. Prosjektet har tidligere mottatt manus- og prosjektutviklingsstøtte fra NFI, og fikk i 2011 utviklingsstøtte fra det europeiske MEDIA-programmet. Prosjektet er også støttet av Viken Filmsenter.

Regissøren forteller til Tønsberg Blad at de jobber med å skaffe finansiering fra minst ett nordisk land til, og at filmen antas å bli ferdigstilt i 2018.

My Favorite War produseres av det Tønsberg-baserte selskapet Bivrost Film ved Trond Jacobsen og Christian Falch.

MENY