NRK slår sammen drama og eksternt innkjøp

NRK slår sammen drama og eksternt innkjøp

NRK har besluttet å slå sammen Dramaavdelingen og avdelingen for eksterne innkjøp av tv-drama. Dramasjef Ivar Køhn kan fortelle til Rushprint at de er midt oppe i prosessen og kan derfor ikke si så mye akkurat nå om hva det innebærer. Men markante endringer vil det bli, lover han.

– Vi vil komme tilbake med mer konkrete opplysninger når vi er ferdig i løpet av høsten. Det blir store endringer.

Det var overfor Nordisk film og tv-fond at dramasjefen denne uken ga et lite gløtt inn i prosessen med å slå sammen de to enhetene. Målet er å skape en mer enhetlig dramastrategi og for å bruke avdelingens midler på en mest mulig effektiv måte, heter det. Men avdelingen vil fortsette å produsere innad og samtidig legge ut produksjoner til eksterne hovedprodusenter.

– Konkurransen fra andre tv-kanaler og ikke-lineære aktører gjør kampen om de største talentene hardere. Det er spennende. Derfor vil det fortsatt være viktig for NRK å skape et stabilt, attraktivt og langsiktig produksjonsmiljø, sa Køhn.

Dette er jo ikke spesielt opplysende, men Køhn lover altså å komme tilbake med mer avklarende informasjon. Det er åpenbart fordeler ved å ha en selvstendig ekstern dramaredaksjon som jobber mer uavhengig av NRK Drama, akkurat som det strategisk er fordeler ved å samkjøre begge deler i samme avdeling.

Den kommende behandlingen av statsbudsjettet vil også få betydning for NRKs virksomhet. Kulturminister Widvey har som kjent i regjeringens NRK-melding tatt til orde for at 40 prosent av NRKs underholdningsinnhold fra 2018 skal produseres av eksterne aktører. I dag er dette kravet på 10 prosent. Hvordan en sammenslått dramaavdeling kan møte denne eventuelle utfordringen på best mulig måte, gjenstår å se når Køhn og dramaavdelingen har landet på en ny organisasjonsmodell.

NRK slår sammen drama og eksternt innkjøp

NRK slår sammen drama og eksternt innkjøp

NRK har besluttet å slå sammen Dramaavdelingen og avdelingen for eksterne innkjøp av tv-drama. Dramasjef Ivar Køhn kan fortelle til Rushprint at de er midt oppe i prosessen og kan derfor ikke si så mye akkurat nå om hva det innebærer. Men markante endringer vil det bli, lover han.

– Vi vil komme tilbake med mer konkrete opplysninger når vi er ferdig i løpet av høsten. Det blir store endringer.

Det var overfor Nordisk film og tv-fond at dramasjefen denne uken ga et lite gløtt inn i prosessen med å slå sammen de to enhetene. Målet er å skape en mer enhetlig dramastrategi og for å bruke avdelingens midler på en mest mulig effektiv måte, heter det. Men avdelingen vil fortsette å produsere innad og samtidig legge ut produksjoner til eksterne hovedprodusenter.

– Konkurransen fra andre tv-kanaler og ikke-lineære aktører gjør kampen om de største talentene hardere. Det er spennende. Derfor vil det fortsatt være viktig for NRK å skape et stabilt, attraktivt og langsiktig produksjonsmiljø, sa Køhn.

Dette er jo ikke spesielt opplysende, men Køhn lover altså å komme tilbake med mer avklarende informasjon. Det er åpenbart fordeler ved å ha en selvstendig ekstern dramaredaksjon som jobber mer uavhengig av NRK Drama, akkurat som det strategisk er fordeler ved å samkjøre begge deler i samme avdeling.

Den kommende behandlingen av statsbudsjettet vil også få betydning for NRKs virksomhet. Kulturminister Widvey har som kjent i regjeringens NRK-melding tatt til orde for at 40 prosent av NRKs underholdningsinnhold fra 2018 skal produseres av eksterne aktører. I dag er dette kravet på 10 prosent. Hvordan en sammenslått dramaavdeling kan møte denne eventuelle utfordringen på best mulig måte, gjenstår å se når Køhn og dramaavdelingen har landet på en ny organisasjonsmodell.

MENY