Ni kortfilmer fra profilerte regissører

Ni kortfilmer fra profilerte regissører

Marja Bål Nango (foto), Rebecca FigenschauMagnus Mork, Torfinn Iversen og Knut Erik Jensen er blant regissørene som i dag fikk produksjonstilskudd etter konsulentvurdering til nye kortfilmprosjekter fra Norsk filminstitutt:

Njuokčamat  
MER Film med regissør og medmanusforfatter Marja Bål Nango og manusforfatter Ingir Ane Bål er tildelt 1 000 000 kroner til kortfilmen Njuokčamat (Tungene) der «en samisk kvinne opplever en grusom hendelse på vidda midt i en snøstorm».

Kortfilmkonsulentens begrunnelse for tildelingen:

Dette er en sterkt visuell og utforskende filmfortelling som tar for seg en tabubelagt tematikk om overgrep mot kvinner i det samiske miljøet. Det er en symbolladet film, der ikke all handling forklares, men der den grusomme voldtekten og regissørens blikk og fragmenterte fortelling allikevel evner å skape en ladet stemning og en emosjonell historie med et stort tolkningsrom for publikum. Dette er et personlig prosjekt fra en regissør som viser et modig og sterkt engasjement for historien og tematikken, samtidig som hun basert på sine tidligere filmer står frem som et spennende og særegent regitalent.

Teltet 
Tenk.tv AS med regissør og manusforfatter Rebecca Figenschau tildelt 630 000 kroner til kortfilmen Teltet, der «en dysfunksjonell familie blir satt på prøve når de skal på telttur».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Dette er en intelligent komedie som evner å kombinere tidvis crazy humor med et underliggende dypere budskap. En film som viser hvordan fortrengning og dårlig kommunikasjon skaper konflikt, og hvordan en «taus» konflikt mellom foreldrene kan oppleves som høylytt for barna. Regissøren har vist et spennende talent i sine tidligere arbeider, og i denne filmen vil hun på en interessent måte ta i bruk ulike fortellergrep og fortellerståsted for å lage en underholdende film med et satirisk blikk på det norske turfenomenet.

Myrhull
EdelZek AS med regissør Torfinn Iversen og manusforfatter Katrine Strøm tildelt 150 000 kroner til kortfilmen  Myrhull der «en ulykke inntreffer på telttur og vennskap settes på prøve».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

En spennende film for barn i alderen 8-12 år satt i et stemningsfullt og farefylt naturlandskap. Maktspillet og relasjonen mellom de to jentene er godt etablert som en verden de voksne ikke ser, som kun foregår på barnas premisser. Det er en film som er relevant for den tiden vi lever i, der mange barn lever med skilte foreldre og mange vokser opp i to hjem. Iversen har erfaring med å jobbe med barn fra kortfilmen Levis hest og spillefilmen Oskars Amerika, som begge ble vist på Berlin Film Festival. Dette kan bli en sår og samtidig håpefull film som både voksne og barn kan kjenne seg igjen i.

Mellom rom
Aldeles AS med regissør og manusforfatter Sylvelin Måkestad er tildelt 750 000 kroner til kortfilmen Mellom rom, «som stiller spørsmål om hva som egentlig skjer når vi dør»?

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Kombinasjonen av regissørens tidligere filmer, den eksistensielle tematikken og et iherdige utforskende skuespillerarbeid gir dette prosjektet etter min vurdering et potensial til å stå ut med en sterk egenart i form av å kunne formidle noe dønn ærlig og sant om døden. Fritt for begravelsesbyråer og likkister gir filmen sitt publikum et slags frirom til å være med Rosa og Sivert på morens likvake. Med seg har Måkestad en dedikert produsent og et produksjonsselskap som på en interessent måte jobber både nasjonalt og internasjonalt med filmskapere både fra dokumentar, fiksjon og kunst verdenen.

Selma
Forbes Film med regissør og manusforfatter Lisa Enes er tildelt 300 000 kroner til kortfilmen Selma, som er «et portrett av en outsider som blir møtt av sin egen historie når hun reiser hjem til sin barndoms øy».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Regissør Lisa Enes har gjennom sine filmer vist seg som en modig regissør som våger å utfordre et klassisk film narrativ. Hun har en personlig inngang til denne historien som kan beskrives som en original visuell erkjennelsesreise. Her er det lett for alle som er oppvokst på et lite sted å kjenne seg igjen i småbyens fordømmende blikk. Samtidig handler filmen vel så mye om å våge å stå opp for den man er og selv frigjøre seg fra janteloven. Filmen har et utfordrende fortellerspråk i sin fragmentert historiefortelling og assosiative bruk av enkeltbilder noe som etter min vurdering gir den en spennende egenart. Med seg har Enes en dedikert produsent i Iain Forbes, som har mest regierfaring, men som på bakgrunn av prosjektets sterke kvaliteter for første gang vil produsere for noen andre.

En eller to løgner 
Them Girls AS med regissør Odd Einar Ingebretsen og manusforfatter Per Schreiner er tildelt 240 000 kroner til kortfilmen En eller to løgner, der «en far kontakter sønnen i håp om forsoning før det er for sent».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Per Schreiner briljerer her med en mesterlig elegant og rørende dialog som i sin enkelhet rommer en stor kompleksitet. På overflaten handler den om en far og sønn som ikke evner å kommunisere med hverandre. På et dypere plan handler den om aldring, og hvordan vi av redsel for å såre hverandre unngår å fortelle hele sannheten. Dette har etter min vurdering potensial til å bli en stor liten film som kan berøre et voksent publikum

Min far
Gorillafilm med regissør og manusforfatter Farzad Samsami er tildelt 300 000 kroner til kortfilmen Min far, der vi møter skilsmissebarnet Said (9 år) «som opplever dagene han må være hos faren sin som spesielt krevende».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Dette er en både dramatisk og vemodig historie der det samtidig ligger et håp i at barnet våger å stå opp for seg selv ved å motsi sin far. Gjennom et realistisk og fortettet drama tar filmen for seg en vanskelig tematikk om barn som lever i hjem der foreldrene er rusmisbrukere eller psykisk syke. Dette er et personlig prosjekt fra en dedikert regissør som kan bli en visuelt vakker og sterk film.

Skogen
Alternativet Produksjon AS med regissør og manusforfatter Magnus Mork er tildelt 350 000 kroner til kortfilmen Skogen, der «vi møter naturen og kjærlighetsforholdets underliggende konflikter».   

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Dette er et utforskende og på mange måter interessent prosjekt fra en regissør som har vist en egenartet stemme i sine tidligere filmer. Med en tydelig dramaturgisk ramme og kronologi vil Magnus Mork her videreføre en metode med en åpen innspillingsform der klipp har en bærende rolle i «skrivingen». I ryggen har regissøren et team produsenter som selv er filmskapere. Kombinasjonen av Mork sine tidligere resultater, hans modige og utforskende arbeidsmetode og filmens tematikk og skeive blikk gjør dette til et etter min vurdering originalt og sterkt prosjekt.

Morgen
Rein film AS med regissør og manusforfatter Knut Erik Jensen er tildelt 372 000 kroner til kortfilmen Morgen, «som portretterer et vakkert naturlandskap som bærer på en uendelig tung historie».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Det er sjeldent at ord som majestetisk og pompøst faller meg naturlig å bruke på en positiv måte i en prosjektvurdering, men så er tilfelle med dette prosjektet. Kudos til Jensen for å våge å gå all inn og ta i bruk det audiovisuelle språket og naturen for å favne noe av den uutgrunnelige historiske tragedien som Finnmark bærer på. Uavhengig av i hvor stor grad filmen vil evne å formidle den dypereliggende historien, så har den potensial til å bli et visuelt vakkert og poetisk filmdikt med en sterk musikalsk lydside som både kan gi publikum et stort tolkningsrom og en nær meditativ opplevelse.

Kilde: NFI

Ni kortfilmer fra profilerte regissører

Ni kortfilmer fra profilerte regissører

Marja Bål Nango (foto), Rebecca FigenschauMagnus Mork, Torfinn Iversen og Knut Erik Jensen er blant regissørene som i dag fikk produksjonstilskudd etter konsulentvurdering til nye kortfilmprosjekter fra Norsk filminstitutt:

Njuokčamat  
MER Film med regissør og medmanusforfatter Marja Bål Nango og manusforfatter Ingir Ane Bål er tildelt 1 000 000 kroner til kortfilmen Njuokčamat (Tungene) der «en samisk kvinne opplever en grusom hendelse på vidda midt i en snøstorm».

Kortfilmkonsulentens begrunnelse for tildelingen:

Dette er en sterkt visuell og utforskende filmfortelling som tar for seg en tabubelagt tematikk om overgrep mot kvinner i det samiske miljøet. Det er en symbolladet film, der ikke all handling forklares, men der den grusomme voldtekten og regissørens blikk og fragmenterte fortelling allikevel evner å skape en ladet stemning og en emosjonell historie med et stort tolkningsrom for publikum. Dette er et personlig prosjekt fra en regissør som viser et modig og sterkt engasjement for historien og tematikken, samtidig som hun basert på sine tidligere filmer står frem som et spennende og særegent regitalent.

Teltet 
Tenk.tv AS med regissør og manusforfatter Rebecca Figenschau tildelt 630 000 kroner til kortfilmen Teltet, der «en dysfunksjonell familie blir satt på prøve når de skal på telttur».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Dette er en intelligent komedie som evner å kombinere tidvis crazy humor med et underliggende dypere budskap. En film som viser hvordan fortrengning og dårlig kommunikasjon skaper konflikt, og hvordan en «taus» konflikt mellom foreldrene kan oppleves som høylytt for barna. Regissøren har vist et spennende talent i sine tidligere arbeider, og i denne filmen vil hun på en interessent måte ta i bruk ulike fortellergrep og fortellerståsted for å lage en underholdende film med et satirisk blikk på det norske turfenomenet.

Myrhull
EdelZek AS med regissør Torfinn Iversen og manusforfatter Katrine Strøm tildelt 150 000 kroner til kortfilmen  Myrhull der «en ulykke inntreffer på telttur og vennskap settes på prøve».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

En spennende film for barn i alderen 8-12 år satt i et stemningsfullt og farefylt naturlandskap. Maktspillet og relasjonen mellom de to jentene er godt etablert som en verden de voksne ikke ser, som kun foregår på barnas premisser. Det er en film som er relevant for den tiden vi lever i, der mange barn lever med skilte foreldre og mange vokser opp i to hjem. Iversen har erfaring med å jobbe med barn fra kortfilmen Levis hest og spillefilmen Oskars Amerika, som begge ble vist på Berlin Film Festival. Dette kan bli en sår og samtidig håpefull film som både voksne og barn kan kjenne seg igjen i.

Mellom rom
Aldeles AS med regissør og manusforfatter Sylvelin Måkestad er tildelt 750 000 kroner til kortfilmen Mellom rom, «som stiller spørsmål om hva som egentlig skjer når vi dør»?

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Kombinasjonen av regissørens tidligere filmer, den eksistensielle tematikken og et iherdige utforskende skuespillerarbeid gir dette prosjektet etter min vurdering et potensial til å stå ut med en sterk egenart i form av å kunne formidle noe dønn ærlig og sant om døden. Fritt for begravelsesbyråer og likkister gir filmen sitt publikum et slags frirom til å være med Rosa og Sivert på morens likvake. Med seg har Måkestad en dedikert produsent og et produksjonsselskap som på en interessent måte jobber både nasjonalt og internasjonalt med filmskapere både fra dokumentar, fiksjon og kunst verdenen.

Selma
Forbes Film med regissør og manusforfatter Lisa Enes er tildelt 300 000 kroner til kortfilmen Selma, som er «et portrett av en outsider som blir møtt av sin egen historie når hun reiser hjem til sin barndoms øy».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Regissør Lisa Enes har gjennom sine filmer vist seg som en modig regissør som våger å utfordre et klassisk film narrativ. Hun har en personlig inngang til denne historien som kan beskrives som en original visuell erkjennelsesreise. Her er det lett for alle som er oppvokst på et lite sted å kjenne seg igjen i småbyens fordømmende blikk. Samtidig handler filmen vel så mye om å våge å stå opp for den man er og selv frigjøre seg fra janteloven. Filmen har et utfordrende fortellerspråk i sin fragmentert historiefortelling og assosiative bruk av enkeltbilder noe som etter min vurdering gir den en spennende egenart. Med seg har Enes en dedikert produsent i Iain Forbes, som har mest regierfaring, men som på bakgrunn av prosjektets sterke kvaliteter for første gang vil produsere for noen andre.

En eller to løgner 
Them Girls AS med regissør Odd Einar Ingebretsen og manusforfatter Per Schreiner er tildelt 240 000 kroner til kortfilmen En eller to løgner, der «en far kontakter sønnen i håp om forsoning før det er for sent».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Per Schreiner briljerer her med en mesterlig elegant og rørende dialog som i sin enkelhet rommer en stor kompleksitet. På overflaten handler den om en far og sønn som ikke evner å kommunisere med hverandre. På et dypere plan handler den om aldring, og hvordan vi av redsel for å såre hverandre unngår å fortelle hele sannheten. Dette har etter min vurdering potensial til å bli en stor liten film som kan berøre et voksent publikum

Min far
Gorillafilm med regissør og manusforfatter Farzad Samsami er tildelt 300 000 kroner til kortfilmen Min far, der vi møter skilsmissebarnet Said (9 år) «som opplever dagene han må være hos faren sin som spesielt krevende».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Dette er en både dramatisk og vemodig historie der det samtidig ligger et håp i at barnet våger å stå opp for seg selv ved å motsi sin far. Gjennom et realistisk og fortettet drama tar filmen for seg en vanskelig tematikk om barn som lever i hjem der foreldrene er rusmisbrukere eller psykisk syke. Dette er et personlig prosjekt fra en dedikert regissør som kan bli en visuelt vakker og sterk film.

Skogen
Alternativet Produksjon AS med regissør og manusforfatter Magnus Mork er tildelt 350 000 kroner til kortfilmen Skogen, der «vi møter naturen og kjærlighetsforholdets underliggende konflikter».   

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Dette er et utforskende og på mange måter interessent prosjekt fra en regissør som har vist en egenartet stemme i sine tidligere filmer. Med en tydelig dramaturgisk ramme og kronologi vil Magnus Mork her videreføre en metode med en åpen innspillingsform der klipp har en bærende rolle i «skrivingen». I ryggen har regissøren et team produsenter som selv er filmskapere. Kombinasjonen av Mork sine tidligere resultater, hans modige og utforskende arbeidsmetode og filmens tematikk og skeive blikk gjør dette til et etter min vurdering originalt og sterkt prosjekt.

Morgen
Rein film AS med regissør og manusforfatter Knut Erik Jensen er tildelt 372 000 kroner til kortfilmen Morgen, «som portretterer et vakkert naturlandskap som bærer på en uendelig tung historie».

Konsulentens begrunnelse for tildelingen:

Det er sjeldent at ord som majestetisk og pompøst faller meg naturlig å bruke på en positiv måte i en prosjektvurdering, men så er tilfelle med dette prosjektet. Kudos til Jensen for å våge å gå all inn og ta i bruk det audiovisuelle språket og naturen for å favne noe av den uutgrunnelige historiske tragedien som Finnmark bærer på. Uavhengig av i hvor stor grad filmen vil evne å formidle den dypereliggende historien, så har den potensial til å bli et visuelt vakkert og poetisk filmdikt med en sterk musikalsk lydside som både kan gi publikum et stort tolkningsrom og en nær meditativ opplevelse.

Kilde: NFI

MENY