New Nordic Films reddet av Venstre

Filmfestivalen versjon 2
Foto: Håkon Nordvik

I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslo Kulturdepartementet å avvikle støtten til New Nordic Films. Men New Nordic Films er nå tilbake igjen på statsbudsjettet etter at Venstre fikk gjennomslag for det i budsjettforhandlingene, melder Den norske filmfestivalen i Haugesund.

NNF har blitt arrangert i 20 år som et internasjonalt filmbransjemøtested under Den norske filmfestivalen i Haugesund. Målsetningen er å fremme eksport, festivaldeltakelse av norsk og nordisk film og økt internasjonalt samarbeid innen filmproduksjon med Norge og Norden. NNF mottar i dag støtte fra, og samarbeider med en lang rekke aktører – blant annet Nordisk film og TV-fond, Media Programme of the European Union (nå: Creative Europe), Utenriksdepartementet, en lang rekke ambassader, Norsk filminstitutt, m.fl.

I et notat som Rushprint nylig fikk lese, skisserte New Nordic Films konsekvensene av bortfallet av støtten. Men nå er altså NNF reddet i innspurten av budsjetthøsten, og NNF-leder Gyda Myklebust er takknemlig:

«Selv om vi ble skuffet over forslaget om avviklet statsstøtte har dette likevel vært givende og svært hyggelig med all støtten vi har fått fra både støtte- og opposisjonspartier, og ikke minst fra den norske og internasjonale filmbransjen har uttrykt at New Nordic Films er et viktig tiltak som fører ny kapital inn til den norske bransjen, økt eksport av norsk og nordisk film og for internasjonal anseelse av Norge som filmnasjon»-

 

New Nordic Films reddet av Venstre

Filmfestivalen versjon 2
Foto: Håkon Nordvik

I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslo Kulturdepartementet å avvikle støtten til New Nordic Films. Men New Nordic Films er nå tilbake igjen på statsbudsjettet etter at Venstre fikk gjennomslag for det i budsjettforhandlingene, melder Den norske filmfestivalen i Haugesund.

NNF har blitt arrangert i 20 år som et internasjonalt filmbransjemøtested under Den norske filmfestivalen i Haugesund. Målsetningen er å fremme eksport, festivaldeltakelse av norsk og nordisk film og økt internasjonalt samarbeid innen filmproduksjon med Norge og Norden. NNF mottar i dag støtte fra, og samarbeider med en lang rekke aktører – blant annet Nordisk film og TV-fond, Media Programme of the European Union (nå: Creative Europe), Utenriksdepartementet, en lang rekke ambassader, Norsk filminstitutt, m.fl.

I et notat som Rushprint nylig fikk lese, skisserte New Nordic Films konsekvensene av bortfallet av støtten. Men nå er altså NNF reddet i innspurten av budsjetthøsten, og NNF-leder Gyda Myklebust er takknemlig:

«Selv om vi ble skuffet over forslaget om avviklet statsstøtte har dette likevel vært givende og svært hyggelig med all støtten vi har fått fra både støtte- og opposisjonspartier, og ikke minst fra den norske og internasjonale filmbransjen har uttrykt at New Nordic Films er et viktig tiltak som fører ny kapital inn til den norske bransjen, økt eksport av norsk og nordisk film og for internasjonal anseelse av Norge som filmnasjon»-

 

MENY