New Nordic Films trues av kutt i statsbudsjettet

Gyda Myklebust_768
Gyda Myklebust, leder av NNF.

Den nordiske film og tv-bransjens kanskje viktigste møtested, ved siden av Nordisk Panorama, trues nå av konkrete kutt i statsbudsjettet. I budsjettet for 2015 foreslår regjeringen å avvikle støtten til New Nordic Films.

NNF har blitt arrangert i 20 år som et internasjonalt filmbransjemøtested under Den norske filmfestivalen i Haugesund. Målsetningen er å fremme eksport, festivaldeltakelse av norsk og nordisk film og økt internasjonalt samarbeid innen filmproduksjon med Norge og Norden. NNF mottar i dag støtte fra, og samarbeider med en lang rekke aktører – blant annet Nordisk film og TV-fond, Media Programme of the European Union (nå: Creative Europe), Utenriksdepartementet, en lang rekke ambassader, Norsk filminstitutt, m.fl.

I et notat som Rushprint har fått lese, skisserer New Nordic Films konsekvensene av bortfallet av støtten:

Tap av et betydelig internasjonalt møtested for filmbransjen

Tap av internasjonal anseelse av Norge som vertskap for et viktig internasjonalt filmarrangement

Betydelig reduserte muligheter for norske produsenter for å fremme sine filmer internasjonalt, søke internasjonal finansiering av norsk film og fremme internasjonalt produksjonssamarbeid.

Betydelig redusert mulighet for norske produsenter til å få vist sine filmer på store internasjonale festivaler og bli innkjøpt for kino, TV og andre vinduer.

Nedbygging av New Nordic Films, et arrangement i stadig internasjonal vekst.

Og sist, men ikke minst: Det vil være uheldig dersom Kulturdepartementet trekker sin støtte til New Nordic Films – samtidig som en rekke andre offentlige nordiske og europeiske organer gir slik støtte. Det er i tilfelle brudd på vanlige spilleregler i kulturlivet: Offentlige midler utenfra betinger normalt et minimum av «lokal innsats»/vertskapsytelser. Faller den statlige støtten bort, kan vil trolig den nordiske og internasjonale støtten forsvinne som et resultat i nær framtid.

Det er også verd å merke seg, som NNF påpeker, at Initiativet til New Nordic Films kom fra Kulturdepartementet. Det er var departementet som i sin tid utfordret Den norske filmfestivalen til å etablere et nordisk filmmarked for å fremme norsk og nordisk film internasjonalt. Intensjonene er bekreftet i en rekke statsbudsjetter.

Rushprint vil følge opp denne saken, samt øvrige endringer i statsbudsjettet.

New Nordic Films trues av kutt i statsbudsjettet

Gyda Myklebust_768
Gyda Myklebust, leder av NNF.

Den nordiske film og tv-bransjens kanskje viktigste møtested, ved siden av Nordisk Panorama, trues nå av konkrete kutt i statsbudsjettet. I budsjettet for 2015 foreslår regjeringen å avvikle støtten til New Nordic Films.

NNF har blitt arrangert i 20 år som et internasjonalt filmbransjemøtested under Den norske filmfestivalen i Haugesund. Målsetningen er å fremme eksport, festivaldeltakelse av norsk og nordisk film og økt internasjonalt samarbeid innen filmproduksjon med Norge og Norden. NNF mottar i dag støtte fra, og samarbeider med en lang rekke aktører – blant annet Nordisk film og TV-fond, Media Programme of the European Union (nå: Creative Europe), Utenriksdepartementet, en lang rekke ambassader, Norsk filminstitutt, m.fl.

I et notat som Rushprint har fått lese, skisserer New Nordic Films konsekvensene av bortfallet av støtten:

Tap av et betydelig internasjonalt møtested for filmbransjen

Tap av internasjonal anseelse av Norge som vertskap for et viktig internasjonalt filmarrangement

Betydelig reduserte muligheter for norske produsenter for å fremme sine filmer internasjonalt, søke internasjonal finansiering av norsk film og fremme internasjonalt produksjonssamarbeid.

Betydelig redusert mulighet for norske produsenter til å få vist sine filmer på store internasjonale festivaler og bli innkjøpt for kino, TV og andre vinduer.

Nedbygging av New Nordic Films, et arrangement i stadig internasjonal vekst.

Og sist, men ikke minst: Det vil være uheldig dersom Kulturdepartementet trekker sin støtte til New Nordic Films – samtidig som en rekke andre offentlige nordiske og europeiske organer gir slik støtte. Det er i tilfelle brudd på vanlige spilleregler i kulturlivet: Offentlige midler utenfra betinger normalt et minimum av «lokal innsats»/vertskapsytelser. Faller den statlige støtten bort, kan vil trolig den nordiske og internasjonale støtten forsvinne som et resultat i nær framtid.

Det er også verd å merke seg, som NNF påpeker, at Initiativet til New Nordic Films kom fra Kulturdepartementet. Det er var departementet som i sin tid utfordret Den norske filmfestivalen til å etablere et nordisk filmmarked for å fremme norsk og nordisk film internasjonalt. Intensjonene er bekreftet i en rekke statsbudsjetter.

Rushprint vil følge opp denne saken, samt øvrige endringer i statsbudsjettet.

MENY