Næringspolitisk råd vil endre insentivordningen

Næringspolitisk råd vil endre insentivordningen

Foto: Om det er opp til Næringspolitisk råd, vil vi få se flere locationscouts på befaring i norsk natur framover.

Ett år etter at Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble utnevnt, leverte de i dag sitt første innspill til regjeringen. Her kommer de blant annet med konkrete forslag til endringer av insentivordningen.

Rådets innspillsnotat ble overrukket på Sentralen i Oslo, hvor kulturminister Linda Hofstad Helleland tok det i mot på vegne av regjeringen og næringsminister Monica Mæland.

Innspillsnotatet består av seks konkrete innspill, hvorav to av er bransjespesifikke. De øvrige er generelle for den kreative næringen.

Ett av de bransjespesifikke innspillene gjelder insentivordningen for film, som rådet mener at ikke er god nok slik den er i dag.

I notatet kommer rådet med følgende innspill til endring av insentivordningen:

  • Å oppheve taket for maksimal tildelt støtte.
  • Å omgjøre ordningen fra en søknadsbasert ordning forvaltet av Norsk Filminstitutt til en automatisk refusjonsordning under Finansdepartementet.
  • Å redusere minimumskravet til produksjonsbudsjett slik at flere produksjoner vil kunne kvalifisere til støtte.
  • Refusjonsnivået bør justeres for å være konkurransedyktig med andre europeiske ordninger, og bør derfor ligge på 30 prosent.

– Regjeringen skal bidra til gode rammevilkår. Men løsningene må komme fra næringen selv. Vi har sett frem til å få innspill fra Næringspolitisk råd, som består av aktører som har investert i kultur og generert nye verdier. Nå skal vi bruke sommeren på å sette oss inn i innspillene, så får vi se hvordan vi skal følge det opp i neste års budsjett, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding i forbindelse med overrekkelsen av innspillet.

Rådet er oppnevnt for å bidra med kunnskap fra næringen som kan styrke de kulturelle og kreative bransjer og bidra til økt verdiskaping, heter det i den samme pressemeldingen.

Det 15 sider lange innspillsnotatet kan lastes ned fra følgende side på regjeringen.no.

Næringspolitisk råd vil endre insentivordningen

Næringspolitisk råd vil endre insentivordningen

Foto: Om det er opp til Næringspolitisk råd, vil vi få se flere locationscouts på befaring i norsk natur framover.

Ett år etter at Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble utnevnt, leverte de i dag sitt første innspill til regjeringen. Her kommer de blant annet med konkrete forslag til endringer av insentivordningen.

Rådets innspillsnotat ble overrukket på Sentralen i Oslo, hvor kulturminister Linda Hofstad Helleland tok det i mot på vegne av regjeringen og næringsminister Monica Mæland.

Innspillsnotatet består av seks konkrete innspill, hvorav to av er bransjespesifikke. De øvrige er generelle for den kreative næringen.

Ett av de bransjespesifikke innspillene gjelder insentivordningen for film, som rådet mener at ikke er god nok slik den er i dag.

I notatet kommer rådet med følgende innspill til endring av insentivordningen:

  • Å oppheve taket for maksimal tildelt støtte.
  • Å omgjøre ordningen fra en søknadsbasert ordning forvaltet av Norsk Filminstitutt til en automatisk refusjonsordning under Finansdepartementet.
  • Å redusere minimumskravet til produksjonsbudsjett slik at flere produksjoner vil kunne kvalifisere til støtte.
  • Refusjonsnivået bør justeres for å være konkurransedyktig med andre europeiske ordninger, og bør derfor ligge på 30 prosent.

– Regjeringen skal bidra til gode rammevilkår. Men løsningene må komme fra næringen selv. Vi har sett frem til å få innspill fra Næringspolitisk råd, som består av aktører som har investert i kultur og generert nye verdier. Nå skal vi bruke sommeren på å sette oss inn i innspillene, så får vi se hvordan vi skal følge det opp i neste års budsjett, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding i forbindelse med overrekkelsen av innspillet.

Rådet er oppnevnt for å bidra med kunnskap fra næringen som kan styrke de kulturelle og kreative bransjer og bidra til økt verdiskaping, heter det i den samme pressemeldingen.

Det 15 sider lange innspillsnotatet kan lastes ned fra følgende side på regjeringen.no.

MENY