– Nå må politikerne agere overfor NRK

– Nå må politikerne agere overfor NRK

– Enten kan man gå inn og ta oppdrag som frilanser, eller så kan man bli midlertidig ansatt i NRK med de tariffavtalene vi har i dag.

Det er det soleklare kravet fra NRKs dramasjef Ivar Køhn til de organiserte regissørene som har jobbet for eller vurderer å jobbe for statskanalen. NRK nekter med dette å ansette fagorganiserte i Norsk sceneinstruktørforening (NScF). Men avgjørelsen berører også mange av regissørene som er medlemmer av Norsk filmforbund (NFF) og Norske filmregissører (NFR).

Johan Osuldsen, styreleder i Norsk sceneinstruktørforening, kaller det overfor Klassekampen for en lockout og et forsøk på fagforeningsknusing.

I et brev til NScF skriver NRKs juridiske direktør at kanalen heretter ikke vil ansette noen regissører som er organiserte i fagforeningen, melder Klassekampen. Det betyr i praksis at organiserte regissører, som utgjør rundt 90 prosent av samtlige regissører i Norge, ikke lenger kan jobbe for NRK.

Men ifølge Bjørn Brem, advokat for NFF og NFR, vil det også omfatte alle andre fagfunksjoner. Det kan han melde til Rushprint på epost.

«Heller ingen andre faggrupper fra NFF vil la seg engasjere av NRK: ingen fotografer, klippere, scenografer, maskører, produksjonsdesignere eller animatører».

Som før handler det om regissørenes opphavsrettigheter til tv-serier, dramaserier og filmer de produserer for statskanalen. Med dagens avtale må NRK betale et tillegg til opprinnelig vederlag dersom kanalen vil at programmet skal være tilgjengelig for publikum ut over det som allerede er avtalt, for eksempel på NRKs nett-tv. Tillegget beløper seg i dag til 15 prosent av regissørens lønn for hver ekstra måned. Men NRK krever å kunne kjøpe ut regissørens rettigheter for evig tid, for en engangssum, melder Klassekampen.

Brem understreker overfor Rushprint at nå bør politikerne agere overfor NRK.

«Politikerne sier at de ikke kan hjelpe oss i forhandlingene med NRK. Men NRK bruker politiske argumenter når de forhandler med oss, herunder at det er Kulturdepartementet og politikerne som pålegger NRK å erverve opphavsrettigheter for evig tid. Dersom NRK bruker politiske argumenter for å låse forhandlingene med fagforeningene, må man spørre om ikke dette er misbruk av makt fra allmennkringkasteren, og da må politikerne komme på banen».

– Nå må politikerne agere overfor NRK

– Nå må politikerne agere overfor NRK

– Enten kan man gå inn og ta oppdrag som frilanser, eller så kan man bli midlertidig ansatt i NRK med de tariffavtalene vi har i dag.

Det er det soleklare kravet fra NRKs dramasjef Ivar Køhn til de organiserte regissørene som har jobbet for eller vurderer å jobbe for statskanalen. NRK nekter med dette å ansette fagorganiserte i Norsk sceneinstruktørforening (NScF). Men avgjørelsen berører også mange av regissørene som er medlemmer av Norsk filmforbund (NFF) og Norske filmregissører (NFR).

Johan Osuldsen, styreleder i Norsk sceneinstruktørforening, kaller det overfor Klassekampen for en lockout og et forsøk på fagforeningsknusing.

I et brev til NScF skriver NRKs juridiske direktør at kanalen heretter ikke vil ansette noen regissører som er organiserte i fagforeningen, melder Klassekampen. Det betyr i praksis at organiserte regissører, som utgjør rundt 90 prosent av samtlige regissører i Norge, ikke lenger kan jobbe for NRK.

Men ifølge Bjørn Brem, advokat for NFF og NFR, vil det også omfatte alle andre fagfunksjoner. Det kan han melde til Rushprint på epost.

«Heller ingen andre faggrupper fra NFF vil la seg engasjere av NRK: ingen fotografer, klippere, scenografer, maskører, produksjonsdesignere eller animatører».

Som før handler det om regissørenes opphavsrettigheter til tv-serier, dramaserier og filmer de produserer for statskanalen. Med dagens avtale må NRK betale et tillegg til opprinnelig vederlag dersom kanalen vil at programmet skal være tilgjengelig for publikum ut over det som allerede er avtalt, for eksempel på NRKs nett-tv. Tillegget beløper seg i dag til 15 prosent av regissørens lønn for hver ekstra måned. Men NRK krever å kunne kjøpe ut regissørens rettigheter for evig tid, for en engangssum, melder Klassekampen.

Brem understreker overfor Rushprint at nå bør politikerne agere overfor NRK.

«Politikerne sier at de ikke kan hjelpe oss i forhandlingene med NRK. Men NRK bruker politiske argumenter når de forhandler med oss, herunder at det er Kulturdepartementet og politikerne som pålegger NRK å erverve opphavsrettigheter for evig tid. Dersom NRK bruker politiske argumenter for å låse forhandlingene med fagforeningene, må man spørre om ikke dette er misbruk av makt fra allmennkringkasteren, og da må politikerne komme på banen».

MENY