Mastergraden på filmskolen stanses

Filmskolenmotiv_master_768

Kontroversene rundt godkjenningen av Den norske filmskolens mastergrad begynner nå å likne en farse. Da det viste seg at deler av opplæringen skulle foregå i Oslo, og ikke bare på Lillehammer, bestemte NOKUT, godkjenningsorganet for høyere utdanning, at de skulle se på saken en gang til. Resultatet er at organet nå har annullert vedtaket om godkjenning av mastergradsstudie.

Kommunikasjonssjef i NOKUT, Gard Sandaker-Nielsen, sier til NRK Hedmark at det betyr at skolen ikke kan ta opp masterstudenter denne høsten.

– Bakgrunnen for annulleringen er at informasjonen vi har fått fra høyskolen ikke var korrekt. Det stod at studiet i sin helhet skulle gjennomføres på Lillehammer, men det viser seg at deler av studiet skal gjennomføres i Oslo.

Sandaker-Nielsen sier at de trenger mer informasjon før de eventuelt kan godkjenne studiet på nytt.

– Studiet må ha den kvaliteten en mastergrad skal ha, derfor ber vi om supplerende informasjon.

Dekan ved filmskolen, Thomas Stenderup vil ikke kommentere saken nå. Han har tidligere sagt til NRK at skolen ikke har ikke hadde noen skjulte intensjoner, men at plassmangel var en av grunnene til at deler av studiet skulle gjennomføres i Oslo. En annen årsak var beliggenheten, og at man ville nå de beste folkene i hovedstaden.

Flere tidligere studenter, blant annet Sara Johnsen har vurdert å søke masterstudiet.

– Jeg vurderte selv å søke masterstudiet, men det var praktisk umulig å pendle flere ganger i uka til Lillehammer da jeg har jobb og familie i Oslo. Om studiet flyttes til Oslo, vil jeg vurdere det på nytt, sa regissør Sara Johnsen til NRK.

Oppstarten av studiet skulle være i desember, og søknadsfristen var 22. september. Det er ikke klart hvor kjapt en ny godkjenning eventuelt kan komme på plass.

NOKUT har gitt HiL en frist til 9. oktober med å komme med en supplerende redegjørelse til søknaden, og vil deretter foreta en vurdering for å vurdere om studiet oppfyller kravene i

Les hele saken

Mastergraden på filmskolen stanses

Filmskolenmotiv_master_768

Kontroversene rundt godkjenningen av Den norske filmskolens mastergrad begynner nå å likne en farse. Da det viste seg at deler av opplæringen skulle foregå i Oslo, og ikke bare på Lillehammer, bestemte NOKUT, godkjenningsorganet for høyere utdanning, at de skulle se på saken en gang til. Resultatet er at organet nå har annullert vedtaket om godkjenning av mastergradsstudie.

Kommunikasjonssjef i NOKUT, Gard Sandaker-Nielsen, sier til NRK Hedmark at det betyr at skolen ikke kan ta opp masterstudenter denne høsten.

– Bakgrunnen for annulleringen er at informasjonen vi har fått fra høyskolen ikke var korrekt. Det stod at studiet i sin helhet skulle gjennomføres på Lillehammer, men det viser seg at deler av studiet skal gjennomføres i Oslo.

Sandaker-Nielsen sier at de trenger mer informasjon før de eventuelt kan godkjenne studiet på nytt.

– Studiet må ha den kvaliteten en mastergrad skal ha, derfor ber vi om supplerende informasjon.

Dekan ved filmskolen, Thomas Stenderup vil ikke kommentere saken nå. Han har tidligere sagt til NRK at skolen ikke har ikke hadde noen skjulte intensjoner, men at plassmangel var en av grunnene til at deler av studiet skulle gjennomføres i Oslo. En annen årsak var beliggenheten, og at man ville nå de beste folkene i hovedstaden.

Flere tidligere studenter, blant annet Sara Johnsen har vurdert å søke masterstudiet.

– Jeg vurderte selv å søke masterstudiet, men det var praktisk umulig å pendle flere ganger i uka til Lillehammer da jeg har jobb og familie i Oslo. Om studiet flyttes til Oslo, vil jeg vurdere det på nytt, sa regissør Sara Johnsen til NRK.

Oppstarten av studiet skulle være i desember, og søknadsfristen var 22. september. Det er ikke klart hvor kjapt en ny godkjenning eventuelt kan komme på plass.

NOKUT har gitt HiL en frist til 9. oktober med å komme med en supplerende redegjørelse til søknaden, og vil deretter foreta en vurdering for å vurdere om studiet oppfyller kravene i

Les hele saken

MENY