Dramaserien Lykkeland presenteres på Berlinalen

Dramaserien Lykkeland presenteres på Berlinalen

Lykkeland, Maipos dramaserie om den norske oljealderen, er valgt ut til å bli presentert for den internasjonale tv-bransjen under de såkalte “Drama Series Days” på Berlinalen. “CoPro Series” heter møteplassen der Lykkeland skal luftes for mulige coprodusenter og kjøpere. Det er en platform der alle som er involvert i dramaproduksjon, fra produksjon og salg til distribusjon, møtes for å vurdere mulige samarbeid, både på kort og lang sikt. De siste årene har Berlinalen satset hardere på tv-drama, og det er første gangen CoPro Series arrangeres.

Det er Mette M. Bølstad som har skrevet Lykkeland, og Petter Næss skal være konseptuerende regissør. Lykkeland følger fire unge mennesker fra perioden rett før det første oljefunnet på Ekofiskfeltet i 1969 og frem til dannelsen av Statoil i 1972. ”Menneskene representerer på hvert sitt vis ulike aspekter av samfunnet, som serien følger inn i voksenlivet i en by som går igjennom en forrykende, uforliknelig forandring”, heter det i en pressemelding. Lykkeland er på 8 x 45 minutter og regnes som en storsatsing fra NRK.

Deltakerne øvrige på “CoPro Series” er:

-Freud (Bavaria Fernsehproduktion & Satel Film), Tyskland / Østerrike

-Cognition (Catalyst Global Media & A Better Tomorrow Films), UK og USA

-Omerta (Caviar), Belgium

-Metro (Kelija), Frankrike

-Hausen (Tanuki Films), Bulgaria

Da NFI-konsulent Kari Moen Kristiansen ga Lykkeland 12 millioner kroner begrunnet hun det slik:

”Dette er en serie om en sentral epoke i Norsk historie som i sterk grad har lagt grunnlag for den velstanden og det sosialdemokratiske samfunnet vi har i dag. Med utgangspunkt i dagens situasjon i oljebransjen, og de politiske og økonomiske omveltningene i verden for øvrig, har dette prosjektet også en sterk relevans for hvordan vi som mennesker og samfunn forholder oss til endringer og utvikling. Med sine tidligere suksess serier har manusforfatter Mette M. Bølstad vist at hun evner å skape troverdige og interessante karakterer som blir bærere av den dramatiske historien, og det er nettopp denne personlige inngangen til dramaet som står sentralt og er en stor kvalitet ved Lykkeland. Serien har også et rikt og originalt visuelt univers i sin 60-70-talls estetikk, og et regi- og produsent team som kan dra nytte av sin brede erfaring til å innfri dette prosjektet sitt store nasjonale og internasjonale publikumspotensial”.

Les vårt intervju med Mette M. Bølstad om bl.a Nobel

Dramaserien Lykkeland presenteres på Berlinalen

Dramaserien Lykkeland presenteres på Berlinalen

Lykkeland, Maipos dramaserie om den norske oljealderen, er valgt ut til å bli presentert for den internasjonale tv-bransjen under de såkalte “Drama Series Days” på Berlinalen. “CoPro Series” heter møteplassen der Lykkeland skal luftes for mulige coprodusenter og kjøpere. Det er en platform der alle som er involvert i dramaproduksjon, fra produksjon og salg til distribusjon, møtes for å vurdere mulige samarbeid, både på kort og lang sikt. De siste årene har Berlinalen satset hardere på tv-drama, og det er første gangen CoPro Series arrangeres.

Det er Mette M. Bølstad som har skrevet Lykkeland, og Petter Næss skal være konseptuerende regissør. Lykkeland følger fire unge mennesker fra perioden rett før det første oljefunnet på Ekofiskfeltet i 1969 og frem til dannelsen av Statoil i 1972. ”Menneskene representerer på hvert sitt vis ulike aspekter av samfunnet, som serien følger inn i voksenlivet i en by som går igjennom en forrykende, uforliknelig forandring”, heter det i en pressemelding. Lykkeland er på 8 x 45 minutter og regnes som en storsatsing fra NRK.

Deltakerne øvrige på “CoPro Series” er:

-Freud (Bavaria Fernsehproduktion & Satel Film), Tyskland / Østerrike

-Cognition (Catalyst Global Media & A Better Tomorrow Films), UK og USA

-Omerta (Caviar), Belgium

-Metro (Kelija), Frankrike

-Hausen (Tanuki Films), Bulgaria

Da NFI-konsulent Kari Moen Kristiansen ga Lykkeland 12 millioner kroner begrunnet hun det slik:

”Dette er en serie om en sentral epoke i Norsk historie som i sterk grad har lagt grunnlag for den velstanden og det sosialdemokratiske samfunnet vi har i dag. Med utgangspunkt i dagens situasjon i oljebransjen, og de politiske og økonomiske omveltningene i verden for øvrig, har dette prosjektet også en sterk relevans for hvordan vi som mennesker og samfunn forholder oss til endringer og utvikling. Med sine tidligere suksess serier har manusforfatter Mette M. Bølstad vist at hun evner å skape troverdige og interessante karakterer som blir bærere av den dramatiske historien, og det er nettopp denne personlige inngangen til dramaet som står sentralt og er en stor kvalitet ved Lykkeland. Serien har også et rikt og originalt visuelt univers i sin 60-70-talls estetikk, og et regi- og produsent team som kan dra nytte av sin brede erfaring til å innfri dette prosjektet sitt store nasjonale og internasjonale publikumspotensial”.

Les vårt intervju med Mette M. Bølstad om bl.a Nobel

MENY