Line Halvorsen ny prosjektleder i Midtnorsk Filmsenter

Line Halvorsen ny prosjektleder i Midtnorsk Filmsenter

Line Halvorsen er ansatt som prosjektleder for Mid Nordic Film Export hos Midtnorsk Filmsenter. Det interregionale prosjektet er et samarbeid mellom Midtnorsk Filmsenter på norsk side og Filmpool Jämtland og Film i Västernorrland på svensk side.

Prosjektet Halvorsen skal lede når hun tiltrer 1. mars, er i hovedsak rettet mot dokumentar- og kortfilm, og skal kartlegge og prøve ut ulike metoder for distribusjon og salg av film i det globale digitale markedet. Dette vil bli gjort gjennom case-basert jobbing knyttet opp mot konkrete filmprosjekt i ulike faser av utviklings- og produksjonsløpet.

Line Halvorsen har over 20 års erfaring fra dokumentarfilmbransjen og har blant annet med sine egne prisvinnende filmer Et steinkast unna, USA mot Al-Arian og Å leve uten penger hatt visninger og tv-salg i 30 land. Halvorsen har også jobbet som regissør og produsent og vært outreachprodusent for kinofilmene Opprørske oldemødre, Optimistene, Last Call og Jeg ser deg, og hun har bred erfaring fra alternativ distribusjon, kinolansering og internasjonalt nettverksarbeid.

– Vi er veldig spente på vårt nye prosjekt som er finansiert gjennom Interreg Sverige-Norge programmet, sier Kjersti Greger i Midtnorsk Filmsenter til Rushprint.

Greger forteller at de involverte i prosjektet tidligere har samarbeidet rundt interregprosjektene Mid Nordic Film Commission og Mid Nordic Film Region, og at de gjennom dette er godt etablerte samarbeidspartnere.

– Dette distribusjonsprosjektet kommer som et naturlig resultat av den veksten vi har opplevd i den midtnorske filmbransjen de seneste årene, hvor stadig flere filmskapere og selskap gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt med sine filmprosjekt.

Vider forteller Gregers at prosjektet i samarbeid med alle involverte produksjoner skal gå i dybden på hvert ulikt case og finne en strategi for distribusjon og lansering.

– Forhåpentligvis vil det resultere i økt og ny kunnskap for alle involverte, enklere distribusjonsveger, et mye større publikum og en distribusjonsmetodikk som er overførbar til andre interesserte, sier Greger.

Line Halvorsen ny prosjektleder i Midtnorsk Filmsenter

Line Halvorsen ny prosjektleder i Midtnorsk Filmsenter

Line Halvorsen er ansatt som prosjektleder for Mid Nordic Film Export hos Midtnorsk Filmsenter. Det interregionale prosjektet er et samarbeid mellom Midtnorsk Filmsenter på norsk side og Filmpool Jämtland og Film i Västernorrland på svensk side.

Prosjektet Halvorsen skal lede når hun tiltrer 1. mars, er i hovedsak rettet mot dokumentar- og kortfilm, og skal kartlegge og prøve ut ulike metoder for distribusjon og salg av film i det globale digitale markedet. Dette vil bli gjort gjennom case-basert jobbing knyttet opp mot konkrete filmprosjekt i ulike faser av utviklings- og produksjonsløpet.

Line Halvorsen har over 20 års erfaring fra dokumentarfilmbransjen og har blant annet med sine egne prisvinnende filmer Et steinkast unna, USA mot Al-Arian og Å leve uten penger hatt visninger og tv-salg i 30 land. Halvorsen har også jobbet som regissør og produsent og vært outreachprodusent for kinofilmene Opprørske oldemødre, Optimistene, Last Call og Jeg ser deg, og hun har bred erfaring fra alternativ distribusjon, kinolansering og internasjonalt nettverksarbeid.

– Vi er veldig spente på vårt nye prosjekt som er finansiert gjennom Interreg Sverige-Norge programmet, sier Kjersti Greger i Midtnorsk Filmsenter til Rushprint.

Greger forteller at de involverte i prosjektet tidligere har samarbeidet rundt interregprosjektene Mid Nordic Film Commission og Mid Nordic Film Region, og at de gjennom dette er godt etablerte samarbeidspartnere.

– Dette distribusjonsprosjektet kommer som et naturlig resultat av den veksten vi har opplevd i den midtnorske filmbransjen de seneste årene, hvor stadig flere filmskapere og selskap gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt med sine filmprosjekt.

Vider forteller Gregers at prosjektet i samarbeid med alle involverte produksjoner skal gå i dybden på hvert ulikt case og finne en strategi for distribusjon og lansering.

– Forhåpentligvis vil det resultere i økt og ny kunnskap for alle involverte, enklere distribusjonsveger, et mye større publikum og en distribusjonsmetodikk som er overførbar til andre interesserte, sier Greger.

MENY