– Kulturministeren tar ikke filmen på alvor

– Kulturministeren tar ikke filmen på alvor

Det er Joachim Trier og Yngve Sæther som kommer med denne kraftsalven i Aftenposten i dag. De reagerer på ministerens ønske om at Cinemateket skilles ut fra Norsk Filminstitutt (NFI) og drives som egen enhet eller stiftelse. Samtidig kommer det fram at Høyre har valgt bort filmmediet som forpliktelse for de statlige museene.

– Skal vi ta oss selv på alvor som filmnasjon bør Cinemateket beholdes som statlig filminstitusjon. Det kan godt hende at den skal legges utenfor NFI, men den må ha en fast post på budsjettet, sier Sæther.

– Regionstankegangen er ideell og forståelig, men også naiv. Oslo er hovedstaden. Vi hadde ikke bygget ned Nationaltheateret for å bevare regionsteatrene som allerede avspises med mindre midler. Vi trenger et flaggskip.

Trier sier seg enig, og vil benytte anledningen til å snakke varmt om det som skjer ute i regionene.

– Det er 80 filmklubber i Norge, og politikerne får mye igjen for pengene. Det er ildsjeler som skaffer kopier og lager miljøer der man kan se film. For meg har Cinemateket vært det viktigste skolen, sier Trier.

De sammenligner begge Cinematekets ansvar overfor filmhistorien med det formidlingsansvaret bibliotekene har overfor litteraturen, og Nasjonalteateret overfor Ibsen.

– Her vises historisk film, smal film og formater som ikke kan vises andre steder. Interstellar av Christopher Nolan ble vist i 70 mm-formatet her, akkurat slik han hadde sett den for seg, sier Trier og sikter til den blytunge investeringen Cinemateket har gjort i teknisk utstyr som kan vise ulike filmformater.

– Enda viktigere er at Cinemateket er en spydspiss og at norsk filmkultur formidles her, sier Sæther.

Aftenposten har fått Widveys parti-kollega Svein Harberg til å svare. Han mener at i et marked i endring er det politisk ”naturlig å gjøre noen komplette justeringer”.

– Det er ikke naturlig at staten fortsatt skal drive cinematek i Oslo, som det eneste i landet. Men ingen går inn for å avvikle cinematekene, tvert imot: Filmmeldingen foreslår en egen statlig budsjettpost for filmformidling. Posten inkluderer Norsk filminstitutt, cinematekene og filmfestivalene.

– For tiden konsolideres museer over hele landet. Nå rydder vi opp i hvem som driver med hva på filmfeltet, der Høyre er opptatt av å bevare cinematekene som institusjon. Cinemateket i Oslo kan ligge her i Filmens hus. Eller et annet sted. Organiseringen er blant spørsmålene som skal utredes.

Les hele saken

 

– Kulturministeren tar ikke filmen på alvor

– Kulturministeren tar ikke filmen på alvor

Det er Joachim Trier og Yngve Sæther som kommer med denne kraftsalven i Aftenposten i dag. De reagerer på ministerens ønske om at Cinemateket skilles ut fra Norsk Filminstitutt (NFI) og drives som egen enhet eller stiftelse. Samtidig kommer det fram at Høyre har valgt bort filmmediet som forpliktelse for de statlige museene.

– Skal vi ta oss selv på alvor som filmnasjon bør Cinemateket beholdes som statlig filminstitusjon. Det kan godt hende at den skal legges utenfor NFI, men den må ha en fast post på budsjettet, sier Sæther.

– Regionstankegangen er ideell og forståelig, men også naiv. Oslo er hovedstaden. Vi hadde ikke bygget ned Nationaltheateret for å bevare regionsteatrene som allerede avspises med mindre midler. Vi trenger et flaggskip.

Trier sier seg enig, og vil benytte anledningen til å snakke varmt om det som skjer ute i regionene.

– Det er 80 filmklubber i Norge, og politikerne får mye igjen for pengene. Det er ildsjeler som skaffer kopier og lager miljøer der man kan se film. For meg har Cinemateket vært det viktigste skolen, sier Trier.

De sammenligner begge Cinematekets ansvar overfor filmhistorien med det formidlingsansvaret bibliotekene har overfor litteraturen, og Nasjonalteateret overfor Ibsen.

– Her vises historisk film, smal film og formater som ikke kan vises andre steder. Interstellar av Christopher Nolan ble vist i 70 mm-formatet her, akkurat slik han hadde sett den for seg, sier Trier og sikter til den blytunge investeringen Cinemateket har gjort i teknisk utstyr som kan vise ulike filmformater.

– Enda viktigere er at Cinemateket er en spydspiss og at norsk filmkultur formidles her, sier Sæther.

Aftenposten har fått Widveys parti-kollega Svein Harberg til å svare. Han mener at i et marked i endring er det politisk ”naturlig å gjøre noen komplette justeringer”.

– Det er ikke naturlig at staten fortsatt skal drive cinematek i Oslo, som det eneste i landet. Men ingen går inn for å avvikle cinematekene, tvert imot: Filmmeldingen foreslår en egen statlig budsjettpost for filmformidling. Posten inkluderer Norsk filminstitutt, cinematekene og filmfestivalene.

– For tiden konsolideres museer over hele landet. Nå rydder vi opp i hvem som driver med hva på filmfeltet, der Høyre er opptatt av å bevare cinematekene som institusjon. Cinemateket i Oslo kan ligge her i Filmens hus. Eller et annet sted. Organiseringen er blant spørsmålene som skal utredes.

Les hele saken

 

MENY