Kulturministeren svarer på kritikken

Kulturminister Toril Widvey får overrakt utredningen om intensivordninger fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. Foto: KUD/Ketil Frøland

Etter en solid dose kritikk fra film- og tv-bransjen siste uken har kulturminister Thorhild Widvey svart i form av et innlegg i Dagens Næringsliv.

Etter noen innledende selvfølgeligheter kommer hun til kjernen av den kritikken som har vært rettet mot henne: hva er det hun egentlig vil med en insentivordning og hvordan bør den innrettes?

”Jeg har ingen planer om å ta midler fra norske filmproduksjoner for å gi til utenlandske, slik enkelte frykter når det snakkes om en mulig incentivordning,” understreker hun.

Et begrep som også går igjen her er ”bærekraftig”. Det er et mål for den blåblå politikken at filmbransjen skal kunne oppnå bedre avkastning, men ministeren kommer ikke med noen konkrete innspill i så måte og gjentar her tidligere uttalelser.

Ideas2evidences ferske utredning av økonomi og pengestrømmer i filmbransjen viser at veksten ikke har vært bærekraftig… Målene i den rødgrønne filmpolitikken var motstridende, og målet om en konsolidering og styrking av bransjen er ikke nådd. Tre av fire norske kinofilmer taper penger, og over halvparten av dem igjen har et underskudd på over 50 prosent. Mange små filmprodusenter sliter med lav avkastning og dårlig lønnsomhet. Fra 2008 til 2012 gikk 15 prosent av produksjonsselskapenes egenkapital tapt, og produsentene melder om vaklende investeringsvilje. Utredningen viser også at en viktig del av utfordringen er at mange produsenter i dag tjener pengene sine på å produsere filmene, fremfor å selge dem.

Bransjen har uttrykt ønske om å bli hørt. Det er et ønske vi i stor grad har imøtekommet, mener hun, og viser til applausen hun nylig mottok fra enkelte norske produsenter og bransjeprofiler:

”Departementet har avholdt to innspillsseminarer og vi i politisk ledelse har hatt møter med de aller fleste som har ønsket det. Filmbransjen er også inkludert i alle ledd, som premissleverandør til mandater, som informanter og selvsagt som høringsinstanser. Styreleder Asle Vatn i Produsentforeningen, uttaler at han for første gang har sett en gjennomgående analyse av bransjen brutt ned i tall som foreningen kan stå bak. Avtroppende direktør Lene Løken i Film & Kino har behandlet fire filmutredninger før, og mener dette langt på vei er den beste. John M. Jacobsen i Filmkameratene beskriver rapporten som det beste og mest fornuftige fremspill til en filmmelding han noen gang har sett”.

Kilde: DN.

 

Kulturministeren svarer på kritikken

Kulturminister Toril Widvey får overrakt utredningen om intensivordninger fra Ove Skaug Halsos i Oslo Economics. Foto: KUD/Ketil Frøland

Etter en solid dose kritikk fra film- og tv-bransjen siste uken har kulturminister Thorhild Widvey svart i form av et innlegg i Dagens Næringsliv.

Etter noen innledende selvfølgeligheter kommer hun til kjernen av den kritikken som har vært rettet mot henne: hva er det hun egentlig vil med en insentivordning og hvordan bør den innrettes?

”Jeg har ingen planer om å ta midler fra norske filmproduksjoner for å gi til utenlandske, slik enkelte frykter når det snakkes om en mulig incentivordning,” understreker hun.

Et begrep som også går igjen her er ”bærekraftig”. Det er et mål for den blåblå politikken at filmbransjen skal kunne oppnå bedre avkastning, men ministeren kommer ikke med noen konkrete innspill i så måte og gjentar her tidligere uttalelser.

Ideas2evidences ferske utredning av økonomi og pengestrømmer i filmbransjen viser at veksten ikke har vært bærekraftig… Målene i den rødgrønne filmpolitikken var motstridende, og målet om en konsolidering og styrking av bransjen er ikke nådd. Tre av fire norske kinofilmer taper penger, og over halvparten av dem igjen har et underskudd på over 50 prosent. Mange små filmprodusenter sliter med lav avkastning og dårlig lønnsomhet. Fra 2008 til 2012 gikk 15 prosent av produksjonsselskapenes egenkapital tapt, og produsentene melder om vaklende investeringsvilje. Utredningen viser også at en viktig del av utfordringen er at mange produsenter i dag tjener pengene sine på å produsere filmene, fremfor å selge dem.

Bransjen har uttrykt ønske om å bli hørt. Det er et ønske vi i stor grad har imøtekommet, mener hun, og viser til applausen hun nylig mottok fra enkelte norske produsenter og bransjeprofiler:

”Departementet har avholdt to innspillsseminarer og vi i politisk ledelse har hatt møter med de aller fleste som har ønsket det. Filmbransjen er også inkludert i alle ledd, som premissleverandør til mandater, som informanter og selvsagt som høringsinstanser. Styreleder Asle Vatn i Produsentforeningen, uttaler at han for første gang har sett en gjennomgående analyse av bransjen brutt ned i tall som foreningen kan stå bak. Avtroppende direktør Lene Løken i Film & Kino har behandlet fire filmutredninger før, og mener dette langt på vei er den beste. John M. Jacobsen i Filmkameratene beskriver rapporten som det beste og mest fornuftige fremspill til en filmmelding han noen gang har sett”.

Kilde: DN.

 

MENY