Kritikken mot kulturministeren vokser

Toril-Widvey
Widvey

Den norske filmbransjen ser med voksende uro på kulturministerens planer om å gjøre norsk film ”mer bærekraftig” og undrer seg over hva som egentlig ligger i det. Under presentasjonen i Haugesund av tingenes tilstand i bransjen av konsulentfirmaet ideas2evidence (som vi tidligere har presentert i mange drypp her på rushprint.no) gikk en rekke bransjeaktører ut med et varsko om hva vi kan ha i vente. Allerede under Amandakvelden kritiserte regissør Erik Poppe kulturminister Thorhild Widvey for åpen scene da han takket for prisen for beste film ved å poengtere at filmen var laget på den forrige regjeringens kulturbudsjett.

I DN i går fulgte produsenter som Aage Aaberge («Kon-Tiki»), Asle Vatn («Hodejegerne») og regissør Eskil Vogt opp kritikken, sammen med Poppe der sistnevnte utdypet:

”Utbruddet var et uttrykk for frustrasjonen over at vi ikke skjønner hva de gjør. De gjør det enkleste de kan gjøre: Fratar oss midler uten å komme med egne tanker eller føringer. Den manglende dialogen gjør at det oppstår en mistillit som er blitt så stor”.

Aage Aaberge er også oppgitt:
”Den største frykten min er at vi ikke vet hva som skjer. Vi driver as, vi driver næring med ansatte. Det skaper en utrolig uro, og det er dårlig politikk å være så uklar”.

I dagens utgave av Dagsavisen kommer blant annet Anne Gjelsvik (som er fast skribent her på rushprint.no) med kritikk av ministerens fraværenhet i debatten. Nå er det på tide at hun mener noe om norsk film:

«Nå må Widvey mene noe om norsk film, og ikke bare at det private har et ansvar. Min irritasjon overfor den nåværende regjeringen er at de gikk offensivt ut og sa at de reduserte filmstøtten for å ha en evaluering og satse på kvalitet. Jeg opplever at kulturministeren har vært veldig fraværende etter dette, sier Gjelsvik, som blant annet viser til kulturministerens virksomhet på Twitter, der hun til stadighet er raskt ute med å gratulere medaljevinnere innen idrett. Under OL roste hun daglig medaljevinnere mens «Blind» fikk pris under Sundance-festivalen. Jeg opplever at den suksessen vi ser at enkelte norske filmer har utenlands er et resultat av en offensiv filmpolitikk. Det er feil å kutte i dette nå».

Widvey svarer, som før, at bransjen må vente og se og avfeier kritikken som ”hysteri”.

”Vi er opptatt av dialog med bransjen, og sender også denne rapporten på bred høring frem til 19. november 2014. Utredningen og høringsuttalelsene vil inngå som en del av grunnlaget for departementets arbeid med den kommende Stortingsmeldingen om film som etter planen legges frem våren 2015”.

Kritikken mot kulturministeren vokser

Toril-Widvey
Widvey

Den norske filmbransjen ser med voksende uro på kulturministerens planer om å gjøre norsk film ”mer bærekraftig” og undrer seg over hva som egentlig ligger i det. Under presentasjonen i Haugesund av tingenes tilstand i bransjen av konsulentfirmaet ideas2evidence (som vi tidligere har presentert i mange drypp her på rushprint.no) gikk en rekke bransjeaktører ut med et varsko om hva vi kan ha i vente. Allerede under Amandakvelden kritiserte regissør Erik Poppe kulturminister Thorhild Widvey for åpen scene da han takket for prisen for beste film ved å poengtere at filmen var laget på den forrige regjeringens kulturbudsjett.

I DN i går fulgte produsenter som Aage Aaberge («Kon-Tiki»), Asle Vatn («Hodejegerne») og regissør Eskil Vogt opp kritikken, sammen med Poppe der sistnevnte utdypet:

”Utbruddet var et uttrykk for frustrasjonen over at vi ikke skjønner hva de gjør. De gjør det enkleste de kan gjøre: Fratar oss midler uten å komme med egne tanker eller føringer. Den manglende dialogen gjør at det oppstår en mistillit som er blitt så stor”.

Aage Aaberge er også oppgitt:
”Den største frykten min er at vi ikke vet hva som skjer. Vi driver as, vi driver næring med ansatte. Det skaper en utrolig uro, og det er dårlig politikk å være så uklar”.

I dagens utgave av Dagsavisen kommer blant annet Anne Gjelsvik (som er fast skribent her på rushprint.no) med kritikk av ministerens fraværenhet i debatten. Nå er det på tide at hun mener noe om norsk film:

«Nå må Widvey mene noe om norsk film, og ikke bare at det private har et ansvar. Min irritasjon overfor den nåværende regjeringen er at de gikk offensivt ut og sa at de reduserte filmstøtten for å ha en evaluering og satse på kvalitet. Jeg opplever at kulturministeren har vært veldig fraværende etter dette, sier Gjelsvik, som blant annet viser til kulturministerens virksomhet på Twitter, der hun til stadighet er raskt ute med å gratulere medaljevinnere innen idrett. Under OL roste hun daglig medaljevinnere mens «Blind» fikk pris under Sundance-festivalen. Jeg opplever at den suksessen vi ser at enkelte norske filmer har utenlands er et resultat av en offensiv filmpolitikk. Det er feil å kutte i dette nå».

Widvey svarer, som før, at bransjen må vente og se og avfeier kritikken som ”hysteri”.

”Vi er opptatt av dialog med bransjen, og sender også denne rapporten på bred høring frem til 19. november 2014. Utredningen og høringsuttalelsene vil inngå som en del av grunnlaget for departementets arbeid med den kommende Stortingsmeldingen om film som etter planen legges frem våren 2015”.

MENY