Kraftig vekst for lovlige videotjenester

Kraftig vekst for lovlige videotjenester

Nye tall fra Telenor viser en kraftig oppgang for de lovlige strømmetjenestene, mens de ulovlige er på vikende front.

Det er Side3 som bringer tallenes tale der Telenors økning i totaltrafikken i sitt bredbåndsnett ligger på hele 50 prosent, mens hele 60 prosent av all datatrafikk i nettet nå er videostreaming fra forskjellige tjenester.

Det er Netflix som står for den største andelen. Bare fra juli i fjor til juli i år, har datatrafikken fra Netflix økt med hele 64 prosent. I løpet av to år har selskapet bygget seg opp fra ingenting til nå å ha «minst» 20 prosent av trafikken i nettet i Norge.

Google, inkludert YouTube, står for ytterligere 12 prosent av totaltrafikken. Dermed står de to aktørene alene for rundt en tredel av all nettrafikk i Norge.

Telenor opplyser også at andre streamingtjenester er i ferd med å ta av. Globale CDN-aktører (Content Delivery Network) forsterker sin posisjon i Norge med mer enn 100 prosent årlig trafikkvekst. Tjenester som TV 2 Sumo, NRKs nett-TV, Viaplay og andre tar store deler av kaka, og opplever en enorm vekst.

Den kraftige økningen i datatrafikk skyldes i hovedsak at flere bruker flere tjenester og at det er forbedret kvalitet på videostrømmene.

Samtidig mener Telenor at fildelingstrafikken i nettet (inkludert BitTorrent-baserte Popcorn Time), er «svært mye lavere enn for fem år siden», men de tallfester ikke denne andelen.

Men ifølge Side3 stemmer det godt overens med tidligere rapporter fra analyseselskapet Sandvine. På sin høyde sto fildelingstrafikk for opp mot 60 prosent av nettrafikken i USA og Canada, mens den siste tiden har falt ned til 6,3 prosent.

I Europa som en helhet viser selskapets analyser at i andre halvår 2014 hadde fildeling falt til under 12 prosent av trafikken, men selskapet påpeker at de her ikke har fått med seg tall etter at Netflix hadde lansert i en rekke nye land. I praksis betyr det at tallet har kommet enda lenger ned.

– YouTube og Netflix har tilsynelatende en stor rolle når det kommer til den synkende populariteten til fildeling, skriver Sandvine.

Telenors informasjonssjef Tormod Sandstø sier til Side3 at den kraftige veksten i lovlige tjenester forventes å fortsette.

– Telenor ser en stadig økende databruk hos våre kunder både via bredbånd og mobil. Denne store trafikkveksten forventer vi også vil fortsette, og i vårt fastnett har vi forventninger om en årlig trafikkvekst på 40-50%.

Kilde: Side 3

Kraftig vekst for lovlige videotjenester

Kraftig vekst for lovlige videotjenester

Nye tall fra Telenor viser en kraftig oppgang for de lovlige strømmetjenestene, mens de ulovlige er på vikende front.

Det er Side3 som bringer tallenes tale der Telenors økning i totaltrafikken i sitt bredbåndsnett ligger på hele 50 prosent, mens hele 60 prosent av all datatrafikk i nettet nå er videostreaming fra forskjellige tjenester.

Det er Netflix som står for den største andelen. Bare fra juli i fjor til juli i år, har datatrafikken fra Netflix økt med hele 64 prosent. I løpet av to år har selskapet bygget seg opp fra ingenting til nå å ha «minst» 20 prosent av trafikken i nettet i Norge.

Google, inkludert YouTube, står for ytterligere 12 prosent av totaltrafikken. Dermed står de to aktørene alene for rundt en tredel av all nettrafikk i Norge.

Telenor opplyser også at andre streamingtjenester er i ferd med å ta av. Globale CDN-aktører (Content Delivery Network) forsterker sin posisjon i Norge med mer enn 100 prosent årlig trafikkvekst. Tjenester som TV 2 Sumo, NRKs nett-TV, Viaplay og andre tar store deler av kaka, og opplever en enorm vekst.

Den kraftige økningen i datatrafikk skyldes i hovedsak at flere bruker flere tjenester og at det er forbedret kvalitet på videostrømmene.

Samtidig mener Telenor at fildelingstrafikken i nettet (inkludert BitTorrent-baserte Popcorn Time), er «svært mye lavere enn for fem år siden», men de tallfester ikke denne andelen.

Men ifølge Side3 stemmer det godt overens med tidligere rapporter fra analyseselskapet Sandvine. På sin høyde sto fildelingstrafikk for opp mot 60 prosent av nettrafikken i USA og Canada, mens den siste tiden har falt ned til 6,3 prosent.

I Europa som en helhet viser selskapets analyser at i andre halvår 2014 hadde fildeling falt til under 12 prosent av trafikken, men selskapet påpeker at de her ikke har fått med seg tall etter at Netflix hadde lansert i en rekke nye land. I praksis betyr det at tallet har kommet enda lenger ned.

– YouTube og Netflix har tilsynelatende en stor rolle når det kommer til den synkende populariteten til fildeling, skriver Sandvine.

Telenors informasjonssjef Tormod Sandstø sier til Side3 at den kraftige veksten i lovlige tjenester forventes å fortsette.

– Telenor ser en stadig økende databruk hos våre kunder både via bredbånd og mobil. Denne store trafikkveksten forventer vi også vil fortsette, og i vårt fastnett har vi forventninger om en årlig trafikkvekst på 40-50%.

Kilde: Side 3

MENY