Kortfilmfestivalen og Haugesund reagerer på kraftige kutt

Kortfilmfestivalen og Haugesund reagerer på kraftige kutt

Det blir et tøft år for Kortfilmfestivalen (foto fra Kortfilmfestivalen)

Denne uken fikk 20 norske filmfestivaler over 17 millioner i støtte fra Norsk filminstitutt. Og som før er det noen vinnere og tapere.

Filmfestivalene i Tromsø (TIFF) og Bergen (BIFF) får en økt andel av den samlede potten. Det begrunnes med at de begge er ”solide regionale aktører med et program som bidrar til et mangfoldig filmtilbud gjennom hele året, samtidig som de har egne pedagogiske opplegg for barn og unge”.

Men for at noen kan få økte bevilginger, må andre få mindre. Det NFI ikke nevner i sin pressemelding om bevilgningene er at Kortfilmfestivalen i Grimstad har fått et kutt i den årlige støtten på 600 000 kroner, det samme har Den norske filmfestivalen i Haugesund.

For daglig leder i Kortfilmfestivalen, Anita Svingen, får kuttet store konsekvenser. I en uttalelse beklager hun det som har skjedd:

«Festivalutvalgets begrunnelse for dette er at det har vært nødvendig å reduserte tilskuddet vårt i arbeidet med en mer rettferdig fordeling mellom festivalene, selv om NFI informerer om at de har økt rammene for tilskudd til festivaler i år. Det er én annen festival som også fikk redusert sitt tilskudd med 600 000,-, det er Den norske filmfestivalen i Haugesund. Det vil si at de to største bransjefestivalene i Norge var de eneste i år som fikk redusert sin støtte. Er det noe NFI ønsker å si til bransjen?»

Anita Svingen, daglig leder i Kortfilmfestivalen.

Kortfilmfestivalens inntekter fra billettsalg er lave, forteller hun, da det ikke er en publikumsfestival.

«I tillegg er det vanskelig å få sponsoravtaler til kortfilm, da dette ikke er en kommersiell nok verden for mange. Derfor er vi helt avhengige av tildelinger fra stat, fylke og kommune, i tillegg til reisestøtte fra ambassader til utenlandske gjester, programstøtte fra diverse organisasjoner og samarbeid. Argumentet med ”en mer rettferdig fordeling” er da vanskelig å forstå, da formålet må vel være å gi tilskudd etter behov og måloppnåelse, ikke etter å gi en mest mulig lik sum».

Også daglig leder i Haugesund, Tonje Hardersen, har problemer med å forstå begrunnelsen for kuttet i støtten. I en egen pressemelding sier hun:

”Filmmeldingen lovet en satsing på filmformidling, og da opplever vi det som uforståelig at Den norske filmfestivalen som er helt unik i Norge også i år opplever et kutt i driftstøtten”

Det hører med til historien Kortfilmfestivalen og Haugesund likevel er blant de største mottakerne av støtte fra festivalutvalget, med 2,4 og 2,5 millioner.

En annen vinner i denne tildelingsrunden var den nye dokumentarfestivalen HUMAN som fikk en vesentlig økning. Vi har tidligere skrevet om hvor viktig denne festivalen kan bli for norsk dokumentarfillm, ikke minst etter at NFI la ned Eurodok.

”Vi anser det som viktig at det finnes gode publikumsarenaer til å se dokumentarfilm av høy kvalitet både tematisk og kunstnerisk, og verdsetter aktører som tar arbeidet med formidling av dokumentarfilm på alvor. Vi håper at HUMAN skal vokse å bli en enda viktigere møteplass for Oslos befolkning i søken etter gode norske og utenlandske dokumentarfilmopplevelser”, skriver Julie Ova, direktør for formidling i NFI.

Les mer om tildelingene

Kortfilmfestivalen og Haugesund reagerer på kraftige kutt

Kortfilmfestivalen og Haugesund reagerer på kraftige kutt

Det blir et tøft år for Kortfilmfestivalen (foto fra Kortfilmfestivalen)

Denne uken fikk 20 norske filmfestivaler over 17 millioner i støtte fra Norsk filminstitutt. Og som før er det noen vinnere og tapere.

Filmfestivalene i Tromsø (TIFF) og Bergen (BIFF) får en økt andel av den samlede potten. Det begrunnes med at de begge er ”solide regionale aktører med et program som bidrar til et mangfoldig filmtilbud gjennom hele året, samtidig som de har egne pedagogiske opplegg for barn og unge”.

Men for at noen kan få økte bevilginger, må andre få mindre. Det NFI ikke nevner i sin pressemelding om bevilgningene er at Kortfilmfestivalen i Grimstad har fått et kutt i den årlige støtten på 600 000 kroner, det samme har Den norske filmfestivalen i Haugesund.

For daglig leder i Kortfilmfestivalen, Anita Svingen, får kuttet store konsekvenser. I en uttalelse beklager hun det som har skjedd:

«Festivalutvalgets begrunnelse for dette er at det har vært nødvendig å reduserte tilskuddet vårt i arbeidet med en mer rettferdig fordeling mellom festivalene, selv om NFI informerer om at de har økt rammene for tilskudd til festivaler i år. Det er én annen festival som også fikk redusert sitt tilskudd med 600 000,-, det er Den norske filmfestivalen i Haugesund. Det vil si at de to største bransjefestivalene i Norge var de eneste i år som fikk redusert sin støtte. Er det noe NFI ønsker å si til bransjen?»

Anita Svingen, daglig leder i Kortfilmfestivalen.

Kortfilmfestivalens inntekter fra billettsalg er lave, forteller hun, da det ikke er en publikumsfestival.

«I tillegg er det vanskelig å få sponsoravtaler til kortfilm, da dette ikke er en kommersiell nok verden for mange. Derfor er vi helt avhengige av tildelinger fra stat, fylke og kommune, i tillegg til reisestøtte fra ambassader til utenlandske gjester, programstøtte fra diverse organisasjoner og samarbeid. Argumentet med ”en mer rettferdig fordeling” er da vanskelig å forstå, da formålet må vel være å gi tilskudd etter behov og måloppnåelse, ikke etter å gi en mest mulig lik sum».

Også daglig leder i Haugesund, Tonje Hardersen, har problemer med å forstå begrunnelsen for kuttet i støtten. I en egen pressemelding sier hun:

”Filmmeldingen lovet en satsing på filmformidling, og da opplever vi det som uforståelig at Den norske filmfestivalen som er helt unik i Norge også i år opplever et kutt i driftstøtten”

Det hører med til historien Kortfilmfestivalen og Haugesund likevel er blant de største mottakerne av støtte fra festivalutvalget, med 2,4 og 2,5 millioner.

En annen vinner i denne tildelingsrunden var den nye dokumentarfestivalen HUMAN som fikk en vesentlig økning. Vi har tidligere skrevet om hvor viktig denne festivalen kan bli for norsk dokumentarfillm, ikke minst etter at NFI la ned Eurodok.

”Vi anser det som viktig at det finnes gode publikumsarenaer til å se dokumentarfilm av høy kvalitet både tematisk og kunstnerisk, og verdsetter aktører som tar arbeidet med formidling av dokumentarfilm på alvor. Vi håper at HUMAN skal vokse å bli en enda viktigere møteplass for Oslos befolkning i søken etter gode norske og utenlandske dokumentarfilmopplevelser”, skriver Julie Ova, direktør for formidling i NFI.

Les mer om tildelingene

MENY