– Kinoer kan bli nedlagt, digitaliseringen i fare

– Kinoer kan bli nedlagt, digitaliseringen i fare

Siden 1970 har norske kinoer betalt inn 2.5 prosent av sine inntekter til bransjeorganisasjonen Film & Kino. Disse midlene finansierer en rekke støtteordninger til norsk film- og kinobransje.

Kulturminister Widvey ønsker nå at pengene norske kinoer innbetaler skal gå rett til finansdepartementet, istedenfor til Film & Kino. Det får Arild Kalkvik, styreleder i Film & Kino, til å rope et varsku overfor Dagbladet.

– Går dette igjennom kan kinoer i distriktene bli nedlagt. Vi betaler inn 2,5 av omsetningen til staten, men får ikke igjen penger til å opprettholde tilbudet, sier Kalkvik og legger til at digitaliseringsprosjektet som er i iverksatt også kan stå i fare.

Film & Kino vil isteden avvikle den lovbestemte avgiften til Norsk kino- og filmfond og samtidig innføre en frivillig avgift for kinoene. ”På den måten vil vi kunne bidra til å gi publikum i hele landet et fortsatt godt og bredt tilbud”, heter det i et innlegg på hjemmesiden til organisasjonen.

Widvey håper å oppnå en kraftig forenkling av hele det offentlige tilskuddssystemet for film. Det nye støtteregimet blir plattformnøytralt – altså må pengene norske kinoer i dag lar Film & Kino bruke til kinoenes beste, i framtida inn i en større pott hvor kinoer ikke favoriseres spesielt.

Film & kino mener det ikke er rimelig at kinoene både skal betale en statlig avgift  som tilsvarer 24 – 25 millioner kroner i året, når pengene ikke kanaliseres tilbake til dem selv

– Den nye ordningen er veldig urettferdig, diskriminerende og konkurransevridende. Det er svært mange kinoer i Norge som drives med underskudd fordi man har tro på betydninga av norsk kinokultur. At de nå må bidra til å finansiere film i andre medier, er hårreisende, sier Kalkvik.

– Kinoer kan bli nedlagt, digitaliseringen i fare

– Kinoer kan bli nedlagt, digitaliseringen i fare

Siden 1970 har norske kinoer betalt inn 2.5 prosent av sine inntekter til bransjeorganisasjonen Film & Kino. Disse midlene finansierer en rekke støtteordninger til norsk film- og kinobransje.

Kulturminister Widvey ønsker nå at pengene norske kinoer innbetaler skal gå rett til finansdepartementet, istedenfor til Film & Kino. Det får Arild Kalkvik, styreleder i Film & Kino, til å rope et varsku overfor Dagbladet.

– Går dette igjennom kan kinoer i distriktene bli nedlagt. Vi betaler inn 2,5 av omsetningen til staten, men får ikke igjen penger til å opprettholde tilbudet, sier Kalkvik og legger til at digitaliseringsprosjektet som er i iverksatt også kan stå i fare.

Film & Kino vil isteden avvikle den lovbestemte avgiften til Norsk kino- og filmfond og samtidig innføre en frivillig avgift for kinoene. ”På den måten vil vi kunne bidra til å gi publikum i hele landet et fortsatt godt og bredt tilbud”, heter det i et innlegg på hjemmesiden til organisasjonen.

Widvey håper å oppnå en kraftig forenkling av hele det offentlige tilskuddssystemet for film. Det nye støtteregimet blir plattformnøytralt – altså må pengene norske kinoer i dag lar Film & Kino bruke til kinoenes beste, i framtida inn i en større pott hvor kinoer ikke favoriseres spesielt.

Film & kino mener det ikke er rimelig at kinoene både skal betale en statlig avgift  som tilsvarer 24 – 25 millioner kroner i året, når pengene ikke kanaliseres tilbake til dem selv

– Den nye ordningen er veldig urettferdig, diskriminerende og konkurransevridende. Det er svært mange kinoer i Norge som drives med underskudd fordi man har tro på betydninga av norsk kinokultur. At de nå må bidra til å finansiere film i andre medier, er hårreisende, sier Kalkvik.

MENY