Karin Julsrud blir ny dekan på Den norske filmskolen

Karin Julsrud blir ny dekan på Den norske filmskolen

Karin Julsrud tilbys stillingen som dekan ved Den norske filmskolen på åremål for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2021. Det melder Høgskolen i Lillehammer i en pressemelding.

Dermed har DNFS sikret seg en dekan med solid nedslag i den utøvende delen av filmbransjen. Julsrud startet opp i NRK som bl.a programleder og instruktør, før hun ble regissør av spillefilm, spillefilmkonsulent i NFI og etter hvert produsent i 4 ½. På Den norske filmskolen er Julsrud bl.a. kjent gjennom sitt arbeid der som underviser, sensor og medlem av opptakskomiteen.

”Med Karin Julsrud som dekan får vi en visjonær, engasjert og målrettet leder med omfattende erfaring fra film – og TV-bransjen, og med et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt innen kultur – og næringsliv”, sier rektor Kathrine Skretting i en pressemelding.

Julsrud gleder seg til å utvikle unge talenter og kunstprosjekter, ”i takt med samfunnsutviklingen”, som hun sier det i pressemeldingen. Filmutdanning skal ifølge Julsrud forberede filmstudentene på arbeidslivet i den virkelige verden, i tillegg til å fremme filmkunstnerisk utvikling.

”Mediebildet er i endring, og audiovisuelle fortellinger er tilgjengelig på stadig flere plattformer. Skillet mellom film og TV blir mindre. Endringene medfører sterk konkurranse. Karin Julsrud kommer rett fra bransjen og har levd med disse endringene. Nære bransjetilknytning og konkrete erfaringer med å lede stor prosjekter gjør henne spesielt interessant for Den norske filmskolen i den kommende perioden”, heter det videre i begrunnelsen for valget av henne.

Julsrud avløser sittende dekan Thomas Stenderup. Han har gjennom to perioder som dekan på filmskolen utviklet skolen i en slagkraftig retning. Om høstens debatt om hans lederstil har påvirket hans eget kandidatur til enda et åremål, sier ikke pressemeldingen noe om.

”Med sitt brennende engasjement for utvikling av skapende filmkunstnere, har Stenderup holdt den kunstneriske filmfanen høyt. Han har bidratt til å sette studentene i fokus og med sine høye kvalitetskrav, har han lykkes i å rekruttere gode fagfolk som bidrar til å levere utdanning som tilfredsstiller kravet til at filmskolen skal være den høyeste utdanningen i Norge innen film og audiovisuelle fortellinger”, heter det.

Karin Julsrud blir ny dekan på Den norske filmskolen

Karin Julsrud blir ny dekan på Den norske filmskolen

Karin Julsrud tilbys stillingen som dekan ved Den norske filmskolen på åremål for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2021. Det melder Høgskolen i Lillehammer i en pressemelding.

Dermed har DNFS sikret seg en dekan med solid nedslag i den utøvende delen av filmbransjen. Julsrud startet opp i NRK som bl.a programleder og instruktør, før hun ble regissør av spillefilm, spillefilmkonsulent i NFI og etter hvert produsent i 4 ½. På Den norske filmskolen er Julsrud bl.a. kjent gjennom sitt arbeid der som underviser, sensor og medlem av opptakskomiteen.

”Med Karin Julsrud som dekan får vi en visjonær, engasjert og målrettet leder med omfattende erfaring fra film – og TV-bransjen, og med et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt innen kultur – og næringsliv”, sier rektor Kathrine Skretting i en pressemelding.

Julsrud gleder seg til å utvikle unge talenter og kunstprosjekter, ”i takt med samfunnsutviklingen”, som hun sier det i pressemeldingen. Filmutdanning skal ifølge Julsrud forberede filmstudentene på arbeidslivet i den virkelige verden, i tillegg til å fremme filmkunstnerisk utvikling.

”Mediebildet er i endring, og audiovisuelle fortellinger er tilgjengelig på stadig flere plattformer. Skillet mellom film og TV blir mindre. Endringene medfører sterk konkurranse. Karin Julsrud kommer rett fra bransjen og har levd med disse endringene. Nære bransjetilknytning og konkrete erfaringer med å lede stor prosjekter gjør henne spesielt interessant for Den norske filmskolen i den kommende perioden”, heter det videre i begrunnelsen for valget av henne.

Julsrud avløser sittende dekan Thomas Stenderup. Han har gjennom to perioder som dekan på filmskolen utviklet skolen i en slagkraftig retning. Om høstens debatt om hans lederstil har påvirket hans eget kandidatur til enda et åremål, sier ikke pressemeldingen noe om.

”Med sitt brennende engasjement for utvikling av skapende filmkunstnere, har Stenderup holdt den kunstneriske filmfanen høyt. Han har bidratt til å sette studentene i fokus og med sine høye kvalitetskrav, har han lykkes i å rekruttere gode fagfolk som bidrar til å levere utdanning som tilfredsstiller kravet til at filmskolen skal være den høyeste utdanningen i Norge innen film og audiovisuelle fortellinger”, heter det.

MENY