Jo Strømgren og Stein-Roger Bull med ny dansefilm

Jo Strømgren og Stein-Roger Bull med ny dansefilm

 Bull og Strømgren – tilbake med ny dansefilm etter Naboer (2010)

Ni filmer fikk like før helgen produksjonstilskudd. Som vi allerede har meldt om, fikk Harald Zwart og Nordisk 15 millioner kroner i støtte til filmen om krigshelten Jan Baalsruds flukt fra tyskerne. Det er ikke en remake av Ni Liv, men et fokus på andre sider ved flukten.

Den tolvte mann er en av de tre markedsvurderte kinofilmene som fikk støtte. De to andre er barnefilmene Trio – Jakten på Olavsskrinet og Karsten og Petra på tur.

Til sammen delte disse tre 27 millioner av støttemidlene seg imellom.

Samtidig ble det bevilget støtte til én kinodokumentar for barn, én kortfilm, to samproduksjoner og to Nye veier-prosjekter. Et av de mest interessante prosjektene er dansefilmen Closed, der Jo Strømgren og Stein-Roger Bull gjenforenes for første gang siden samarbeidet på Naboer (2010). I den filmen var det Leif Ove Andsnes som akkompagnerte dansen, denne gangen er det cellisten Truls Mørk. Som på Naboer deler Bull og Strømgren regien (les forøvrig Jon Inge Faldalens fremheving av Jo Strømgrens Mot Moskva som en av flere filmer som på en vellykket måte gikk mot strømmen i norsk film etter årtusenskiftet).

Rammen i Closed «er en sliten, brun bar i Tsjekkia hvor en gruppe på fire, to kvinner og to menn, møtes på en mandagsstengt kafé for å innta et fluidum som hensetter dem i en spesiell tilstand, før de vender tilbake til normaliteten. I et hjørne sitter cellisten Truls Mørk og fremfører et musikkstykke som vil være premissgivende for koreografi, dramaturgi og seernes tolkning av filmen», heter det i omtalen.

I sin begrunnelse for støtten mener spillefilmkonsulent Silje Riise Næss at «alt ligger til rette for at Strømgren skal få bruk for sin særegne blanding av kommuniserende dans, humor, inderlighet og fortellermessig presisjon. Det er et kunstnerisk overbevisende prosjekt, i et landskap Strømgren beviselig behersker godt«.

Her er en oversikt over alle prosjektene:

Den 12. mann

Nordisk film Production AS og regissør Harald Zwart er tildelt 15.000.000 kroner i produksjonstilskudd etter markedsvurdering til spillefilmen Den 12. mann. Dette er historien om krigshelten Jan Baalsruds legendariske flukt fra nazistene under andre verdenskrig. Tolv motstandsmenn krysset Nordsjøen for å kjempe mot tyskerne, og bare den tolvte mannen – Jan Baalsrud – klarte å komme seg unna.

Trio – Jakten på Olavsskrinet

Nordic Stories AS og regissør Margret Bergheim er tildelt 6.000.000 kroner i produksjonstilskudd etter markedsvurdering til kinofilmen Trio – Jakten på Olavsskrinet. Etter tre år som serie på NRK Super flytter TRIO over til det store lerretet i en spenningsfylt actionhistorie der jakten på Olav den Helliges verdifulle skrin står i sentrum. I hundrevis av år har man lett etter det myteomspunne Olavsskrinet, uten hell, men nå er Trio på sporet.

Karsten og Petra ut på tur

Cinenord Kidstory og regissør Arne Lindtner Næss er tildelt 6.000.000 kroner i produksjonstilskudd etter markedsvurdering til kinofilmen Karsten og Petra ut på tur. Høstferien nærmer seg og Karsten og Petra sammen med familier skal ut på tur i fjellet. På turen får de mange spennende villmarksopplevelser, men det viktigste for Karsten og Petra blir å spleise Petras mamma med Aksel, en veldig kul aktivitetsleder som de møter på veien.

Tilskudd til én kinodokumentar:

Tungeskjærerne

Medieoperatørene AS og regissør Solveig Melkeraaen er tildelt 1.500.000 kroner i produksjonstilskudd til kinodokumentaren Tungeskjærerne, som er en kinodokumentar for barn. Ytterst i havgapet i Vesterålen, i torskekommunen Øksnes, finner vi barn helt ned i fem år på jobb som torsketungeskjærere. Tungeskjæringen er en gammel tradisjon som fortsatt er viktig for å rekruttere framtidas fiskere.

Tilskudd til én kortfilm:

Closed

NordicStories AS og regissørene Stein-Roger Bull og Jo Strømgren er tildelt 1.200.000 kroner i produksjonstilskudd til kortfilmen Closed, som er en kunstnerisk dansefilm i regi av Jo Strømgren, en av Norges betydeligste danse- og scenekunstnere, i samarbeid med tv-nestoren Stein-Roger Bull. Rammen i kortfilmen er en sliten, brun bar i Tsjekkia hvor en gruppe på fire, to kvinner og to menn, møtes på en mandagsstengt kafé for å innta et fluidum som hensetter dem i en spesiell tilstand.

Tilskudd til to samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent:

Bergman – 100 Years

Motlys AS er tildelt 400.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen (ikke kinofilm) Bergman – 100 Years, som er en samproduksjon med svenske B-Reel AB. I 2018 er det 100 år siden Ingmar Bergman ble født. Dokumentaren skal gå bak fasaden – forbi homage, parodi og ukritiske perspektiv – for å se nærmere på mennesket Ingmar Bergman, og finne ut hvem regissøren som har berørt så mange mennesker gjennom sin kunst, egentlig var.

The Other Jerusalem

Mechanix Film AS er tildelt 340.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen (ikke kinofilm) The Other Jerusalem, som er en samproduksjon med svensk hovedprodusent HB PeÅ Holmquist Film AB og finsk co-produsent Illume Oy. Dokumentaren går inn i kjernen på en svært vanskelig situasjon mange palestinere lever i, og som vi i liten grad kjenner de konkrete historiene til. Vi møter blant annet Ziad Al-Hammouri i Jerusalem Center for Social & Economic Rights, og følger hans arbeid for at palestinere i byen skal få beholde sine hjem, på tross av israelske utbygginger.

To Nye veier-prosjekter fikk vedtatt produksjonstilskudd:

Nye veier: Bønn

Pandora Film AS og regissør Lars Petter Gallefoss er tildelt 765.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen (ikke kinofilm) Bønn.

Nye veier: Minnet

Motlys AS og regissør Sunniva Sundby er tildelt 890.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen (ikke kinofilm) Minnet.

Kilde: NFI

Jo Strømgren og Stein-Roger Bull med ny dansefilm

Jo Strømgren og Stein-Roger Bull med ny dansefilm

 Bull og Strømgren – tilbake med ny dansefilm etter Naboer (2010)

Ni filmer fikk like før helgen produksjonstilskudd. Som vi allerede har meldt om, fikk Harald Zwart og Nordisk 15 millioner kroner i støtte til filmen om krigshelten Jan Baalsruds flukt fra tyskerne. Det er ikke en remake av Ni Liv, men et fokus på andre sider ved flukten.

Den tolvte mann er en av de tre markedsvurderte kinofilmene som fikk støtte. De to andre er barnefilmene Trio – Jakten på Olavsskrinet og Karsten og Petra på tur.

Til sammen delte disse tre 27 millioner av støttemidlene seg imellom.

Samtidig ble det bevilget støtte til én kinodokumentar for barn, én kortfilm, to samproduksjoner og to Nye veier-prosjekter. Et av de mest interessante prosjektene er dansefilmen Closed, der Jo Strømgren og Stein-Roger Bull gjenforenes for første gang siden samarbeidet på Naboer (2010). I den filmen var det Leif Ove Andsnes som akkompagnerte dansen, denne gangen er det cellisten Truls Mørk. Som på Naboer deler Bull og Strømgren regien (les forøvrig Jon Inge Faldalens fremheving av Jo Strømgrens Mot Moskva som en av flere filmer som på en vellykket måte gikk mot strømmen i norsk film etter årtusenskiftet).

Rammen i Closed «er en sliten, brun bar i Tsjekkia hvor en gruppe på fire, to kvinner og to menn, møtes på en mandagsstengt kafé for å innta et fluidum som hensetter dem i en spesiell tilstand, før de vender tilbake til normaliteten. I et hjørne sitter cellisten Truls Mørk og fremfører et musikkstykke som vil være premissgivende for koreografi, dramaturgi og seernes tolkning av filmen», heter det i omtalen.

I sin begrunnelse for støtten mener spillefilmkonsulent Silje Riise Næss at «alt ligger til rette for at Strømgren skal få bruk for sin særegne blanding av kommuniserende dans, humor, inderlighet og fortellermessig presisjon. Det er et kunstnerisk overbevisende prosjekt, i et landskap Strømgren beviselig behersker godt«.

Her er en oversikt over alle prosjektene:

Den 12. mann

Nordisk film Production AS og regissør Harald Zwart er tildelt 15.000.000 kroner i produksjonstilskudd etter markedsvurdering til spillefilmen Den 12. mann. Dette er historien om krigshelten Jan Baalsruds legendariske flukt fra nazistene under andre verdenskrig. Tolv motstandsmenn krysset Nordsjøen for å kjempe mot tyskerne, og bare den tolvte mannen – Jan Baalsrud – klarte å komme seg unna.

Trio – Jakten på Olavsskrinet

Nordic Stories AS og regissør Margret Bergheim er tildelt 6.000.000 kroner i produksjonstilskudd etter markedsvurdering til kinofilmen Trio – Jakten på Olavsskrinet. Etter tre år som serie på NRK Super flytter TRIO over til det store lerretet i en spenningsfylt actionhistorie der jakten på Olav den Helliges verdifulle skrin står i sentrum. I hundrevis av år har man lett etter det myteomspunne Olavsskrinet, uten hell, men nå er Trio på sporet.

Karsten og Petra ut på tur

Cinenord Kidstory og regissør Arne Lindtner Næss er tildelt 6.000.000 kroner i produksjonstilskudd etter markedsvurdering til kinofilmen Karsten og Petra ut på tur. Høstferien nærmer seg og Karsten og Petra sammen med familier skal ut på tur i fjellet. På turen får de mange spennende villmarksopplevelser, men det viktigste for Karsten og Petra blir å spleise Petras mamma med Aksel, en veldig kul aktivitetsleder som de møter på veien.

Tilskudd til én kinodokumentar:

Tungeskjærerne

Medieoperatørene AS og regissør Solveig Melkeraaen er tildelt 1.500.000 kroner i produksjonstilskudd til kinodokumentaren Tungeskjærerne, som er en kinodokumentar for barn. Ytterst i havgapet i Vesterålen, i torskekommunen Øksnes, finner vi barn helt ned i fem år på jobb som torsketungeskjærere. Tungeskjæringen er en gammel tradisjon som fortsatt er viktig for å rekruttere framtidas fiskere.

Tilskudd til én kortfilm:

Closed

NordicStories AS og regissørene Stein-Roger Bull og Jo Strømgren er tildelt 1.200.000 kroner i produksjonstilskudd til kortfilmen Closed, som er en kunstnerisk dansefilm i regi av Jo Strømgren, en av Norges betydeligste danse- og scenekunstnere, i samarbeid med tv-nestoren Stein-Roger Bull. Rammen i kortfilmen er en sliten, brun bar i Tsjekkia hvor en gruppe på fire, to kvinner og to menn, møtes på en mandagsstengt kafé for å innta et fluidum som hensetter dem i en spesiell tilstand.

Tilskudd til to samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent:

Bergman – 100 Years

Motlys AS er tildelt 400.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen (ikke kinofilm) Bergman – 100 Years, som er en samproduksjon med svenske B-Reel AB. I 2018 er det 100 år siden Ingmar Bergman ble født. Dokumentaren skal gå bak fasaden – forbi homage, parodi og ukritiske perspektiv – for å se nærmere på mennesket Ingmar Bergman, og finne ut hvem regissøren som har berørt så mange mennesker gjennom sin kunst, egentlig var.

The Other Jerusalem

Mechanix Film AS er tildelt 340.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen (ikke kinofilm) The Other Jerusalem, som er en samproduksjon med svensk hovedprodusent HB PeÅ Holmquist Film AB og finsk co-produsent Illume Oy. Dokumentaren går inn i kjernen på en svært vanskelig situasjon mange palestinere lever i, og som vi i liten grad kjenner de konkrete historiene til. Vi møter blant annet Ziad Al-Hammouri i Jerusalem Center for Social & Economic Rights, og følger hans arbeid for at palestinere i byen skal få beholde sine hjem, på tross av israelske utbygginger.

To Nye veier-prosjekter fikk vedtatt produksjonstilskudd:

Nye veier: Bønn

Pandora Film AS og regissør Lars Petter Gallefoss er tildelt 765.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen (ikke kinofilm) Bønn.

Nye veier: Minnet

Motlys AS og regissør Sunniva Sundby er tildelt 890.000 kroner i produksjonstilskudd til dokumentarfilmen (ikke kinofilm) Minnet.

Kilde: NFI

MENY