Hvor står AP filmpolitisk i dag?

Hvor står AP filmpolitisk i dag?

  • Foto: Den neste Frikjent skal spilles inn på Vestlandet, ikke Oslo.

Det er ikke Stortingsvalg, men APs Demokrati og medieutvalg lanserte likevel i dag sin ”Innstilling på film” under Den norske filmfestivalen i Haugesund (les hele innstillingen: APs Innstilling på film). Og i morgen arrangeres filmpolitisk debatt med blant annet kulturministeren og Arild Grande fra Arbeiderpartiet.

Det er en stund siden vi har hørt fra partiet som sto i bresjen for filmløftet og den største satsingen på norsk film i etterkrigstiden gjennom den rødgrønne regjeringen. Men etter de blåblås maktovertakelse er det blitt stille. Mediepolitisk talsperson Grande går imidlertid offensivt ut med saker der han mener APs politikk står i kontrast til regjeringens politikk. Og han får hjelp av Ulrik Rolfsen som sitter i partiets Demokrati- og medieutvalg.

Allerede i går meldte Grande til Aftenposten at AP vil styrke norsk TV-drama ved å øke konkurransen mellom NRK og andre TV-produsenter

– Vi ønsker at NRK med sin størrelse og sine muskler skal bidra til mangfold i norske produksjonsmiljøer, sa Grande.

Blant annet vil Ap tydeliggjøre NRKs rolle. Kulturminister Thorhild Widvey (H) ønsker å pålegge NRK å bruke minst 40 prosent av budsjettet til innholdsproduksjon hos eksterne leverandører fra 2018. I dag er denne andelen på 10 prosent. Grande i Ap mener at 40 prosent inntil videre er et godt mål, men at modellen til BBC – som produserer 50 prosent internt og 25 prosent ekstern – kan være enda bedre.

Et annet mål er ønsket om at all film bør produseres her til lands.

– Norske filmer skal speile sammensetningen i befolkningen, sosialt, etnisk og geografisk. Det må gjelde foran og bak kamera: Filmene skal spilles inn der handlingen foregår. Det betyr at framtidens Lilyhammer og Frikjent blir spilt inn på Lillehammer og Vestlandet – ikke i Oslo eller utlandet, sier Grande.

Rolfsen mener på sin side at insentivordningen også må komme norske filmskapere med statlig produksjonsstøtte til gode. Han sier til Dagbladet at om ikke flere norske filmer lages innenlands, vil det ikke trekke de store utenlandske filmskaperne til Norge.

– Widvey vil lokke amerikanerne, men kan ikke nok om film til å forstå at du trenger studioer og infrastruktur for å lage film. Du må ha mulighet til å få reparert et ødelagt kamera når du står der med skuespillere som du har booket et visst antall dager.

– Hadde flere norske filmskapere laget filmene sine i Norge, kunne vi kanskje hatt råd til å ha et studio både på Østlandet og Vestlandet, sier Rolfsen, som tidligere har gått skarpt ut mot planene om å legge ned det eksisterende filmstudioet på Jar, en sjelden fasilitet for profesjonelle filmskapere i Norge.

Som før ønsker AP at norsk film skal strekke seg ytterligere, både kunstnerisk og økonomisk. Men Grande sier ikke mye om hvordan dette skal gjøres.

– Norge er i ferd med å etablere seg som en viktig filmnasjon internasjonalt. Flere aktører ser mot Norge, og da må vi legge til rette for dette. Vi lanserer svært offensive mål for at bransjen, private aktører og det offentlige apparatet skal ha noe å strekke seg etter.

– Vi tror mange av disse forslagene vil bli tatt opp i partiet. Vi opplever at det vi foreslår bygger på et tydelig budskap fra bransjen om at de trenger langsiktighet og tydelig struktur for å få med seg investorer, sier Grande.

 Les hele innstillingen fra APs Demokrati- og medieutvalg: APs Innstilling på film

 

Hvor står AP filmpolitisk i dag?

Hvor står AP filmpolitisk i dag?

  • Foto: Den neste Frikjent skal spilles inn på Vestlandet, ikke Oslo.

Det er ikke Stortingsvalg, men APs Demokrati og medieutvalg lanserte likevel i dag sin ”Innstilling på film” under Den norske filmfestivalen i Haugesund (les hele innstillingen: APs Innstilling på film). Og i morgen arrangeres filmpolitisk debatt med blant annet kulturministeren og Arild Grande fra Arbeiderpartiet.

Det er en stund siden vi har hørt fra partiet som sto i bresjen for filmløftet og den største satsingen på norsk film i etterkrigstiden gjennom den rødgrønne regjeringen. Men etter de blåblås maktovertakelse er det blitt stille. Mediepolitisk talsperson Grande går imidlertid offensivt ut med saker der han mener APs politikk står i kontrast til regjeringens politikk. Og han får hjelp av Ulrik Rolfsen som sitter i partiets Demokrati- og medieutvalg.

Allerede i går meldte Grande til Aftenposten at AP vil styrke norsk TV-drama ved å øke konkurransen mellom NRK og andre TV-produsenter

– Vi ønsker at NRK med sin størrelse og sine muskler skal bidra til mangfold i norske produksjonsmiljøer, sa Grande.

Blant annet vil Ap tydeliggjøre NRKs rolle. Kulturminister Thorhild Widvey (H) ønsker å pålegge NRK å bruke minst 40 prosent av budsjettet til innholdsproduksjon hos eksterne leverandører fra 2018. I dag er denne andelen på 10 prosent. Grande i Ap mener at 40 prosent inntil videre er et godt mål, men at modellen til BBC – som produserer 50 prosent internt og 25 prosent ekstern – kan være enda bedre.

Et annet mål er ønsket om at all film bør produseres her til lands.

– Norske filmer skal speile sammensetningen i befolkningen, sosialt, etnisk og geografisk. Det må gjelde foran og bak kamera: Filmene skal spilles inn der handlingen foregår. Det betyr at framtidens Lilyhammer og Frikjent blir spilt inn på Lillehammer og Vestlandet – ikke i Oslo eller utlandet, sier Grande.

Rolfsen mener på sin side at insentivordningen også må komme norske filmskapere med statlig produksjonsstøtte til gode. Han sier til Dagbladet at om ikke flere norske filmer lages innenlands, vil det ikke trekke de store utenlandske filmskaperne til Norge.

– Widvey vil lokke amerikanerne, men kan ikke nok om film til å forstå at du trenger studioer og infrastruktur for å lage film. Du må ha mulighet til å få reparert et ødelagt kamera når du står der med skuespillere som du har booket et visst antall dager.

– Hadde flere norske filmskapere laget filmene sine i Norge, kunne vi kanskje hatt råd til å ha et studio både på Østlandet og Vestlandet, sier Rolfsen, som tidligere har gått skarpt ut mot planene om å legge ned det eksisterende filmstudioet på Jar, en sjelden fasilitet for profesjonelle filmskapere i Norge.

Som før ønsker AP at norsk film skal strekke seg ytterligere, både kunstnerisk og økonomisk. Men Grande sier ikke mye om hvordan dette skal gjøres.

– Norge er i ferd med å etablere seg som en viktig filmnasjon internasjonalt. Flere aktører ser mot Norge, og da må vi legge til rette for dette. Vi lanserer svært offensive mål for at bransjen, private aktører og det offentlige apparatet skal ha noe å strekke seg etter.

– Vi tror mange av disse forslagene vil bli tatt opp i partiet. Vi opplever at det vi foreslår bygger på et tydelig budskap fra bransjen om at de trenger langsiktighet og tydelig struktur for å få med seg investorer, sier Grande.

 Les hele innstillingen fra APs Demokrati- og medieutvalg: APs Innstilling på film

 

MENY