Hvor går veien videre?

image001

Det årlige Norsk filmseminar på Lillehammer tar opp tråden fra TIFFs åpningskonferanse ved å gå i dybden av spørsmålet om kvalitet. Audun Engelstad fra HiL, som arrangerer seminaret, gikk grundig til verks i forrige uke på rushprint.no der han utdypet mulige veier framover for norsk film.

“Norsk filmseminar har blitt arrangert siden 2007, og er et møtested mellom filmbransjen og akademia. I år er temaet norsk filmpolitikk, der vi tar utgangspunkt i at den nye regjeringen har varslet en ny politikk på området – men ennå ikke hva den skal innholde – og at det trolig kommer en ny filmmelding. I så måte blir seminaret en arena for innspill til den nye filmpolitikken”, heter det i en pressemelding fra HiL.

“Årets seminar er inndelt i to tematiske bolker, som til dels griper inn i hverandre. Det første temaet er kvalitet: På hvilken måte inngår kvalitet i kulturpolitikken, hvordan kan den defineres og måles/evauleres og hva slags målsettinger på feltet bør man styre etter?  Her vil bl.a. Ellen Aslaksen, forskningsleder i Kulturrådet og Lene Løken, administrerende direktør i Film & Kino, bidra med innlegg.

Det andre temaet i seminaret er mer konkret rettet mot ulike type støtteordninger, hvordan disse er innrettet og virkningene av dem. Skal vi fremdeles ha et konsulentsystem? Hva skjer med insentivordningene? Hvordan bør filmpotten egentlig fordeles? Dette er store spørsmål, selvsagt, men er i denne sammenhengen ment å antyde noen retninger for diskusjonen. Her vil bl.a. Sverre Pedersen, leder i Norsk Filmforbund, og Leif Holst Jensen, generalsekretær Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening delta.

Norsk filmseminar 2014, torsdag 30. januar, kl. 10.30-15.30, Høgskolen i Lillehammer

Flere andre sentrale aktører har meldt sin ankomst og vil bidra med innlegg og diskusjon. Det vil også bli åpnet for diskusjon i plenum.

For endelig program, følg med på seminarets hjemmeside  http://hil.no/filmseminar

Kilde: HiL

Hvor går veien videre?

image001

Det årlige Norsk filmseminar på Lillehammer tar opp tråden fra TIFFs åpningskonferanse ved å gå i dybden av spørsmålet om kvalitet. Audun Engelstad fra HiL, som arrangerer seminaret, gikk grundig til verks i forrige uke på rushprint.no der han utdypet mulige veier framover for norsk film.

“Norsk filmseminar har blitt arrangert siden 2007, og er et møtested mellom filmbransjen og akademia. I år er temaet norsk filmpolitikk, der vi tar utgangspunkt i at den nye regjeringen har varslet en ny politikk på området – men ennå ikke hva den skal innholde – og at det trolig kommer en ny filmmelding. I så måte blir seminaret en arena for innspill til den nye filmpolitikken”, heter det i en pressemelding fra HiL.

“Årets seminar er inndelt i to tematiske bolker, som til dels griper inn i hverandre. Det første temaet er kvalitet: På hvilken måte inngår kvalitet i kulturpolitikken, hvordan kan den defineres og måles/evauleres og hva slags målsettinger på feltet bør man styre etter?  Her vil bl.a. Ellen Aslaksen, forskningsleder i Kulturrådet og Lene Løken, administrerende direktør i Film & Kino, bidra med innlegg.

Det andre temaet i seminaret er mer konkret rettet mot ulike type støtteordninger, hvordan disse er innrettet og virkningene av dem. Skal vi fremdeles ha et konsulentsystem? Hva skjer med insentivordningene? Hvordan bør filmpotten egentlig fordeles? Dette er store spørsmål, selvsagt, men er i denne sammenhengen ment å antyde noen retninger for diskusjonen. Her vil bl.a. Sverre Pedersen, leder i Norsk Filmforbund, og Leif Holst Jensen, generalsekretær Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening delta.

Norsk filmseminar 2014, torsdag 30. januar, kl. 10.30-15.30, Høgskolen i Lillehammer

Flere andre sentrale aktører har meldt sin ankomst og vil bidra med innlegg og diskusjon. Det vil også bli åpnet for diskusjon i plenum.

For endelig program, følg med på seminarets hjemmeside  http://hil.no/filmseminar

Kilde: HiL

MENY