Hvor er norske regitalenter på vei?

Hvor er norske regitalenter på vei?

Nye Veier-ordningen er ment å være en arena som skal gi regissører, serieskapere og produsenter ”bedre mulighet til kunstnerisk fordypning og utprøving av nye ideer”, som det heter i retningslinjene for ordningen. Derfor følger vi selvsagt et hvert nytt prosjekt i ordningen med stor interesse. I dag ble det tildelt utviklingsmidler til nye prosjekter i ordningen, og de heldige utvalgte er regissørene Jorunn Myklebust Syversen, Yngvild Sve Flikke, Gunnar Hall Jensen og de vordende serieskaperne Jakob Rørvik og Kathrine Valen Zeiner.


Jorunn Myklebust Syversen, som fikk gode kritikker for debutfilmen Hoggerne, er sammen med produsenten Merfilm tildelt 800 000 kroner i utviklingstilskudd til spillefilmen Disco, som er et ”gripende drama som en ung gutts forsøk på å frigjøre seg selv”.

I begrunnelsen for tildelingen heter det:

”Syversen er eit uortodoks diktartalent som berikar norsk film med både tematisk styrke og ei særeigen evne til nærvær i skildringa av karakterane sine. I grenselandet mellom fiksjon og verkelegheit klarar ho å skape enkle forteljingar om komplekse kjensler og mekanismar. I Disco fører ho saman to ytterpunkt som vil skape ein sterk dynamikk både visuelt og dramatisk. Produsent Maria Ekerhovd og Mer Film stiller seg heilhjerta bak utviklinga av Myklebust Syversens fortlejarstemme og legg i tillegg for dagen eit høgt ambisjonsnivå for filmen”.


Yngvild Sve Flikke debuterte som langfilmregissør i 2015 med Kvinner i for store herreskjorter. Sammen med produsent Motlys mottok hun 800 000 kroner i utviklingstilskudd til spillefilmen Fallteknikk – ”en upolert romantisk komedie om å plutselig bli voksen”

”Forelegget er underfundig, kvasst og morosamt, spekka med enkle, men slåande utsagn som «Det er ikke romantisk å bli smelt på tjukka, det er patetisk. Det er ikke kjærlighet, det er sperm». Yngvild Flikke har vist seg som ein open og søkjande forteljar og har synt ein eigen evne til å skape eigenarta filmar. Med solid backing frå den erfarne produsenten Yngve Sæther i Motlys, som i lang tid har arbeida målretta med utvikling av talent og forteljingar med brodd og kant, synest eg dette prosjektet er særs solid og ansporande”.


Tordenfilm AS og serieskaper Kathrine Valen Zeiner er tildelt 420 000 kroner i utviklingstilskudd til dramaserien Hand Made, ”som er et humoristisk skråblikk på barnløshet”.

”Kathrine Valen Zeiner er ein etablert, respektert og produktiv forfattar i det norske dramaseriemiljøet og ho har vore med på å prege ei rekkje markante dramaseriar dei siste åra. Med dette ansporande oppslaget til serie, som både drar vekslar på personleg erfaring og samtidig fordjupar seg i eit aktuelt og interessant samfunnstema, ligg mykje til rette for at Valen Zeiner her kan ta roret sjølv og etablere seg som serieskapar med kreativt hovudansvar. Samarbeidet med Tordenfilm, som dedikert og entusiastisk skisserer eit utviklingsarbeid som både har ambisjonar på seriens og serieskaparens vegne, gjer meg trygg på at dette blir eit fruktbart og interessant prosjekt i Nye veier”.


Serieskaper og regissør Jakob Rørvik og produsent Maipo får 357 500 kroner i utviklingstilskudd til dramaserien Dates in Real Life – om Ida (22), ”ukysset og dumpet av sin nettkjæreste, starter sin reise for å finne både en partner og seg selv i det virkelige liv”.

”Jakob Rørvik er eit udiskutabelt forteljartalent som til no har markert seg sterkt i det korte formatet, med skarpt blikk for det samtidige og det personlege. Dates in real Life er ei naturleg forlenging av arbeidet med denne tematikken og vil gi oss ei forteljing som er engasjerande på eit personleg og emosjonelt plan, mot eit «digitalt bakteppe» som berikar historia og gir moglegheiter for ei særeigen og distinkt relasjonforteljing – både visuelt og dramatisk. Produksjonsselskapet Maipo legg i tilleg for dagen eit høgt ambisjonsnivå både for Rørvik og serien”.


Regissør Gunnar Hall Jensen har markert seg som en av våre mest særegne dokumentarfilmskapere, helt siden den spektakulære debuten med Gunnar goes Comfortable. Sammen med Agitator Film er han tildelt 620 000 kroner i utviklingstilskudd til dokumentaren Oh, it Hertz!, der «en amerikansk avant garde-musiker ønsker å forstå hvordan vi påvirkes av lyd. Det hun ikke ante var at nazistene kunne være involvert».

”Prosjektet er både originalt og komplekst. Jensen er en talentfull regissør, som ofte har brukt seg selv i film, her er der snakk om en ny utfordring i et landskap han tydelig brenner for. Det er sterke visuelle og fortellemessige ideer som dels er å finne i søknadsmaterialet, men også underbygget ved samtalen”.

Les mer om Nye Veier-ordningen.

Hvor er norske regitalenter på vei?

Hvor er norske regitalenter på vei?

Nye Veier-ordningen er ment å være en arena som skal gi regissører, serieskapere og produsenter ”bedre mulighet til kunstnerisk fordypning og utprøving av nye ideer”, som det heter i retningslinjene for ordningen. Derfor følger vi selvsagt et hvert nytt prosjekt i ordningen med stor interesse. I dag ble det tildelt utviklingsmidler til nye prosjekter i ordningen, og de heldige utvalgte er regissørene Jorunn Myklebust Syversen, Yngvild Sve Flikke, Gunnar Hall Jensen og de vordende serieskaperne Jakob Rørvik og Kathrine Valen Zeiner.


Jorunn Myklebust Syversen, som fikk gode kritikker for debutfilmen Hoggerne, er sammen med produsenten Merfilm tildelt 800 000 kroner i utviklingstilskudd til spillefilmen Disco, som er et ”gripende drama som en ung gutts forsøk på å frigjøre seg selv”.

I begrunnelsen for tildelingen heter det:

”Syversen er eit uortodoks diktartalent som berikar norsk film med både tematisk styrke og ei særeigen evne til nærvær i skildringa av karakterane sine. I grenselandet mellom fiksjon og verkelegheit klarar ho å skape enkle forteljingar om komplekse kjensler og mekanismar. I Disco fører ho saman to ytterpunkt som vil skape ein sterk dynamikk både visuelt og dramatisk. Produsent Maria Ekerhovd og Mer Film stiller seg heilhjerta bak utviklinga av Myklebust Syversens fortlejarstemme og legg i tillegg for dagen eit høgt ambisjonsnivå for filmen”.


Yngvild Sve Flikke debuterte som langfilmregissør i 2015 med Kvinner i for store herreskjorter. Sammen med produsent Motlys mottok hun 800 000 kroner i utviklingstilskudd til spillefilmen Fallteknikk – ”en upolert romantisk komedie om å plutselig bli voksen”

”Forelegget er underfundig, kvasst og morosamt, spekka med enkle, men slåande utsagn som «Det er ikke romantisk å bli smelt på tjukka, det er patetisk. Det er ikke kjærlighet, det er sperm». Yngvild Flikke har vist seg som ein open og søkjande forteljar og har synt ein eigen evne til å skape eigenarta filmar. Med solid backing frå den erfarne produsenten Yngve Sæther i Motlys, som i lang tid har arbeida målretta med utvikling av talent og forteljingar med brodd og kant, synest eg dette prosjektet er særs solid og ansporande”.


Tordenfilm AS og serieskaper Kathrine Valen Zeiner er tildelt 420 000 kroner i utviklingstilskudd til dramaserien Hand Made, ”som er et humoristisk skråblikk på barnløshet”.

”Kathrine Valen Zeiner er ein etablert, respektert og produktiv forfattar i det norske dramaseriemiljøet og ho har vore med på å prege ei rekkje markante dramaseriar dei siste åra. Med dette ansporande oppslaget til serie, som både drar vekslar på personleg erfaring og samtidig fordjupar seg i eit aktuelt og interessant samfunnstema, ligg mykje til rette for at Valen Zeiner her kan ta roret sjølv og etablere seg som serieskapar med kreativt hovudansvar. Samarbeidet med Tordenfilm, som dedikert og entusiastisk skisserer eit utviklingsarbeid som både har ambisjonar på seriens og serieskaparens vegne, gjer meg trygg på at dette blir eit fruktbart og interessant prosjekt i Nye veier”.


Serieskaper og regissør Jakob Rørvik og produsent Maipo får 357 500 kroner i utviklingstilskudd til dramaserien Dates in Real Life – om Ida (22), ”ukysset og dumpet av sin nettkjæreste, starter sin reise for å finne både en partner og seg selv i det virkelige liv”.

”Jakob Rørvik er eit udiskutabelt forteljartalent som til no har markert seg sterkt i det korte formatet, med skarpt blikk for det samtidige og det personlege. Dates in real Life er ei naturleg forlenging av arbeidet med denne tematikken og vil gi oss ei forteljing som er engasjerande på eit personleg og emosjonelt plan, mot eit «digitalt bakteppe» som berikar historia og gir moglegheiter for ei særeigen og distinkt relasjonforteljing – både visuelt og dramatisk. Produksjonsselskapet Maipo legg i tilleg for dagen eit høgt ambisjonsnivå både for Rørvik og serien”.


Regissør Gunnar Hall Jensen har markert seg som en av våre mest særegne dokumentarfilmskapere, helt siden den spektakulære debuten med Gunnar goes Comfortable. Sammen med Agitator Film er han tildelt 620 000 kroner i utviklingstilskudd til dokumentaren Oh, it Hertz!, der «en amerikansk avant garde-musiker ønsker å forstå hvordan vi påvirkes av lyd. Det hun ikke ante var at nazistene kunne være involvert».

”Prosjektet er både originalt og komplekst. Jensen er en talentfull regissør, som ofte har brukt seg selv i film, her er der snakk om en ny utfordring i et landskap han tydelig brenner for. Det er sterke visuelle og fortellemessige ideer som dels er å finne i søknadsmaterialet, men også underbygget ved samtalen”.

Les mer om Nye Veier-ordningen.

MENY