Hvem ser dokumentarfilm på kino?

Hvem ser dokumentarfilm på kino?

  • Foto: Brødre – var det tematikken som lokket kinogjengerne?

En ny dansk undersøkelse viser at publikum ser dokumentarfilm på kino på grunn av tematikken – ikke fordi det er en dokumentarfilm.

Det er det danske filminstituttet som har bestilt undersøkelsen som ble presentert denne uken. Når publikum ikke er trofaste mot selve sjangeren, men lokkes av tematikken, betyr det at det handler om et nytt publikum for hver film, er en av konklusjonene: ”Det understreger betydningen af en skarp positionering af den enkelte film med fokus på at ramme et specifikt til publikum”.

Undersøkelsens hovedfokus har vært det danske publikums profil, oppfatning og adferd overfor primært dansk kinodokumentar ”med perspektivering til tv og VOD”.

Undersøkelsen er den første i sitt slag innen dokumentarfeltet.

Den er ikke udtømmende, men det er ambitionen, at den med sine unikke data kan bidrage til at kvalificere lanceringen og distributionen af dokumentarfilm i biografen”.

Om metodikken skriver DFI:

I alt blev der rekrutteret 2.670 i brutto samplet, hvoraf 1.252 interview var i de to hovedmålgrupper, fordelt med hhv. 570 interview i målgruppe 1, og 682 interview i målgruppe 2.

Der blev rekrutteret i to målgrupper:

Målgruppe 1 – Personer 15-69år der har set mindst én dokumentarfilm i biografen inden for seneste tre år (62 nævnte titler)

Målgruppe 2 – Personer 15-69år der har været i biografen inden for seneste år, og har set dokumentarfilm på følgende tv kanaler – DR1, DR2, DR3, DRK og TV2 inden for seneste halve år.

Les hele undersøkelsen

Hvem ser dokumentarfilm på kino?

Hvem ser dokumentarfilm på kino?

  • Foto: Brødre – var det tematikken som lokket kinogjengerne?

En ny dansk undersøkelse viser at publikum ser dokumentarfilm på kino på grunn av tematikken – ikke fordi det er en dokumentarfilm.

Det er det danske filminstituttet som har bestilt undersøkelsen som ble presentert denne uken. Når publikum ikke er trofaste mot selve sjangeren, men lokkes av tematikken, betyr det at det handler om et nytt publikum for hver film, er en av konklusjonene: ”Det understreger betydningen af en skarp positionering af den enkelte film med fokus på at ramme et specifikt til publikum”.

Undersøkelsens hovedfokus har vært det danske publikums profil, oppfatning og adferd overfor primært dansk kinodokumentar ”med perspektivering til tv og VOD”.

Undersøkelsen er den første i sitt slag innen dokumentarfeltet.

Den er ikke udtømmende, men det er ambitionen, at den med sine unikke data kan bidrage til at kvalificere lanceringen og distributionen af dokumentarfilm i biografen”.

Om metodikken skriver DFI:

I alt blev der rekrutteret 2.670 i brutto samplet, hvoraf 1.252 interview var i de to hovedmålgrupper, fordelt med hhv. 570 interview i målgruppe 1, og 682 interview i målgruppe 2.

Der blev rekrutteret i to målgrupper:

Målgruppe 1 – Personer 15-69år der har set mindst én dokumentarfilm i biografen inden for seneste tre år (62 nævnte titler)

Målgruppe 2 – Personer 15-69år der har været i biografen inden for seneste år, og har set dokumentarfilm på følgende tv kanaler – DR1, DR2, DR3, DRK og TV2 inden for seneste halve år.

Les hele undersøkelsen

MENY