Hollywood-regissører krever norske insentivordninger

Vikings
«The Vikings» – som til slutt valgte bl.a Irland framfor Norge som opptakssted.

Norske regissører i Hollywood som Harald Zwart, Reinert «Ray Kay» Olsen og Tommy Wirkola krever nå konkrete grep fra norske myndigheter for å legge til rette for utenlandske produksjoner i Norge, melder Aftenposten. Ifølge Harald Zwarts samarbeidspartner og produsent, Espen Horn, har de to flere filmprosjekter på gang som etter all sannsynlighet ikke blir produsert i Norge, kun på grunn av den manglende ordningen.

Dermed føyer de seg inn i den lange rekken av filmskapere som i flere år har ventet på at det skal innføres insentivordninger. Og det er ikke noe nytt å melde om den sittende regjeringens holdning til å legge til rette for Norge som innspillingssted. Hele saken er blitt en kafkaesk labyrint mellom ulike departementer, der statssekretær i Kulturdepartementet Mina Gerhardsen ikke har endret synspunkt siden vårt intervju med henne tidligere i år.

I forbindelse med Handlingsplanen for kulturnæringene, som ble lansert i vår, har Kulturdepartementet varslet en kartlegging av resultater av incentivordninger i andre land.

«Det er satt av midler til at dette kan gjennomføres i nær fremtid. Vi trenger bredere kunnskap før vi eventuelt vurderer på nytt om en slik ordning bør innføres i Norge», sier Kulturdepartementet i en email til Aftenposten.

– Det er viktig å få kartlagt om det først og fremst vil ha en verdi for lokalt næringsliv og reiseliv eller for kulturen. Så langt har vår vurdering vært at de nær 700 millioner kronene vi bruker på film bør gå til å skape gode norske filmer framfor utenlandske produksjoner for å få dem til Norge, sier Gerhardsen.

Så hva mener Høyre om dette? Partiet har som kjent programfestet at de vil se nærmere på incentivordningene, men er svært forsiktige med å være konkrete.

”Dette må utredes mer før vi kan konkretisere, men det er naturlig å vurdere momsspørsmål og avgiftsrefusjonsordninger”, sier kulturpolitisk talsmann i Høyre, Olemic Thommessen.

 

Hollywood-regissører krever norske insentivordninger

Vikings
«The Vikings» – som til slutt valgte bl.a Irland framfor Norge som opptakssted.

Norske regissører i Hollywood som Harald Zwart, Reinert «Ray Kay» Olsen og Tommy Wirkola krever nå konkrete grep fra norske myndigheter for å legge til rette for utenlandske produksjoner i Norge, melder Aftenposten. Ifølge Harald Zwarts samarbeidspartner og produsent, Espen Horn, har de to flere filmprosjekter på gang som etter all sannsynlighet ikke blir produsert i Norge, kun på grunn av den manglende ordningen.

Dermed føyer de seg inn i den lange rekken av filmskapere som i flere år har ventet på at det skal innføres insentivordninger. Og det er ikke noe nytt å melde om den sittende regjeringens holdning til å legge til rette for Norge som innspillingssted. Hele saken er blitt en kafkaesk labyrint mellom ulike departementer, der statssekretær i Kulturdepartementet Mina Gerhardsen ikke har endret synspunkt siden vårt intervju med henne tidligere i år.

I forbindelse med Handlingsplanen for kulturnæringene, som ble lansert i vår, har Kulturdepartementet varslet en kartlegging av resultater av incentivordninger i andre land.

«Det er satt av midler til at dette kan gjennomføres i nær fremtid. Vi trenger bredere kunnskap før vi eventuelt vurderer på nytt om en slik ordning bør innføres i Norge», sier Kulturdepartementet i en email til Aftenposten.

– Det er viktig å få kartlagt om det først og fremst vil ha en verdi for lokalt næringsliv og reiseliv eller for kulturen. Så langt har vår vurdering vært at de nær 700 millioner kronene vi bruker på film bør gå til å skape gode norske filmer framfor utenlandske produksjoner for å få dem til Norge, sier Gerhardsen.

Så hva mener Høyre om dette? Partiet har som kjent programfestet at de vil se nærmere på incentivordningene, men er svært forsiktige med å være konkrete.

”Dette må utredes mer før vi kan konkretisere, men det er naturlig å vurdere momsspørsmål og avgiftsrefusjonsordninger”, sier kulturpolitisk talsmann i Høyre, Olemic Thommessen.

 

MENY