«Hoggeren» presenteres under Stockholm film festival

«Hoggeren» presenteres under Stockholm film festival

Jorunn Myklebust Syversens Hoggeren er blant prosjektene som presenteres under Works in progress-programmet på Stockholm Internasjonale filmfestival.

Det er under festivalens bransjedager 16-18.november at prosjektet skal luftes for den nordiske filmbransjen sammen med tolv andre ferske produksjoner.

Det er Anders Baasmo Christiansen som spiller ”hoggeren”, en mann på 39 ”som ikke klarer å leve et vanlig liv i byen. Han flytter til et beskjedent småbruk han har arvet og bruker dagene på å gå ut i skogen og hogge trær. Han er ingen skogsarbeider og har ingen plan for hva han skal gjøre med trærne, men ønsker å bli i ett med det fysiske kroppsarbeidet og naturen. Vi aner at noe skjellsettende har skjedd som har gjort hans kulturelle middelklasse-tilværelse umulig. I hans flukt inn i skogen, og i møtet med hjembygda og slekten, innhentes han av sin egen fortid, og følelsen av å ikke ha noen plass”. (Teksten forsetter under bildet)

jorunn-myklebust
Jorunn Myklebust Syversen

I sommer ble prosjektet og produsenten Mer Film ved Maria Ekerhovd tildelt 3,4 millioner fra Norsk filminstitutt, etter såkalt kunstnerisk vurdering produksjon av kinofilm. Spillefilmkonsulent Silje Riise Næss formulerte bakgrunnen for bevilgningen slik:

Fra kortfilm- og kunsthold kommer noen stemmer jeg mener vi kan ha veldig godt av å invitere inn på spillefilmfeltet. Jorunn Myklebust Syversen er en slik. Hun har allerede grovklippet en helaftens versjon av Nye veier-prosjektet Hoggeren – en klipp som lover en særegen og sterk fortelling om en mann som har mistet fotfestet i tilværelsen og søker tilbake til en bygde- og skogbrukskultur han uavvendelig står på utsiden av. Visuelt, auditivt og spillmessig står dette ut på utfordrende og slående måter, samtidig som det tematiserer tradisjonell norsk (manns)kultur og vårt forhold til naturen og lokalsamfunnet. Hoggeren vil bli en unik kino- og festivalfilm«.

Manusforfatter og regissør Jorunn Myklebust Syversen kommer fra kunstfeltet. Arbeidene hennes er vist nasjonalt og internasjonalt i gallerirom, på kunst- og kortfilmfestivaler. Hun har blant annet laget kortfilmene Crying Man (2016), Cyrk (2014) og Der Dunkle Mensch (2010).

”Syversen ser på vårt behov for å finne mening i tilværelsen, og hvor lett vi har for å begrense andre i ønsket om å overbevise om vår egen tro og sannhet. I flere av filmene tar hun for seg hvordan vi som samfunn og enkeltpersoner møter mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hun forsker i hvordan ulike maktstrukturer kommer til uttrykk i vår samtid og kan stigmatisere enkeltgrupper og individer” heter det videre i omtalen fra NFI.

«Hoggeren» presenteres under Stockholm film festival

«Hoggeren» presenteres under Stockholm film festival

Jorunn Myklebust Syversens Hoggeren er blant prosjektene som presenteres under Works in progress-programmet på Stockholm Internasjonale filmfestival.

Det er under festivalens bransjedager 16-18.november at prosjektet skal luftes for den nordiske filmbransjen sammen med tolv andre ferske produksjoner.

Det er Anders Baasmo Christiansen som spiller ”hoggeren”, en mann på 39 ”som ikke klarer å leve et vanlig liv i byen. Han flytter til et beskjedent småbruk han har arvet og bruker dagene på å gå ut i skogen og hogge trær. Han er ingen skogsarbeider og har ingen plan for hva han skal gjøre med trærne, men ønsker å bli i ett med det fysiske kroppsarbeidet og naturen. Vi aner at noe skjellsettende har skjedd som har gjort hans kulturelle middelklasse-tilværelse umulig. I hans flukt inn i skogen, og i møtet med hjembygda og slekten, innhentes han av sin egen fortid, og følelsen av å ikke ha noen plass”. (Teksten forsetter under bildet)

jorunn-myklebust
Jorunn Myklebust Syversen

I sommer ble prosjektet og produsenten Mer Film ved Maria Ekerhovd tildelt 3,4 millioner fra Norsk filminstitutt, etter såkalt kunstnerisk vurdering produksjon av kinofilm. Spillefilmkonsulent Silje Riise Næss formulerte bakgrunnen for bevilgningen slik:

Fra kortfilm- og kunsthold kommer noen stemmer jeg mener vi kan ha veldig godt av å invitere inn på spillefilmfeltet. Jorunn Myklebust Syversen er en slik. Hun har allerede grovklippet en helaftens versjon av Nye veier-prosjektet Hoggeren – en klipp som lover en særegen og sterk fortelling om en mann som har mistet fotfestet i tilværelsen og søker tilbake til en bygde- og skogbrukskultur han uavvendelig står på utsiden av. Visuelt, auditivt og spillmessig står dette ut på utfordrende og slående måter, samtidig som det tematiserer tradisjonell norsk (manns)kultur og vårt forhold til naturen og lokalsamfunnet. Hoggeren vil bli en unik kino- og festivalfilm«.

Manusforfatter og regissør Jorunn Myklebust Syversen kommer fra kunstfeltet. Arbeidene hennes er vist nasjonalt og internasjonalt i gallerirom, på kunst- og kortfilmfestivaler. Hun har blant annet laget kortfilmene Crying Man (2016), Cyrk (2014) og Der Dunkle Mensch (2010).

”Syversen ser på vårt behov for å finne mening i tilværelsen, og hvor lett vi har for å begrense andre i ønsket om å overbevise om vår egen tro og sannhet. I flere av filmene tar hun for seg hvordan vi som samfunn og enkeltpersoner møter mennesker i vanskelige livssituasjoner. Hun forsker i hvordan ulike maktstrukturer kommer til uttrykk i vår samtid og kan stigmatisere enkeltgrupper og individer” heter det videre i omtalen fra NFI.

MENY