HiL og filmskolen får status som ”senter for fremragende utdanning”

HiL og filmskolen får status som ”senter for fremragende utdanning”

I går ble det klart at Høgskolen i Lillehammer (HiL) gjennom Den norske filmskolen får kalle seg ”senter for fremragende utdanning”. Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som belønner forskning på og utvikling av utdanning, og som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) samlet bruker 240 millioner kroner på i en femårs-periode.

NOKUT beskriver Lillehammer-prosjektet (som er kalt CEFIMA) som en arena der man ønsker å videreutvikle læring og undervisning i film gjennom å fokusere på digital teknologi og interaktivitet som et kunstnerisk virkemiddel.

De trekker fram at digital teknologi har lenge vært del av alle faser i film- og TV-produksjon, men CEFIMA mener det kunstneriske potensialet ikke er fullt utnyttet verken i utdanningen eller filmbransjen, melder nettstedet Khrono, som dekker høyere utdanning og forskning.

Kjernen i CEFIMA skal være at studenter og ansatte tester ut nye digitale medier for innovativ historiefortelling. Og man beskriver at for å gjøre dette, trenger både studenter og ansatte opplæring i digital medieteknologi og interaktiv historiefortelling, tilgang til relevant utstyr og muligheter til å teste nye måter å skape film på.

— Historiefortelling er noe Norge har vært kjent for i mange hundre år, sa NOKUT-direktør Mørland da den siste vinneren ble offentliggjort og han la til:

— Komiteen mener at senteret har et stort potensial for virkelig å gjøre en forskjell når det gjelder å utvikle historiefortellingen i fremtidens film- og spillindustri. Et digitalt paradigmeskifte er veldig relevant for filmskoler over hele verden, og CEFIMA kan være en pioner for hvordan filmskoler skal utvikle fremtidens filmskapere.

CEFIMA vil motta i overkant av 5,5 millioner kroner årlig i en femårsperiode med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år. Foreslått senterleder er Fredrik Graver, undervisningsleder og førstelektor ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Lillehammer, skriver Khrono.

HiL og filmskolen får status som ”senter for fremragende utdanning”

HiL og filmskolen får status som ”senter for fremragende utdanning”

I går ble det klart at Høgskolen i Lillehammer (HiL) gjennom Den norske filmskolen får kalle seg ”senter for fremragende utdanning”. Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som belønner forskning på og utvikling av utdanning, og som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) samlet bruker 240 millioner kroner på i en femårs-periode.

NOKUT beskriver Lillehammer-prosjektet (som er kalt CEFIMA) som en arena der man ønsker å videreutvikle læring og undervisning i film gjennom å fokusere på digital teknologi og interaktivitet som et kunstnerisk virkemiddel.

De trekker fram at digital teknologi har lenge vært del av alle faser i film- og TV-produksjon, men CEFIMA mener det kunstneriske potensialet ikke er fullt utnyttet verken i utdanningen eller filmbransjen, melder nettstedet Khrono, som dekker høyere utdanning og forskning.

Kjernen i CEFIMA skal være at studenter og ansatte tester ut nye digitale medier for innovativ historiefortelling. Og man beskriver at for å gjøre dette, trenger både studenter og ansatte opplæring i digital medieteknologi og interaktiv historiefortelling, tilgang til relevant utstyr og muligheter til å teste nye måter å skape film på.

— Historiefortelling er noe Norge har vært kjent for i mange hundre år, sa NOKUT-direktør Mørland da den siste vinneren ble offentliggjort og han la til:

— Komiteen mener at senteret har et stort potensial for virkelig å gjøre en forskjell når det gjelder å utvikle historiefortellingen i fremtidens film- og spillindustri. Et digitalt paradigmeskifte er veldig relevant for filmskoler over hele verden, og CEFIMA kan være en pioner for hvordan filmskoler skal utvikle fremtidens filmskapere.

CEFIMA vil motta i overkant av 5,5 millioner kroner årlig i en femårsperiode med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år. Foreslått senterleder er Fredrik Graver, undervisningsleder og førstelektor ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Lillehammer, skriver Khrono.

MENY