HBO Nordic ut mot endring i åndsverkloven

HBO Nordic ut mot endring i åndsverkloven

Parallelt med filmmeldingen, som ble lagt frem før sommeren, har regjeringen arbeidet med en revisjon av åndsverkloven for å imøtekomme utviklingen av strømmetjenester. Endringen skal sikre rettighetene til skapere og utøvere av film og tv-serier, og er tenkt å utvide muligheten til å inngå kollektive avtaler på vegne av rettighetshavere. Etablerte rettighetsorganisasjoner skal kunne inngå slike avtaler med strømme-selskaper gjennom en ny lisensordning.

Nå advarer selskapet HBO Nordic mot endringen, skriver Dagsavisen: I et innspill til Kulturdepartementet hevder selskapet, som tilbyr serier som The WireTrue Detective og Game of Thronesat kollektive avtaler kan «begrense eller hindre fremvekst av nye tjenester» eller gjøre dem for kostbare. Avtalene vil tvert imot kunne redusere rettighetshavernes inntekster. Konsekvensen kan i verste fall bli økt piratvirksomhet, mener HBO Nordic.

Administrerende direktør Line Mykland sier til Dagsavisen at hun er bekymret for at forhandlingsprosessene om rettigheter kan bli for tidkrevende og dermed stå i veien for distribusjonen av norsk innhold gjennom strømming.

– Som kommersiell aktør er det avgjørende at vi har kontroll over kostnadene ved å ta innholdet inn i våre tjenester, uttaler Mykland. 

Også medieforsker Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI er skeptisk til verdien av kollektive avtaler slik regjeringen har skissert dem. Han uttaler at det viktigste for bransjen må være å øke inntektene for å kompensere for nedgang i DVD-salg. Siden amerikanske selskaper har vært skeptiske til kollektive avtaler, kan de velge å stå utenfor ordningen.

– Da kan filmer og TV-serier med liten kommersiell verdi bli tilgjengelig i et sånt system, mens det attraktive innholdet blir holdt utenfor, sier Gaustad til Dagsavisen. 

HBO Nordic ut mot endring i åndsverkloven

HBO Nordic ut mot endring i åndsverkloven

Parallelt med filmmeldingen, som ble lagt frem før sommeren, har regjeringen arbeidet med en revisjon av åndsverkloven for å imøtekomme utviklingen av strømmetjenester. Endringen skal sikre rettighetene til skapere og utøvere av film og tv-serier, og er tenkt å utvide muligheten til å inngå kollektive avtaler på vegne av rettighetshavere. Etablerte rettighetsorganisasjoner skal kunne inngå slike avtaler med strømme-selskaper gjennom en ny lisensordning.

Nå advarer selskapet HBO Nordic mot endringen, skriver Dagsavisen: I et innspill til Kulturdepartementet hevder selskapet, som tilbyr serier som The WireTrue Detective og Game of Thronesat kollektive avtaler kan «begrense eller hindre fremvekst av nye tjenester» eller gjøre dem for kostbare. Avtalene vil tvert imot kunne redusere rettighetshavernes inntekster. Konsekvensen kan i verste fall bli økt piratvirksomhet, mener HBO Nordic.

Administrerende direktør Line Mykland sier til Dagsavisen at hun er bekymret for at forhandlingsprosessene om rettigheter kan bli for tidkrevende og dermed stå i veien for distribusjonen av norsk innhold gjennom strømming.

– Som kommersiell aktør er det avgjørende at vi har kontroll over kostnadene ved å ta innholdet inn i våre tjenester, uttaler Mykland. 

Også medieforsker Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI er skeptisk til verdien av kollektive avtaler slik regjeringen har skissert dem. Han uttaler at det viktigste for bransjen må være å øke inntektene for å kompensere for nedgang i DVD-salg. Siden amerikanske selskaper har vært skeptiske til kollektive avtaler, kan de velge å stå utenfor ordningen.

– Da kan filmer og TV-serier med liten kommersiell verdi bli tilgjengelig i et sånt system, mens det attraktive innholdet blir holdt utenfor, sier Gaustad til Dagsavisen. 

MENY