– Haster med filmsamarbeid i nord

bjørnøya_768

Virke Produsentforeningen går inn for ett filmfond i Nord-Norge, melder DN.

– Vi oppfattet at Kulturministeren var veldig klar på at de ikke vil støtte mer enn ett nordnorsk fond, sier styreleder Asle Vatn i Virke Produsentforeningen.

Tidligere denne uken publiserte Rushprint en større sak om konflikten som lenge har forfulgt filmmiløet i Nord-Norge, og som  har tiltatt i styrke med den såkalte Ryssevikrapportens tallbaserte undersøkelser av de lokale produksjonsforholdene. I undersøkelsen, som kom i gang på oppdrag fra Innovasjon Norge, kommer det fram at Nordland og Finnmark ønsker ett fond, mens Troms og tilhørende FilmCamp mener dagens løsning fungerer godt. I undersøkelsen kommer FilmCamp dårligst ut om man måler hver anvendte krone opp mot den faktiske produksjonen. Tilliten mellom filmmiljøene er heller ikke imponerende.

Konfliktene knyttet til Filmcamp bunner i stor grad i hvordan selskapets drift er organisert, skriver DN. Samtidig som Filmcamp er et regionalt filmfond som skal investere i filmproduksjoner, drifter de også den nedlagte forsvarsleiren i den lille bygda Øvrebygda som et filmstudio, hvor de tilbyr overnattings-, innspillings- og forpleiningsfasiliteter. Den todelte modellen skiller seg vesentlig fra de andre regionale filmfondene.

Fylkesråd for kultur Line Miriam Sandberg (Frp) i Troms sier det ikke er avgjørende at man bli enige om ett fond, men at Nordland og Finnmark samtidig er hjertelig velkommen inn i Troms’ fond om de ønsker det. Fra Troms sin side er det uaktuelt å skrinlegge prosjektet de senest ifjor investerte 25 millioner i, mens man i Nordland mener at modellen til Filmcamp ikke kan være grunnlaget for et samarbeid.

I rapporten kommer det frem at Filmfond Nord har langt høyere oppslutning brant bransjen i Nord-Norge enn Filmcamp. Filmfaglig ansvarlig Svein Andersen i Filmcamp mener likevel at motsetningene som skisseres mellom de to fondene, er bygd på gale premisser.

– Det er helt fint om det kommer opp et felles fond. Men å si at det er motsetning mellom de to fondene i dag, er fullstendig falskt. Det handler om at vi har blitt litt upoplære gjennom å stille krav, sier Andersen.

Mona Steffensen i Virke Produsentforeningen sier de ikke har vedtatt noe om hvilke av de to fondene de eventuelt ønsker å videreføre, eller om man ser for seg en sammenslåing. Men hun mener signalene fra kulturminister Thorhild Widvey gjør at det haster med å få til et filmsamarbeid i mord.

– Filmcamp fikk redusert støtten sin i årets statsbudsjett, mens Filmfond Nord fikk ingenting. Vi tok det som et klart tegn på at vi må konsolidere oss

– Haster med filmsamarbeid i nord

bjørnøya_768

Virke Produsentforeningen går inn for ett filmfond i Nord-Norge, melder DN.

– Vi oppfattet at Kulturministeren var veldig klar på at de ikke vil støtte mer enn ett nordnorsk fond, sier styreleder Asle Vatn i Virke Produsentforeningen.

Tidligere denne uken publiserte Rushprint en større sak om konflikten som lenge har forfulgt filmmiløet i Nord-Norge, og som  har tiltatt i styrke med den såkalte Ryssevikrapportens tallbaserte undersøkelser av de lokale produksjonsforholdene. I undersøkelsen, som kom i gang på oppdrag fra Innovasjon Norge, kommer det fram at Nordland og Finnmark ønsker ett fond, mens Troms og tilhørende FilmCamp mener dagens løsning fungerer godt. I undersøkelsen kommer FilmCamp dårligst ut om man måler hver anvendte krone opp mot den faktiske produksjonen. Tilliten mellom filmmiljøene er heller ikke imponerende.

Konfliktene knyttet til Filmcamp bunner i stor grad i hvordan selskapets drift er organisert, skriver DN. Samtidig som Filmcamp er et regionalt filmfond som skal investere i filmproduksjoner, drifter de også den nedlagte forsvarsleiren i den lille bygda Øvrebygda som et filmstudio, hvor de tilbyr overnattings-, innspillings- og forpleiningsfasiliteter. Den todelte modellen skiller seg vesentlig fra de andre regionale filmfondene.

Fylkesråd for kultur Line Miriam Sandberg (Frp) i Troms sier det ikke er avgjørende at man bli enige om ett fond, men at Nordland og Finnmark samtidig er hjertelig velkommen inn i Troms’ fond om de ønsker det. Fra Troms sin side er det uaktuelt å skrinlegge prosjektet de senest ifjor investerte 25 millioner i, mens man i Nordland mener at modellen til Filmcamp ikke kan være grunnlaget for et samarbeid.

I rapporten kommer det frem at Filmfond Nord har langt høyere oppslutning brant bransjen i Nord-Norge enn Filmcamp. Filmfaglig ansvarlig Svein Andersen i Filmcamp mener likevel at motsetningene som skisseres mellom de to fondene, er bygd på gale premisser.

– Det er helt fint om det kommer opp et felles fond. Men å si at det er motsetning mellom de to fondene i dag, er fullstendig falskt. Det handler om at vi har blitt litt upoplære gjennom å stille krav, sier Andersen.

Mona Steffensen i Virke Produsentforeningen sier de ikke har vedtatt noe om hvilke av de to fondene de eventuelt ønsker å videreføre, eller om man ser for seg en sammenslåing. Men hun mener signalene fra kulturminister Thorhild Widvey gjør at det haster med å få til et filmsamarbeid i mord.

– Filmcamp fikk redusert støtten sin i årets statsbudsjett, mens Filmfond Nord fikk ingenting. Vi tok det som et klart tegn på at vi må konsolidere oss

MENY