Habilitetsdebatt raser rundt spillefilmkonsulent

Habilitetsdebatt raser rundt spillefilmkonsulent

I Danmark raser habilitetsdebatten etter at den nytilsatte spillefilmkonsulenten Mikkel Munch-Fals (foto: DFI) i to av sine tre første tildelinger har gitt støtte til egne samarbeidspartnere.

Munch-Fals er godt kjent i offentlighetens lys, som både tv-vert og regissør. Da det i våres ble kjent at han var ansatt som ny spillefilmkonsulent i Det Danske Filminstitut, skrev filmmagasinet Ekko at «Der er et alvorligt aber dabei».

I den danske Filmloven står det i paragraf 6 punkt 2 at konsulenten ikke må være «ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion».

Grunnen til betenkningene som ble presentert i media, var blant annet det faktum at Munch-Fals var i gang med innspillingen av sin andre spillefilm Swinger og på ansettelsestidspunktet som spillefilmkonsulent 1. september og en tid fremover måtte jobbe parallelt med etterarbeid og markedsføring av denne filmen.

Ved spørsmål fra Jyllands-Posten konkluderte to eksperter på forvaltningsrett allerede da ansettelsen ble kjent, at den var i strid med den danske Filmloven. Professor i forvaltningsrett Steen Rønsholdt sa dengang til avisen at det ikke var tvil om at Munch-Fals har økonomisk fordel av at det går godt med de selskapene han samarbeider med om sin egen film. Lektor i forvaltningsrett Sten Bønsing var enda sterkere i ordbruken, og konkluderte med at ansettelsen var i strid med loven.

Kritikken ble ikke tatt til følge av Det Danske Filminstitut. Direktør Henrik Bo Nielsen, som også er advokat, sa dengang at «Vi håndterer habilitetssager på direktionsniveau og så taktfuldt som muligt».

Nylig presenterte avisen Jyllands-Posten en oversikt over de første tildelingene til Munch-Fals. Han har bevilget manusstøtte til prosjektet Kongerne af Vesterbro som produseres av selskapet SAM Productions. I dette selskapet er konsulentens egen produsent Meta Louise Foldager medeier. I tillegg har han bevilget manusstøtte til prosjektet Down Oracle som produseres av SF Film, samme selskap som har ansvaret for distribusjon og markedsføring av den nevnte filmen Swinger som Munch-Fals har regien på. Dermed stormer det igjen rundt Det Danske Filminstituts ansettelse av Munch-Fals når det nok en gang reises tvil om den nytilsatte spillefilmkonsulentens habilitet, med konkrete eksempler på at hans tildelinger imøtegår konsulentens private interesser.

I instruksen Norsk filminstitutt har utarbeidet for de norske spillefilmkonsulentene, er det også klare begrensninger knyttet til stillingen. Blant annet er det her nedfelt at «Konsulenten skal ikke behandle søknader der vedkommende er inhabil, jf forvaltningslovens regler» og «Konsulenten må ikke ha engasjement utenfor denne stillingen som kan svekke tilliten til konsulentens vurderinger blant søkerne eller svekke Norsk filminstitutts omdømme utad». Les hele instruksen her.

Habilitetsdebatt raser rundt spillefilmkonsulent

Habilitetsdebatt raser rundt spillefilmkonsulent

I Danmark raser habilitetsdebatten etter at den nytilsatte spillefilmkonsulenten Mikkel Munch-Fals (foto: DFI) i to av sine tre første tildelinger har gitt støtte til egne samarbeidspartnere.

Munch-Fals er godt kjent i offentlighetens lys, som både tv-vert og regissør. Da det i våres ble kjent at han var ansatt som ny spillefilmkonsulent i Det Danske Filminstitut, skrev filmmagasinet Ekko at «Der er et alvorligt aber dabei».

I den danske Filmloven står det i paragraf 6 punkt 2 at konsulenten ikke må være «ansat i eller økonomisk interesseret i virksomheder for produktion».

Grunnen til betenkningene som ble presentert i media, var blant annet det faktum at Munch-Fals var i gang med innspillingen av sin andre spillefilm Swinger og på ansettelsestidspunktet som spillefilmkonsulent 1. september og en tid fremover måtte jobbe parallelt med etterarbeid og markedsføring av denne filmen.

Ved spørsmål fra Jyllands-Posten konkluderte to eksperter på forvaltningsrett allerede da ansettelsen ble kjent, at den var i strid med den danske Filmloven. Professor i forvaltningsrett Steen Rønsholdt sa dengang til avisen at det ikke var tvil om at Munch-Fals har økonomisk fordel av at det går godt med de selskapene han samarbeider med om sin egen film. Lektor i forvaltningsrett Sten Bønsing var enda sterkere i ordbruken, og konkluderte med at ansettelsen var i strid med loven.

Kritikken ble ikke tatt til følge av Det Danske Filminstitut. Direktør Henrik Bo Nielsen, som også er advokat, sa dengang at «Vi håndterer habilitetssager på direktionsniveau og så taktfuldt som muligt».

Nylig presenterte avisen Jyllands-Posten en oversikt over de første tildelingene til Munch-Fals. Han har bevilget manusstøtte til prosjektet Kongerne af Vesterbro som produseres av selskapet SAM Productions. I dette selskapet er konsulentens egen produsent Meta Louise Foldager medeier. I tillegg har han bevilget manusstøtte til prosjektet Down Oracle som produseres av SF Film, samme selskap som har ansvaret for distribusjon og markedsføring av den nevnte filmen Swinger som Munch-Fals har regien på. Dermed stormer det igjen rundt Det Danske Filminstituts ansettelse av Munch-Fals når det nok en gang reises tvil om den nytilsatte spillefilmkonsulentens habilitet, med konkrete eksempler på at hans tildelinger imøtegår konsulentens private interesser.

I instruksen Norsk filminstitutt har utarbeidet for de norske spillefilmkonsulentene, er det også klare begrensninger knyttet til stillingen. Blant annet er det her nedfelt at «Konsulenten skal ikke behandle søknader der vedkommende er inhabil, jf forvaltningslovens regler» og «Konsulenten må ikke ha engasjement utenfor denne stillingen som kan svekke tilliten til konsulentens vurderinger blant søkerne eller svekke Norsk filminstitutts omdømme utad». Les hele instruksen her.

MENY