Frykt og forvirring om Cinematekets framtid

Frykt og forvirring om Cinematekets framtid

I flere oppslag i dagspressen i dag kommer det fram bekymringsmeldinger om hva som vil skje med Cinemateket i Oslo.

I filmmeldingen som Kulturminister Thorild Widvey la frem på fredag foreslås det at Cinemateket skilles ut fra Norsk Filminstitutt (NFI). Det samme gjelder filmmuseet, som også inngår i publikumsaktivitetene ved NFI.

Aftenposten har intervjuet seksjonsleder Jan Langlo som ikke vet hva som nå skjer videre etter at departementet formulerte følgende i filmmeldingen:

Departementet finner det ikke naturlig at staten skal drive kinovirksomhet… …og mener cinemateket i Oslo i likhet med de øvrige cinematekene bør organiseres som en egen enhet».

Departementet foreslår samtidig at NFI finner seg nye lokaler. Det betyr at Cinemateket må leie kinosaler til sine visninger.

– Utfordringen for oss og det vi skal utrede i tiden som kommer, er om det er mulig å drive cinematek som en selvstendig stiftelse. Som en del av NFI er vi besørget når det gjelder faste kostnader som IT, personale, regnskap, revisjon, husleie og strøm. Vi er del av en større institusjon, sier Langlo, og legger til at Cinemateket har hatt sitt beste år på 10 år. I 2014 kunne filmklubben skilte med 61.500 på åpne publikumsvisninger.

Filmmeldingen har framprovosert en ny Facebook-gruppe, Støtteaksjon for å bevare Cinemateket i Oslo, der 5000 på et døgn har meldt seg på. Det hersker en frykt for at Cinemateket skal legges ned, noe statssekretær Borgundvaag er tydelig på ikke vil skje.

– Cinemateket i Oslo er en glimrende institusjon, og vi mener ikke at det skal legges ned eller få dårligere rammevilkår. Men alle andre cinemateker i Norge er drevet som egne enheter, mens OSLO-Cinemateket er del av en statlig etat direkte underlagt kulturministeren, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag. Ifølge statssekretæren er det er naturlig at Cinemateket organiseres i en egen enhet.

Heller ikke daglig leder ved Cinemateket i Trondheim, Svein Inge Sæther, frykter for framtiden – selv om han er overrasket over at Cinemateket er foreslått skilt ut som egen enhet,.

– Vi har det ganske bra, vi. Ifølge filmmeldingen skal ansvaret for driftstilskudd til cinematekene utenfor Oslo ligge hos NFI, sier Sæther som til nå har mottatt tilskudd fra Film&Kino.

 

Frykt og forvirring om Cinematekets framtid

Frykt og forvirring om Cinematekets framtid

I flere oppslag i dagspressen i dag kommer det fram bekymringsmeldinger om hva som vil skje med Cinemateket i Oslo.

I filmmeldingen som Kulturminister Thorild Widvey la frem på fredag foreslås det at Cinemateket skilles ut fra Norsk Filminstitutt (NFI). Det samme gjelder filmmuseet, som også inngår i publikumsaktivitetene ved NFI.

Aftenposten har intervjuet seksjonsleder Jan Langlo som ikke vet hva som nå skjer videre etter at departementet formulerte følgende i filmmeldingen:

Departementet finner det ikke naturlig at staten skal drive kinovirksomhet… …og mener cinemateket i Oslo i likhet med de øvrige cinematekene bør organiseres som en egen enhet».

Departementet foreslår samtidig at NFI finner seg nye lokaler. Det betyr at Cinemateket må leie kinosaler til sine visninger.

– Utfordringen for oss og det vi skal utrede i tiden som kommer, er om det er mulig å drive cinematek som en selvstendig stiftelse. Som en del av NFI er vi besørget når det gjelder faste kostnader som IT, personale, regnskap, revisjon, husleie og strøm. Vi er del av en større institusjon, sier Langlo, og legger til at Cinemateket har hatt sitt beste år på 10 år. I 2014 kunne filmklubben skilte med 61.500 på åpne publikumsvisninger.

Filmmeldingen har framprovosert en ny Facebook-gruppe, Støtteaksjon for å bevare Cinemateket i Oslo, der 5000 på et døgn har meldt seg på. Det hersker en frykt for at Cinemateket skal legges ned, noe statssekretær Borgundvaag er tydelig på ikke vil skje.

– Cinemateket i Oslo er en glimrende institusjon, og vi mener ikke at det skal legges ned eller få dårligere rammevilkår. Men alle andre cinemateker i Norge er drevet som egne enheter, mens OSLO-Cinemateket er del av en statlig etat direkte underlagt kulturministeren, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvaag. Ifølge statssekretæren er det er naturlig at Cinemateket organiseres i en egen enhet.

Heller ikke daglig leder ved Cinemateket i Trondheim, Svein Inge Sæther, frykter for framtiden – selv om han er overrasket over at Cinemateket er foreslått skilt ut som egen enhet,.

– Vi har det ganske bra, vi. Ifølge filmmeldingen skal ansvaret for driftstilskudd til cinematekene utenfor Oslo ligge hos NFI, sier Sæther som til nå har mottatt tilskudd fra Film&Kino.

 

MENY