Flikke, Blom og Schei får VIP-stipend

Flikke, Blom og Schei får VIP-stipend

Foto: Yngvild Sve Flikke, Charlotte Blom og Tonje Hessen Schei har alle kommet med film det siste året. Foto: NFI/Nordisk Filmdistribusjon/Anna Myking

Norsk filminstitutts såkalte VIP-stipend kan søkes av regissører som har hatt film på kino det siste halvannet året. Hensikten med stipendet er å gi filmskapere tid til å fordype seg i nytt materiale til et konkret filmprosjekt, og til å eksperimentere ved virkemidler.

Filmskapere kan selv søke om å få stipend, og inntil seks stipender kan deles ut årlig. Nå melder Norsk filminstitutt at filmskaperne Charlotte Blom, Yngvild Sve Flikke og Tonje Hessen Schei hver er tildelt et registipend på 200 000 kroner.

Ifølge NFIs kunngjøring er grunnlaget for tildelingen at de tre kvinnene skal «vokse kunstnerisk, og videreutvikle langfilm-prosjekter om henholdsvis kjærlighetsliv, ungjentetrøbbel og kunstig intelligens«.

Om regissørene:

Charlotte Blom (f. 1972) er utdannet ved Oslo Fotokunstskole og Edinburgh College of Art. Hun er også frilans fotograf og før spillefilmdebuten i 2015 med Staying Alive (produsert av Maipo Film, distribuert av Nordisk Filmdistribusjon) utmerket hun seg med tre kortfilmer: Twisted Sisters Goes Baccara kom i 1999 og ble fulgt av En søndag i Schweigaads gate (2004) som ble vist under Kortfilmfestivalen i Grimstad og vant Amanda for beste norske kortfilm. Kokos (2006) vant Gullstolen i Grimstad for beste kortfilm, og en rekke andre priser. I tildelingen skriver NFI at Blom med Staying Alive viste at hun er en talentfull filmskaper som både behersker og utfordrer komediesjangeren. «Det knyttes forventninger til at hun skal videreutvikle sin særegne stemme og sterke sans for å balansere humor og tragedie».

Yngvild Sve Flikke (f. 1974) har studert antropologi og medievitenskap og har jobbet i en årrekke i NRK med regi på prisbelønnede dokumentarer og fiksjonsserier for barn. Hun debuterte som spillefilmregissør i fjor med Kvinner i for store herreskjorter basert på Gunnhild Øyehaugs roman «Vente, blinke». Filmen hadde premiere under Kosmorama filmfestival i Trondheim, ble produsert av Motlys og distribuert av Norsk Filmdistribusjon. NFI skriver om Sve Flikke at hun er «en leken og utforskende regissør, som ønsker å lage filmer med humanistisk og feministisk blikk. Hun har i tidligere arbeider inkludert animasjon, og det nye langfilmprosjektet bygger videre på dette visuelle grepet.»

 

Tone Hessen Schei (f. 1971) er dokumentarfilmskaper og laget Play Again (2010) og Independent Intervention (2006), begge vist på en rekke internasjonale festivaler, før hun kom med Drone høsten 2014. Filmen hadde premiere under Bergen Internasjonale Filmfestival, mottok svært gode kritikker, ble omtalt som årets viktigste film, og vant Amanda for beste dokumentar. Den ble produsert av Flimmer Film og distribuert internasjonalt av Level K. NFI begruner tildelingen slik: «Hun er en ny stemme med et sterkt driv og en klar formening om hvilke regimessige oppgaver hun må løse. Tonje Hessen Schei har i Drone vist et svært godt lag med å få vanskelig tilgjengelige kilder i tale. Det er stor tiltro til at hun igjen vil finne fram til svært interessante miljøer og la publikum ta del i nye innsikter og erkjennelser.»

De tre regissørene framheves som representanter for det NFI karakteriserer som «et svært godt år for kvinnelige filmskapere på kino i Norge. 62 prosent av kinofilm som fikk produksjonsstøtte i 2014 hadde kvinnelig regissør.

 

Flikke, Blom og Schei får VIP-stipend

Flikke, Blom og Schei får VIP-stipend

Foto: Yngvild Sve Flikke, Charlotte Blom og Tonje Hessen Schei har alle kommet med film det siste året. Foto: NFI/Nordisk Filmdistribusjon/Anna Myking

Norsk filminstitutts såkalte VIP-stipend kan søkes av regissører som har hatt film på kino det siste halvannet året. Hensikten med stipendet er å gi filmskapere tid til å fordype seg i nytt materiale til et konkret filmprosjekt, og til å eksperimentere ved virkemidler.

Filmskapere kan selv søke om å få stipend, og inntil seks stipender kan deles ut årlig. Nå melder Norsk filminstitutt at filmskaperne Charlotte Blom, Yngvild Sve Flikke og Tonje Hessen Schei hver er tildelt et registipend på 200 000 kroner.

Ifølge NFIs kunngjøring er grunnlaget for tildelingen at de tre kvinnene skal «vokse kunstnerisk, og videreutvikle langfilm-prosjekter om henholdsvis kjærlighetsliv, ungjentetrøbbel og kunstig intelligens«.

Om regissørene:

Charlotte Blom (f. 1972) er utdannet ved Oslo Fotokunstskole og Edinburgh College of Art. Hun er også frilans fotograf og før spillefilmdebuten i 2015 med Staying Alive (produsert av Maipo Film, distribuert av Nordisk Filmdistribusjon) utmerket hun seg med tre kortfilmer: Twisted Sisters Goes Baccara kom i 1999 og ble fulgt av En søndag i Schweigaads gate (2004) som ble vist under Kortfilmfestivalen i Grimstad og vant Amanda for beste norske kortfilm. Kokos (2006) vant Gullstolen i Grimstad for beste kortfilm, og en rekke andre priser. I tildelingen skriver NFI at Blom med Staying Alive viste at hun er en talentfull filmskaper som både behersker og utfordrer komediesjangeren. «Det knyttes forventninger til at hun skal videreutvikle sin særegne stemme og sterke sans for å balansere humor og tragedie».

Yngvild Sve Flikke (f. 1974) har studert antropologi og medievitenskap og har jobbet i en årrekke i NRK med regi på prisbelønnede dokumentarer og fiksjonsserier for barn. Hun debuterte som spillefilmregissør i fjor med Kvinner i for store herreskjorter basert på Gunnhild Øyehaugs roman «Vente, blinke». Filmen hadde premiere under Kosmorama filmfestival i Trondheim, ble produsert av Motlys og distribuert av Norsk Filmdistribusjon. NFI skriver om Sve Flikke at hun er «en leken og utforskende regissør, som ønsker å lage filmer med humanistisk og feministisk blikk. Hun har i tidligere arbeider inkludert animasjon, og det nye langfilmprosjektet bygger videre på dette visuelle grepet.»

 

Tone Hessen Schei (f. 1971) er dokumentarfilmskaper og laget Play Again (2010) og Independent Intervention (2006), begge vist på en rekke internasjonale festivaler, før hun kom med Drone høsten 2014. Filmen hadde premiere under Bergen Internasjonale Filmfestival, mottok svært gode kritikker, ble omtalt som årets viktigste film, og vant Amanda for beste dokumentar. Den ble produsert av Flimmer Film og distribuert internasjonalt av Level K. NFI begruner tildelingen slik: «Hun er en ny stemme med et sterkt driv og en klar formening om hvilke regimessige oppgaver hun må løse. Tonje Hessen Schei har i Drone vist et svært godt lag med å få vanskelig tilgjengelige kilder i tale. Det er stor tiltro til at hun igjen vil finne fram til svært interessante miljøer og la publikum ta del i nye innsikter og erkjennelser.»

De tre regissørene framheves som representanter for det NFI karakteriserer som «et svært godt år for kvinnelige filmskapere på kino i Norge. 62 prosent av kinofilm som fikk produksjonsstøtte i 2014 hadde kvinnelig regissør.

 

MENY