Fjorten Olsenbanden-filmer er digitalt restaurert

Fjorten Olsenbanden-filmer er digitalt restaurert

Olsenbandenfilmene utgjør et sentralt kapittel i norsk filmhistorie, og denne høsten vil Nasjonalbiblioteket (NB) markere dette på flere måter.

Den største nyheten er at NB nå har gjennomført en digital restaurering av alle de 14 filmene med Olsenbanden ved laboratoriet Nordisk Film Shortcut i København.

13 av filmene ble produsert i perioden 1969 til 1984. I tillegg kom Olsenbandens siste stikk i 1999. Filmserien tok som kjent utgangspunkt i danske produksjoner, som ofte ble spilt inn parallelt.

Olsenbanden-filmene har gjennom generasjoner vært blant de mest populære filmene i norsk filmhistorie. De viser noen av de aller mest folkekjære skuespillerne fra norsk 60-, 70- og 80-tall og er også verdsatt som Oslo-historie, fylt med bilder av bymiljøer fra perioden. Nylig fikk Egon Olsen en egen allé oppkalt etter seg av Oslo kommune.

Originalnegativene til samtlige filmer ble skannet i 4K og danner utgangspunkt for digitale visningskomponenter for kino og andre formater, melder NB.

”Nasjonalbiblioteket engasjerte Erling Randel, én av landets mest erfarne lyssettere, som konsulent for lyssetting og kvalitetskontroll under etterarbeidet på samtlige filmer. I forbindelse med det store digitaliseringsprosjektet fikk Nasjonalbiblioteket også overført originale lyd- og bildenegativer til 43 norske spillefilmer produsert av Team Film A/S og EMI Productions A/S fra Nordisk Film i København til NBs eget filmarkiv i Mo i Rana. Med dette prosjektet har vi altså sørget for at det analoge originalmaterialet fra en stor og viktig del av norsk spillefilmarv blir innlemmet i det nasjonale filmarkivet, samt fått bevart materialet digitalt og laget kvalitetssikrede visningskopier”.

Med utgangspunkt i den nye restaureringen arrangerer NB et fagseminar, «Forbrytelse lønner seg!! Nye perspektiver på Olsenbanden» 6.september. Her vil det bl.a. fokuseres på filmenes kulturelle betydning i Norge, forholdet mellom de norske og danske filmene og den karakteristiske musikken. Innledere er Christian Monggaard, Bjørn Sørenssen, Trond Olav Svendsen, Thor Joachim Haga og Bent Kvalvik.

Cinemateket i Oslo viser nyrestaurerte Olsen-Banden (1969) 6. september kl. 18.00, …men Olsenbanden var ikke død (1984) 10. september og Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet (1977) 2., 9. og 30. september.

Tid og sted: 6. september 13:00-16:00 Nasjonalbiblioteket, Store auditorium

Fjorten Olsenbanden-filmer er digitalt restaurert

Fjorten Olsenbanden-filmer er digitalt restaurert

Olsenbandenfilmene utgjør et sentralt kapittel i norsk filmhistorie, og denne høsten vil Nasjonalbiblioteket (NB) markere dette på flere måter.

Den største nyheten er at NB nå har gjennomført en digital restaurering av alle de 14 filmene med Olsenbanden ved laboratoriet Nordisk Film Shortcut i København.

13 av filmene ble produsert i perioden 1969 til 1984. I tillegg kom Olsenbandens siste stikk i 1999. Filmserien tok som kjent utgangspunkt i danske produksjoner, som ofte ble spilt inn parallelt.

Olsenbanden-filmene har gjennom generasjoner vært blant de mest populære filmene i norsk filmhistorie. De viser noen av de aller mest folkekjære skuespillerne fra norsk 60-, 70- og 80-tall og er også verdsatt som Oslo-historie, fylt med bilder av bymiljøer fra perioden. Nylig fikk Egon Olsen en egen allé oppkalt etter seg av Oslo kommune.

Originalnegativene til samtlige filmer ble skannet i 4K og danner utgangspunkt for digitale visningskomponenter for kino og andre formater, melder NB.

”Nasjonalbiblioteket engasjerte Erling Randel, én av landets mest erfarne lyssettere, som konsulent for lyssetting og kvalitetskontroll under etterarbeidet på samtlige filmer. I forbindelse med det store digitaliseringsprosjektet fikk Nasjonalbiblioteket også overført originale lyd- og bildenegativer til 43 norske spillefilmer produsert av Team Film A/S og EMI Productions A/S fra Nordisk Film i København til NBs eget filmarkiv i Mo i Rana. Med dette prosjektet har vi altså sørget for at det analoge originalmaterialet fra en stor og viktig del av norsk spillefilmarv blir innlemmet i det nasjonale filmarkivet, samt fått bevart materialet digitalt og laget kvalitetssikrede visningskopier”.

Med utgangspunkt i den nye restaureringen arrangerer NB et fagseminar, «Forbrytelse lønner seg!! Nye perspektiver på Olsenbanden» 6.september. Her vil det bl.a. fokuseres på filmenes kulturelle betydning i Norge, forholdet mellom de norske og danske filmene og den karakteristiske musikken. Innledere er Christian Monggaard, Bjørn Sørenssen, Trond Olav Svendsen, Thor Joachim Haga og Bent Kvalvik.

Cinemateket i Oslo viser nyrestaurerte Olsen-Banden (1969) 6. september kl. 18.00, …men Olsenbanden var ikke død (1984) 10. september og Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet (1977) 2., 9. og 30. september.

Tid og sted: 6. september 13:00-16:00 Nasjonalbiblioteket, Store auditorium

MENY