Filmskolen sikter mot Filmens hus

Filmskolenmotiv_master_768

På tampen av august ble det klart at Filmskolens master ble stanset. Alt snakket om Oslo som lokasjon reflekterte ikke hva som stod i søknaden til det offentlige godkjenningsorganet for høyere utdanning i Norge, NOKUT. Vedtaket om godkjenning av mastergradsstudie ble derfor annullert i påvente av mer konkret informasjon.

– Bakgrunnen for annulleringen er at informasjonen vi har fått fra høyskolen ikke var korrekt. Det stod at studiet i sin helhet skulle gjennomføres på Lillehammer, men det viser seg at deler av studiet skal gjennomføres i Oslo, uttalte kommunikasjonssjef i NOKUT, Gard Sandaker-Nielsen da avgjørelsen var klar.

I et ferskt brev til NOKUT redegjør nå Høgskolen i Lillehammer for hvorfor Oslo som lokasjon ikke var nevnt i søknaden, skriver GD.no.

«Høgskolen hadde på søkertidspunktet ikke tatt endelig stilling til om en del av masterstudiet skulle tilbys i Oslo eller andre steder» skriver HiL-rektor Bente Ohnstad og Filmskolens dekan Thomas Stenderup i brevet.

Oslo vil være adresse for masterclasses, workshops og seminarer. Øvelser og produksjon skal fortsatt gjennomføres i Lillehammer. I Oslo-sammenheng sikter Filmskolen seg mot Filmens hus. Høgskolen har derfor inngått en leieavtale med Dronningensgate 16 A/S. Her vil master-elevene få tilgang til en samling bestående av nær 6000 filmer, blant annet hentet fra Norsk filminstitutts nasjonale digitale filmarkiv. Studentene får også tilgangen til Cinematekets to kinosaler, skriver GD.

NOKUT bekrefter at de har fått den oppdaterte informasjonen, men kan ikke si når en avgjørelse er klar.

– Vi kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta, men vi skjønner at HiL er utålmodige. I og med at vi ikke fikk riktig informasjon i utgangspunktet, må vi nå gjøre en ny vurdering av søknaden, sier Sandaker-Nielsen.

Kilde: GD.no

Filmskolen sikter mot Filmens hus

Filmskolenmotiv_master_768

På tampen av august ble det klart at Filmskolens master ble stanset. Alt snakket om Oslo som lokasjon reflekterte ikke hva som stod i søknaden til det offentlige godkjenningsorganet for høyere utdanning i Norge, NOKUT. Vedtaket om godkjenning av mastergradsstudie ble derfor annullert i påvente av mer konkret informasjon.

– Bakgrunnen for annulleringen er at informasjonen vi har fått fra høyskolen ikke var korrekt. Det stod at studiet i sin helhet skulle gjennomføres på Lillehammer, men det viser seg at deler av studiet skal gjennomføres i Oslo, uttalte kommunikasjonssjef i NOKUT, Gard Sandaker-Nielsen da avgjørelsen var klar.

I et ferskt brev til NOKUT redegjør nå Høgskolen i Lillehammer for hvorfor Oslo som lokasjon ikke var nevnt i søknaden, skriver GD.no.

«Høgskolen hadde på søkertidspunktet ikke tatt endelig stilling til om en del av masterstudiet skulle tilbys i Oslo eller andre steder» skriver HiL-rektor Bente Ohnstad og Filmskolens dekan Thomas Stenderup i brevet.

Oslo vil være adresse for masterclasses, workshops og seminarer. Øvelser og produksjon skal fortsatt gjennomføres i Lillehammer. I Oslo-sammenheng sikter Filmskolen seg mot Filmens hus. Høgskolen har derfor inngått en leieavtale med Dronningensgate 16 A/S. Her vil master-elevene få tilgang til en samling bestående av nær 6000 filmer, blant annet hentet fra Norsk filminstitutts nasjonale digitale filmarkiv. Studentene får også tilgangen til Cinematekets to kinosaler, skriver GD.

NOKUT bekrefter at de har fått den oppdaterte informasjonen, men kan ikke si når en avgjørelse er klar.

– Vi kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta, men vi skjønner at HiL er utålmodige. I og med at vi ikke fikk riktig informasjon i utgangspunktet, må vi nå gjøre en ny vurdering av søknaden, sier Sandaker-Nielsen.

Kilde: GD.no

MENY