Filmbransjen med kampanje for Mohammed Jabaly

Filmbransjen med kampanje for Mohammed Jabaly

En lang rekke kjente filmskapere og skuespillere støtter Mohammed Jabaly (helt til venstre i bildet) i hans kamp om å bli ansett som profesjonell regissør av norske myndigheter, melder Norske filmregissører (NFR) i en pressemelding.

Det skjer blant annet gjennom en underskriftskampanje som skuespiller Janne Heltberg har tatt initiativ til. Kampanjen har sirkulert på filmsett, produksjonsselskaper, teatre, castingbyråer og samlet inn 230 signaturer fra norske regissører, skuespillere, produsenter og filmarbeidere.

Blant de som har underskrevet finner vi Erik Skjoldbjærg (regissør), Sara Johnsen (regissør), Pål Sletaune (regissør), Ane Dahl Torp (skuespiller), Vegard Hoel (skuespiller), Tobias Santelmann (skuespiller), Ellen Dorit Pedersen (skuespiller), Anders Baasmo Christiansen (skuespiller) – for å utheve noen.

Rushprint har flere ganger berørt skjebnen til Mohamed Jabaly som på nyåret 2016 havnet i en limbo da han ikke kunne vende tilbake til Gaza på grunn av sikkerhetssituasjonen der. Foranledningen var etterarbeidet på hans dokumentar Ambulanse som han gjorde hos norske Jabfilm som er hovedprodusent på filmen. I filmen skildrer han det infernoet som Gaza forvandlet seg til under den israelske bombingen i 2014, og den har vekket internasjonal oppmerksomhet på en rekke festivaler og tv-kanaler (du kan lese mer om selve filmen her).

Den gangen fikk Jabaly kunstnervisum i Norge til å sluttføre etterarbeidet på filmen. Men så fikk han avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse både av UDI og ankeinstansen UNE.

Jabaly og hans advokat gikk derfor til søksmål mot UNE. I sommer fikk Jabaly innvilget studentvisum. Han vurderte da å trekke saken mot UNE, som omhandler prøving av gyldigheten av avslaget på oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker (selv om han helst ikke vil studere, men arbeide på JAB Film – hvor han har stående tilbud om jobb). Fra UNE fikk han da beskjed om at hvis han trekker saken, vil UNE kreve saksomkostningene og anse saken som vunnet.

Jabaly har allerede store egne sakskostnader knyttet til søksmålet, og tanken på økonomisk krav fra UNE gjør det enkelt å velge å opprettholde søksmålet, melder NFR, som er bekymret for at UNEs såkalte påberopte ”seier” uten at sak er gjennomført eller vitner har uttalt seg, vil kunne brukes imot andre innen kreative yrker senere eller sette presedens. NFR ønsker derfor å være partshjelp i saken, noe UNE har motsatt seg.

Jabalys advokat, Runa Nordahl, er overrasket over at UNE har motsatt seg partshjelp og mener det er åpenbart at NFR kvalifiserer. Forbundets virkeområde beskrives slik i Brønnøysundregisteret: Forening for Norske Filmregissører skal ivareta medlemmenes kunstneriske,  opphavsrettslige, juridiske og økonomiske interesser. Norske Filmregissører ber denne uken på nytt om å få være partshjelp i saken.

Filmbransjen med kampanje for Mohammed Jabaly

Filmbransjen med kampanje for Mohammed Jabaly

En lang rekke kjente filmskapere og skuespillere støtter Mohammed Jabaly (helt til venstre i bildet) i hans kamp om å bli ansett som profesjonell regissør av norske myndigheter, melder Norske filmregissører (NFR) i en pressemelding.

Det skjer blant annet gjennom en underskriftskampanje som skuespiller Janne Heltberg har tatt initiativ til. Kampanjen har sirkulert på filmsett, produksjonsselskaper, teatre, castingbyråer og samlet inn 230 signaturer fra norske regissører, skuespillere, produsenter og filmarbeidere.

Blant de som har underskrevet finner vi Erik Skjoldbjærg (regissør), Sara Johnsen (regissør), Pål Sletaune (regissør), Ane Dahl Torp (skuespiller), Vegard Hoel (skuespiller), Tobias Santelmann (skuespiller), Ellen Dorit Pedersen (skuespiller), Anders Baasmo Christiansen (skuespiller) – for å utheve noen.

Rushprint har flere ganger berørt skjebnen til Mohamed Jabaly som på nyåret 2016 havnet i en limbo da han ikke kunne vende tilbake til Gaza på grunn av sikkerhetssituasjonen der. Foranledningen var etterarbeidet på hans dokumentar Ambulanse som han gjorde hos norske Jabfilm som er hovedprodusent på filmen. I filmen skildrer han det infernoet som Gaza forvandlet seg til under den israelske bombingen i 2014, og den har vekket internasjonal oppmerksomhet på en rekke festivaler og tv-kanaler (du kan lese mer om selve filmen her).

Den gangen fikk Jabaly kunstnervisum i Norge til å sluttføre etterarbeidet på filmen. Men så fikk han avslag på søknad om arbeids- og oppholdstillatelse både av UDI og ankeinstansen UNE.

Jabaly og hans advokat gikk derfor til søksmål mot UNE. I sommer fikk Jabaly innvilget studentvisum. Han vurderte da å trekke saken mot UNE, som omhandler prøving av gyldigheten av avslaget på oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker (selv om han helst ikke vil studere, men arbeide på JAB Film – hvor han har stående tilbud om jobb). Fra UNE fikk han da beskjed om at hvis han trekker saken, vil UNE kreve saksomkostningene og anse saken som vunnet.

Jabaly har allerede store egne sakskostnader knyttet til søksmålet, og tanken på økonomisk krav fra UNE gjør det enkelt å velge å opprettholde søksmålet, melder NFR, som er bekymret for at UNEs såkalte påberopte ”seier” uten at sak er gjennomført eller vitner har uttalt seg, vil kunne brukes imot andre innen kreative yrker senere eller sette presedens. NFR ønsker derfor å være partshjelp i saken, noe UNE har motsatt seg.

Jabalys advokat, Runa Nordahl, er overrasket over at UNE har motsatt seg partshjelp og mener det er åpenbart at NFR kvalifiserer. Forbundets virkeområde beskrives slik i Brønnøysundregisteret: Forening for Norske Filmregissører skal ivareta medlemmenes kunstneriske,  opphavsrettslige, juridiske og økonomiske interesser. Norske Filmregissører ber denne uken på nytt om å få være partshjelp i saken.

MENY