Fantefilm henter inn Gudmestad og Rosenløw Eeg

Fantefilm henter inn Gudmestad og Rosenløw Eeg

Det hører til sjeldenhetene at norske filmforfattere ”melder overgang” til et bestemt produksjonshus. Tidligere har slike overganger handlet om regissører som er blitt knyttet til enkelte produsenter, særlig innen reklame. Så når Fantefilm nå melder om at de profilerte forfatterne Lars Gudmestad og Harald Rosenløw Eeg heretter skal jobbe for selskapet, representerer det noe nytt i historien om forfatternes makt som følge av dramaseriens voksende status.

For det er først og fremst for å styrke sin posisjon innen tv-drama at Fantefilm nå har hentet inn de to kanskje mest produktive filmforfatterne i Norge. Satsingen på tv-drama innebærer et nytt kapittel for Fantefilm, men det kommer ikke som noen overraskelse. Det var bare et spørsmål om tid før selskapet kastet seg inn i kampen om de økte støttemidlene til tv-drama.

– Vi har hatt pågående diskusjoner over lengre tid, og endelig falt alle brikker på plass. Jeg gleder meg til å bidra til videre utvikling i et av de beste produksjonsmiljøene i Norge. Vi har allerede svært mange spennende prosjekter i utvikling, sier Gudmestad.

Rosenløw Eeg har allerede bidratt på en rekke av Fantefilm sine filmer og kjenner selskapet godt.

– Etter å ha jobbet med Fantefilm over flere år kjenner jeg det trygt, men først og fremst veldig spennende å gå inn i denne nye konstellasjonen. Dette handler jo på mange måter om å tørre å tenke litt nytt.

Produsent Martun Sundland har følgende kommentar:

– Vi har siden starten gått vår egen vei med vår klare satsning på sjangerfilm. Vi tar dette grepet i en felles tro på bedre prosesser, mer åpenhet og enda større arbeidsglede. Men først og fremst handler det om en tro på at en fast relasjon på denne måten vil føre til enda bedre prosjekter. Jeg har stor tro på at dette grepet vil styrke vår posisjon betraktelig, sier Sundland, som samtidig understreker at selskapet fortsatt skal jobbe med andre forfattere også. Men han håper og tror at dette grepet vil styrke den kreative grunnstammen i selskapet og gi grobunn for bedre prosesser og enda sterkere prosjekter.

– Flere og flere produsenter har etter hvert kastet seg på TV-drama bølgen. For mange har dette dreid seg om å ha flere ben å stå på i et marked hvor det kan synes som det blir vanskeligere å få finansiert sine spillefilmer. Når Fantefilm nå melder seg på i denne konkurransen er det med en annen motivasjon, forteller Sundland:

– Når vi nå skal satse også innenfor tv-drama handler det ikke om å få flere ben å stå på, det handler om at vi tror vi har noe å tilføre. Vi har vært først ute i Norge med flere sjangere på kino, nå har vi lyst til å overføre denne kunnskapen også til tv-drama.

Fantefilm har stått bak kinofilmer som ”Fritt Vilt”, ”Gåten Ragnarok”, ”Snekker Andersen og Julenissen” og storsuksessen ”Bølgen”. Rosenløw Eeg har blant skrevet på filmer som ”Tusen ganger god natt”, ”Hawaii, Oslo”, ”Blodsbånd” og ”Uro” i tillegg til megasuksessene ”Bølgen” og ”Kongens Nei”. Gudmestad har på sin side signert filmer som ”Kompani Orheim”, ”Fatso”, ”Kaptein Sabeltann”, ”Buddy” og”Hodejegerne”, samt tv-seriene ”Helt Perfekt” og ”Neste sommer”.

Fantefilm henter inn Gudmestad og Rosenløw Eeg

Fantefilm henter inn Gudmestad og Rosenløw Eeg

Det hører til sjeldenhetene at norske filmforfattere ”melder overgang” til et bestemt produksjonshus. Tidligere har slike overganger handlet om regissører som er blitt knyttet til enkelte produsenter, særlig innen reklame. Så når Fantefilm nå melder om at de profilerte forfatterne Lars Gudmestad og Harald Rosenløw Eeg heretter skal jobbe for selskapet, representerer det noe nytt i historien om forfatternes makt som følge av dramaseriens voksende status.

For det er først og fremst for å styrke sin posisjon innen tv-drama at Fantefilm nå har hentet inn de to kanskje mest produktive filmforfatterne i Norge. Satsingen på tv-drama innebærer et nytt kapittel for Fantefilm, men det kommer ikke som noen overraskelse. Det var bare et spørsmål om tid før selskapet kastet seg inn i kampen om de økte støttemidlene til tv-drama.

– Vi har hatt pågående diskusjoner over lengre tid, og endelig falt alle brikker på plass. Jeg gleder meg til å bidra til videre utvikling i et av de beste produksjonsmiljøene i Norge. Vi har allerede svært mange spennende prosjekter i utvikling, sier Gudmestad.

Rosenløw Eeg har allerede bidratt på en rekke av Fantefilm sine filmer og kjenner selskapet godt.

– Etter å ha jobbet med Fantefilm over flere år kjenner jeg det trygt, men først og fremst veldig spennende å gå inn i denne nye konstellasjonen. Dette handler jo på mange måter om å tørre å tenke litt nytt.

Produsent Martun Sundland har følgende kommentar:

– Vi har siden starten gått vår egen vei med vår klare satsning på sjangerfilm. Vi tar dette grepet i en felles tro på bedre prosesser, mer åpenhet og enda større arbeidsglede. Men først og fremst handler det om en tro på at en fast relasjon på denne måten vil føre til enda bedre prosjekter. Jeg har stor tro på at dette grepet vil styrke vår posisjon betraktelig, sier Sundland, som samtidig understreker at selskapet fortsatt skal jobbe med andre forfattere også. Men han håper og tror at dette grepet vil styrke den kreative grunnstammen i selskapet og gi grobunn for bedre prosesser og enda sterkere prosjekter.

– Flere og flere produsenter har etter hvert kastet seg på TV-drama bølgen. For mange har dette dreid seg om å ha flere ben å stå på i et marked hvor det kan synes som det blir vanskeligere å få finansiert sine spillefilmer. Når Fantefilm nå melder seg på i denne konkurransen er det med en annen motivasjon, forteller Sundland:

– Når vi nå skal satse også innenfor tv-drama handler det ikke om å få flere ben å stå på, det handler om at vi tror vi har noe å tilføre. Vi har vært først ute i Norge med flere sjangere på kino, nå har vi lyst til å overføre denne kunnskapen også til tv-drama.

Fantefilm har stått bak kinofilmer som ”Fritt Vilt”, ”Gåten Ragnarok”, ”Snekker Andersen og Julenissen” og storsuksessen ”Bølgen”. Rosenløw Eeg har blant skrevet på filmer som ”Tusen ganger god natt”, ”Hawaii, Oslo”, ”Blodsbånd” og ”Uro” i tillegg til megasuksessene ”Bølgen” og ”Kongens Nei”. Gudmestad har på sin side signert filmer som ”Kompani Orheim”, ”Fatso”, ”Kaptein Sabeltann”, ”Buddy” og”Hodejegerne”, samt tv-seriene ”Helt Perfekt” og ”Neste sommer”.

MENY