– Et stort gjennombrudd for samisk film

– Et stort gjennombrudd for samisk film

Foto: Ellos Sápmi – en av flere samiske filmer som deltok på Berlinalen i fjor.

Nordisk råd tar til orde for fellesnordisk satsing på samisk filmproduksjon. Det norske Kulturdepartementet er allerede inne som tung bidragsyter, melder Aftenposten.

Det var under et møte på Nordisk råds 67. samling i Reykjavik torsdag det ble vedtatt en resolusjon om fellesnordisk innsats for produksjon av samisk film på tvers av landegrensene i nord.

Direktør Anne Lajla Utsi i Samisk filminstitutt er opprømt.

– Dette er et stort gjennombrudd for samisk film. Nordisk råd har med dette vedtaket løftet frem Internasjonalt Samisk Filminstitutt, som et felles nordisk satsingsområde. For oss er dette en stor seier og nå jubler vi, sier hun til Aftenposten.

Hun er overbevist om at satsingen vil gi økt produksjon av både kort- og dokumentarfilmer, og at det i årene som kommer også vil bli laget flere samiske spillefilmer.

Nordisk Råd anbefaler regjeringene i Norge, Finland og Sverige, om å gå sammen om å finne en økonomisk bæredyktig modell for Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino, slik at utgiftene til driften og samisk filmproduksjon blir dekket i et langsiktig perspektiv.

Kulturdepartementet i Norge er allerede tungt inne i driften av instituttet, som i forslaget til statsbudsjettet neste år blir tildelt i underkant av fire millioner kroner.

I en overgangsperiode på tre år anbefaler Nordisk råd overfor Nordisk ministerråd om å bidra med den nødvendige driftsstøtten til instituttet.

Her er vedtaket:
Nordisk Råd anbefaler de nordiske regjeringer i Norge, Finland og Sverige, om å gå sammen om å finne en økonomisk bæredyktig modell for Internasjonalt Samisk Filminstitutt, slik at utgifter til drift av Instituttet blir dekket av landenes regjeringer i et langsiktig perspektiv. 

Nordisk Råd anbefaler Nordisk Ministerråd å bidra økonomisk med den nødvendige driftsstøtte til Internasjonalt Samisk Filmisntitutt i en overgangsperiode på 3 år, eller inntil regjeringene i Norge, Sverige og Finland har en felles drifts støtte ordning klar som sikrer en varig driftsstøtte til filminstituttet.

Nordisk Ministerråd skal også bidra til å igangsette et prosjekt til støtte og utvikling av samisk språklig barnefilm, med henblikk på at samiske barn og unge gjennom film og TV mediet kan oppnå kvalitets kulturtilbud, som representerer samisk kultur og språk. (Kilde: NRK Sapmi)

– Et stort gjennombrudd for samisk film

– Et stort gjennombrudd for samisk film

Foto: Ellos Sápmi – en av flere samiske filmer som deltok på Berlinalen i fjor.

Nordisk råd tar til orde for fellesnordisk satsing på samisk filmproduksjon. Det norske Kulturdepartementet er allerede inne som tung bidragsyter, melder Aftenposten.

Det var under et møte på Nordisk råds 67. samling i Reykjavik torsdag det ble vedtatt en resolusjon om fellesnordisk innsats for produksjon av samisk film på tvers av landegrensene i nord.

Direktør Anne Lajla Utsi i Samisk filminstitutt er opprømt.

– Dette er et stort gjennombrudd for samisk film. Nordisk råd har med dette vedtaket løftet frem Internasjonalt Samisk Filminstitutt, som et felles nordisk satsingsområde. For oss er dette en stor seier og nå jubler vi, sier hun til Aftenposten.

Hun er overbevist om at satsingen vil gi økt produksjon av både kort- og dokumentarfilmer, og at det i årene som kommer også vil bli laget flere samiske spillefilmer.

Nordisk Råd anbefaler regjeringene i Norge, Finland og Sverige, om å gå sammen om å finne en økonomisk bæredyktig modell for Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino, slik at utgiftene til driften og samisk filmproduksjon blir dekket i et langsiktig perspektiv.

Kulturdepartementet i Norge er allerede tungt inne i driften av instituttet, som i forslaget til statsbudsjettet neste år blir tildelt i underkant av fire millioner kroner.

I en overgangsperiode på tre år anbefaler Nordisk råd overfor Nordisk ministerråd om å bidra med den nødvendige driftsstøtten til instituttet.

Her er vedtaket:
Nordisk Råd anbefaler de nordiske regjeringer i Norge, Finland og Sverige, om å gå sammen om å finne en økonomisk bæredyktig modell for Internasjonalt Samisk Filminstitutt, slik at utgifter til drift av Instituttet blir dekket av landenes regjeringer i et langsiktig perspektiv. 

Nordisk Råd anbefaler Nordisk Ministerråd å bidra økonomisk med den nødvendige driftsstøtte til Internasjonalt Samisk Filmisntitutt i en overgangsperiode på 3 år, eller inntil regjeringene i Norge, Sverige og Finland har en felles drifts støtte ordning klar som sikrer en varig driftsstøtte til filminstituttet.

Nordisk Ministerråd skal også bidra til å igangsette et prosjekt til støtte og utvikling av samisk språklig barnefilm, med henblikk på at samiske barn og unge gjennom film og TV mediet kan oppnå kvalitets kulturtilbud, som representerer samisk kultur og språk. (Kilde: NRK Sapmi)

MENY