Dramatisk færre festivalpriser til danske filmer

Dramatisk færre festivalpriser til danske filmer

Foto: Fasandreperne – noe så sjeldent som en kinosuksess hjemme som også hadde et liv på festivalene.

Antallet danske filmer som deltar på internasjonale festivaler, og som har fått priser i slik sammenheng, har ifølge en undersøkelse utført av Filmmagasinet Ekko gått markant ned i løpet av en tiårsperiode.

Festivalene velger ut sine filmer etter kunstnerisk vurdering, og prisvinnerne velges av en profesjonell jury. Antallet festivalfilmer og prisvinnere kan derfor også være et mål på dansk films anseelse i utlandet.

I løpet av perioden 2005–2014 er fallet ifølge Filmmagasinet Ekkos undersøkelse dramatisk. Mens danske spillefilmer med premiere i 2005 ble vist i konkurranse ved 543 festivaler, er tallet for filmer med premiere i 2014 til sammenligning 133. Dette utgjør et fall på 76 prosent. Enda verre er tallet for prisvinnende danske filmer. I 2005 vant danske filmer 64 priser på festivaler, mens tallet for 2014-filmene ble åtte priser, et fall på 88 prosent.

Ettersom noen av filmene fra 2014 fortsatt kan komme til å ha et festivalliv videre, trekker også bladet frem tallene for 2013. Der viser de tilsvarende tallene at antall filmer med internasjonal festivaldeltakelse har et fall på 47 prosent, mens fallet er på 55 prosent for filmer som vant priser.

Tendensen er den samme for deltakelse ved det som kalles A-festivaler, Cannes, Berlin, Venezia og Toronto. Her er tallet ni for film fra 2005, seks for 2013-spillefilm, mens det for film fra 2014 er kun en enkelt A-festival.

– I de siste fem–syv årene har filmbransjen kjempet økonomisk, og det er blitt et sterkere krav fra spesielt distributørene at film skal selge billetter. Vi har derfor levert det samme i for lang tid, sier Christina Rosendahl i Danske Filminstruktører til Filmmagasinet Ekko. Hun tror mainstreamifiseringen av dansk film kan være en av hovedårsakene til det markante fallet.

Administrerende direktør i Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen peker på at tallene kan skyldes en bevisst nedprioritering av små festivaler. Men også Nielsen synes tallene er urovekkende:

– Det er en svært uheldig utvikling ettersom festivaler er en flott anledning til å vise hva vårt lille og kreative land kan. Festivaler spiller også en viktig rolle i eksponeringen av filmfolk, noe som har en betydning for å kunne inngå co-produksjonssamarbeid med andre land, sier han.

Også filminstituttets direktør peker på at finanskrisen har bidratt til å endre de danske filmene. Ifølge Nielsen er de filmene som ble verdsatt før, nå vanskeligere å få finansiert. Denne trenden håper han deres nye lowbudget-ordning skal bidra til å motvirke ved å bidra til flere eksperimentelle filmer.

 

Dramatisk færre festivalpriser til danske filmer

Dramatisk færre festivalpriser til danske filmer

Foto: Fasandreperne – noe så sjeldent som en kinosuksess hjemme som også hadde et liv på festivalene.

Antallet danske filmer som deltar på internasjonale festivaler, og som har fått priser i slik sammenheng, har ifølge en undersøkelse utført av Filmmagasinet Ekko gått markant ned i løpet av en tiårsperiode.

Festivalene velger ut sine filmer etter kunstnerisk vurdering, og prisvinnerne velges av en profesjonell jury. Antallet festivalfilmer og prisvinnere kan derfor også være et mål på dansk films anseelse i utlandet.

I løpet av perioden 2005–2014 er fallet ifølge Filmmagasinet Ekkos undersøkelse dramatisk. Mens danske spillefilmer med premiere i 2005 ble vist i konkurranse ved 543 festivaler, er tallet for filmer med premiere i 2014 til sammenligning 133. Dette utgjør et fall på 76 prosent. Enda verre er tallet for prisvinnende danske filmer. I 2005 vant danske filmer 64 priser på festivaler, mens tallet for 2014-filmene ble åtte priser, et fall på 88 prosent.

Ettersom noen av filmene fra 2014 fortsatt kan komme til å ha et festivalliv videre, trekker også bladet frem tallene for 2013. Der viser de tilsvarende tallene at antall filmer med internasjonal festivaldeltakelse har et fall på 47 prosent, mens fallet er på 55 prosent for filmer som vant priser.

Tendensen er den samme for deltakelse ved det som kalles A-festivaler, Cannes, Berlin, Venezia og Toronto. Her er tallet ni for film fra 2005, seks for 2013-spillefilm, mens det for film fra 2014 er kun en enkelt A-festival.

– I de siste fem–syv årene har filmbransjen kjempet økonomisk, og det er blitt et sterkere krav fra spesielt distributørene at film skal selge billetter. Vi har derfor levert det samme i for lang tid, sier Christina Rosendahl i Danske Filminstruktører til Filmmagasinet Ekko. Hun tror mainstreamifiseringen av dansk film kan være en av hovedårsakene til det markante fallet.

Administrerende direktør i Det Danske Filminstitut Henrik Bo Nielsen peker på at tallene kan skyldes en bevisst nedprioritering av små festivaler. Men også Nielsen synes tallene er urovekkende:

– Det er en svært uheldig utvikling ettersom festivaler er en flott anledning til å vise hva vårt lille og kreative land kan. Festivaler spiller også en viktig rolle i eksponeringen av filmfolk, noe som har en betydning for å kunne inngå co-produksjonssamarbeid med andre land, sier han.

Også filminstituttets direktør peker på at finanskrisen har bidratt til å endre de danske filmene. Ifølge Nielsen er de filmene som ble verdsatt før, nå vanskeligere å få finansiert. Denne trenden håper han deres nye lowbudget-ordning skal bidra til å motvirke ved å bidra til flere eksperimentelle filmer.

 

MENY