Dramatikerforbundet med historisk vedtak

Dramatikerforbundet med historisk vedtak

Årsmøtet i Dramatikerforbundet fattet i helgen enstemmig et historisk vedtak om å søke medlemskap i LO. Det melder forbundets leder, Monica Boracco (foto), på dramatiker.no.

Forbundet ønsker med det å bidra til opprettelsen av et LO – KULTUR som kan bli den sterke politiske aktøren vi trenger for å verne om kunstnernes rettigheter, heter det i lederen til Boracco.

”Motivasjonen for å skulle gå inn i LO nå er det stadig tøffere forhandlingsklimaet vi står overfor.  Både NTO og Produsentforeningen har gått inn i hovedorganisasjoner og med det fått større muskler ikke minst til lobbyarbeid, PR og juridisk bistand.  Begge foreningene er de samme som før med det samme mannskapet , men de har sikret seg backup for å møte en fremtid som kan virke uforutsigbar både økonomisk og teknologisk».

«Samtidig ser vi endringer i arbeidslivet rundt oss der flere og flere som tidligere var ansatte, nå gjør samme jobben som selvstendig næringsdrivende. Noe som igjen gjør at organisasjoner som LO må omstille seg for å ivareta denne gruppen. Med det arbeider de plutselig med saker som angår oss”.

I første omgang vil Dramatikerforbundet inngå en samarbeidsavtale som vil inneholde blant annet disse punktene:

-Dramatikerforbundet skal ha sine egne tillitsvalgte, vedtekter og økonomi.

-Dramatikerforbundet får tilgang til LO´s kompetanse i forbindelse med -forhandlinger og medierådgivning.

-Dramatikerforbundet får tilgang til LOs juridiske kompetanse

-LO vil jobbe for å etablere LO Kultur som et samarbeidsorgan for kunstneroganisasjonene i LO.

-Dramatikerforbundet skal inviteres til å delta i arbeidet med dette fra start.

Når samarbeidsavtalen er inngått, vil vi starte opp en prosess mot medlemskap samtidig som vi jobber med utforming av LO Kultur.

 

Dramatikerforbundet med historisk vedtak

Dramatikerforbundet med historisk vedtak

Årsmøtet i Dramatikerforbundet fattet i helgen enstemmig et historisk vedtak om å søke medlemskap i LO. Det melder forbundets leder, Monica Boracco (foto), på dramatiker.no.

Forbundet ønsker med det å bidra til opprettelsen av et LO – KULTUR som kan bli den sterke politiske aktøren vi trenger for å verne om kunstnernes rettigheter, heter det i lederen til Boracco.

”Motivasjonen for å skulle gå inn i LO nå er det stadig tøffere forhandlingsklimaet vi står overfor.  Både NTO og Produsentforeningen har gått inn i hovedorganisasjoner og med det fått større muskler ikke minst til lobbyarbeid, PR og juridisk bistand.  Begge foreningene er de samme som før med det samme mannskapet , men de har sikret seg backup for å møte en fremtid som kan virke uforutsigbar både økonomisk og teknologisk».

«Samtidig ser vi endringer i arbeidslivet rundt oss der flere og flere som tidligere var ansatte, nå gjør samme jobben som selvstendig næringsdrivende. Noe som igjen gjør at organisasjoner som LO må omstille seg for å ivareta denne gruppen. Med det arbeider de plutselig med saker som angår oss”.

I første omgang vil Dramatikerforbundet inngå en samarbeidsavtale som vil inneholde blant annet disse punktene:

-Dramatikerforbundet skal ha sine egne tillitsvalgte, vedtekter og økonomi.

-Dramatikerforbundet får tilgang til LO´s kompetanse i forbindelse med -forhandlinger og medierådgivning.

-Dramatikerforbundet får tilgang til LOs juridiske kompetanse

-LO vil jobbe for å etablere LO Kultur som et samarbeidsorgan for kunstneroganisasjonene i LO.

-Dramatikerforbundet skal inviteres til å delta i arbeidet med dette fra start.

Når samarbeidsavtalen er inngått, vil vi starte opp en prosess mot medlemskap samtidig som vi jobber med utforming av LO Kultur.

 

MENY