Dramatikerne slakter Nrk Drama

Forfatteren

I en ny undersøkelse som Dramatikerforbundet har foretatt blant sine medlemmer (180 av 320 medlemmer) kommer NRK Drama dårligst ut, melder Aftenposten i dag. Det var ingen av de 180 som svarte på undersøkelsen som mener  at NRK Drama bidrar til nytenkning, og 44 prosent mener dramaturgene i redaksjonen er «inkompetente». I tillegg svarer 50 prosent at de er «mindre fornøyd» og 18 prosent at de er «deprimerte» over sluttproduktet.

I det hele tatt er tilstandsbeskrivelsen som kommer fram deprimerende lesning: Innen alle områder (film, tv, teater, det frie feltet) kan de ikke se særlig risikovilje og vilje til nytenkning, bortsett fra for private produsenter, der 50 prosent av de som svarer opplever risikovilje, men andelen av opplevelse av nytenkning er kun 5 prosent.

Når det gjelder arbeidsforhold, kommer de private produsentene dårligere ut. 39 prosent opplever at private produsenter følger forbundets normalkontrakter.

Undersøkelsen avslører også dårlige lønnsforhold: 46 prosent sier de tjener under 300 000 kroner i året. Dessuten er lønnsgapet mellom menn og kvinner betydelig; kvinner tjener 74 prosent av menns inntekt.

Dramatikerne slakter Nrk Drama

Forfatteren

I en ny undersøkelse som Dramatikerforbundet har foretatt blant sine medlemmer (180 av 320 medlemmer) kommer NRK Drama dårligst ut, melder Aftenposten i dag. Det var ingen av de 180 som svarte på undersøkelsen som mener  at NRK Drama bidrar til nytenkning, og 44 prosent mener dramaturgene i redaksjonen er «inkompetente». I tillegg svarer 50 prosent at de er «mindre fornøyd» og 18 prosent at de er «deprimerte» over sluttproduktet.

I det hele tatt er tilstandsbeskrivelsen som kommer fram deprimerende lesning: Innen alle områder (film, tv, teater, det frie feltet) kan de ikke se særlig risikovilje og vilje til nytenkning, bortsett fra for private produsenter, der 50 prosent av de som svarer opplever risikovilje, men andelen av opplevelse av nytenkning er kun 5 prosent.

Når det gjelder arbeidsforhold, kommer de private produsentene dårligere ut. 39 prosent opplever at private produsenter følger forbundets normalkontrakter.

Undersøkelsen avslører også dårlige lønnsforhold: 46 prosent sier de tjener under 300 000 kroner i året. Dessuten er lønnsgapet mellom menn og kvinner betydelig; kvinner tjener 74 prosent av menns inntekt.

MENY