Dommedag over filmens framtid i Gøteborg

Dommedag over filmens framtid i Gøteborg

Antallet filmer som produseres i Europa og USA ser bare ut til å ville øke de neste tre til fem årene, til tross for økt konkurranse om oppmerksomhet og distribusjon. Det er dommen fra Nostradamus-rapporten som i dag ble sluppet under det nordiske filmmarkedet på Gøteborg film festival.

Det er blitt et årlig rituale at festivalen lar noen av bransjens sentrale aktører slippe til med sine spådommer om hva som vil skje de neste årene. Denne gangen har Nostradamus-prosjektet samlet følgende aktører til å enes om en spådom for de neste årene: Bobby Allen fra MUBI, Catharine Des Forges fra Independent Cinema Office, Tomas Eskilsson fra Film i Väst, Domenico La Porta fra R/O Institute, Joëlle Levie fra Olffi, Fredrik af Malmborg fra Eccho Rights og Roberto Olla fra Eurimages. Rapporten er ført i pennen av Johanna Koljonen.

Målet med Nostradamusprosjektet er å identifisere de neste trendene og tendensene som det er verd å følge med på. Prosjektet har ikke bommet ofte, men har heller ikke våget seg frampå med dristige spådommer.

Panelet forventer at den totale digitale transformasjonen vil skje raskt (ingen bombe, akkurat) og at seerne vil kunne velge kanalpakker med større frihet enn før. Og VR vil omsider nå sitt potensiale. Hvis antitrust-lovverket blir lempet på under Donald Trump i USA, så tror likevel ikke panelet at det vil endre på det faktum at vi vil få se en sterk konsolidering av mediemarkedet de neste årene.

Les rapporten selv og avgjør om de er helt på viddene.

Dommedag over filmens framtid i Gøteborg

Dommedag over filmens framtid i Gøteborg

Antallet filmer som produseres i Europa og USA ser bare ut til å ville øke de neste tre til fem årene, til tross for økt konkurranse om oppmerksomhet og distribusjon. Det er dommen fra Nostradamus-rapporten som i dag ble sluppet under det nordiske filmmarkedet på Gøteborg film festival.

Det er blitt et årlig rituale at festivalen lar noen av bransjens sentrale aktører slippe til med sine spådommer om hva som vil skje de neste årene. Denne gangen har Nostradamus-prosjektet samlet følgende aktører til å enes om en spådom for de neste årene: Bobby Allen fra MUBI, Catharine Des Forges fra Independent Cinema Office, Tomas Eskilsson fra Film i Väst, Domenico La Porta fra R/O Institute, Joëlle Levie fra Olffi, Fredrik af Malmborg fra Eccho Rights og Roberto Olla fra Eurimages. Rapporten er ført i pennen av Johanna Koljonen.

Målet med Nostradamusprosjektet er å identifisere de neste trendene og tendensene som det er verd å følge med på. Prosjektet har ikke bommet ofte, men har heller ikke våget seg frampå med dristige spådommer.

Panelet forventer at den totale digitale transformasjonen vil skje raskt (ingen bombe, akkurat) og at seerne vil kunne velge kanalpakker med større frihet enn før. Og VR vil omsider nå sitt potensiale. Hvis antitrust-lovverket blir lempet på under Donald Trump i USA, så tror likevel ikke panelet at det vil endre på det faktum at vi vil få se en sterk konsolidering av mediemarkedet de neste årene.

Les rapporten selv og avgjør om de er helt på viddene.

MENY