Det norske Sørfondet ekspanderer

Det norske Sørfondet ekspanderer

Foto: «Sovende soldater», en av de prisbelønte filmene støttet av Sørfond.

Film fra Sør og Norsk filminstitutt vil nå utvide Sørfond til også å omfatte et fond som inkluderer europeiske coprodusenter.

Fondet bevilger som kjent økonomisk tilskudd til filmproduksjon i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre produksjoner. Forutsetningen for å få støtte er at norske produksjonsselskaper fungerer som coprodusenter. Det er Utenriksdepartementet som finansierer det.

Nå introduserer Sørfond sitt nye søsterfond, Sørfond+. Det innebærer at filmskapere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Midt-Østen sammen med en europeisk co-produsent kan søke produksjonsstøtte fra Sørfond+. Det nye fondet blir en forlengelse av det eksisterende Sørfond, og særlig andre nordiske produsenter vil bli oppfordret til å søke midler.

Prosjektleder Per Eirik Gilsvik vil vil få ansvaret med å promotere både Sørfond Classic og Sørfond+ til filmskapere i «land i sør».

”Vi er utrolig glad for å få på plass Sørfond+ og med det øke mulighetene for at dyktige filmskapere fra land i sør kan finne finansiering til sine prosjekter. Sørfond har allerede støttet 33 prosjekter og bidratt til at viktige, og ikke minst utrolig gode filmer, har sett dagens lys. Vi er derfor svært fornøyde med at vi gjennom Sørfond+  nå får muligheten til dele ut enda flere bevilgninger årlig.»

I likhet med Sørfond Classic vil formålet med Sørfond+ være å styrke filmproduksjonen i land der slik produksjon begrenses av politiske, ytringsrelaterte eller økonomiske årsaker.

”Tilskudd fra Sørfond+ skal bidra til å fremme film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet på den internasjonale filmscenen, og til styrking av ytringsfrihet. Videre skal Sørfond+ styrke samarbeid mellom filmskapere og produsenter i Europa og i land i sør”, forteller Gilsvik.

Dag Asbjørnsen, seksjonsleder Internasjonale forhold i Norsk filminstitutt, er også overbevist om at utvidelsen vil gjøre Sørfond til en enda mer attraktiv samarbeidspartner internasjonalt.

”Norske produsenter opplever i dag stor pågang fra produsenter fra sør som ønsker å samprodusere gjennom Sørfond. Det nye Sørfond + på 230.000 Euro gir større mulighet til finansiering av prosjekter for norske samprodusenter, og utvider samtidig nedslagsfeltet til Norden og Europa. Vi tror dette vil gjøre at prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet vil se mot Norden for partnere, og ikke bare de tradisjonelle landene, som Frankrike, Tyskland og Nederland. Det nye Sørfond + vil gjøre Norge til et knutepunkt i Norden for internasjonal samproduksjon. Våre nordiske kolleger uttrykker også stor entusiasme for det nye fondet”.

FAKTA OM SØRFOND+

Sørfond har allerede søttet 33 prosjekter, blant annet den meksikanske regissøren Amat Escalantes The Untamed som vant sølvløven i Venezia og Apichatpong Weerasethakul’s Cemetary of Splendor (Sovende soldater) som deltok i Un Certain Regard i Cannes og ble kåret til beste film under Asia Pacific Screen Awards. Sørfond+ vil i 2017 dele ut 217 000 euro (omlag 1,9 mill NOK) i produksjonsstøtte.

Maksimum tilskudd per prosjekt: 50 000 euro.

Hovedprodusent skal være etablert i et land på DAC-listen, som hverken er medlem av Eurimages eller EUs MEDIA-program.

Co-produsent skal være et uavhengig produksjonsselskap registrert i et av landene på medlemslisten til EUs MEDIA-program.

Regissør må være statsborger av, eller være bosatt i et land på DAC-listen.

Filmen må i hovedsak spilles inn i et land på DAC-listen

Minimum 70 prosent av det samlede tilskuddet skal brukes i et land på DAC-listen.

Søknadsfristen for Sørfond+ er 4. Mai, 2017. Fristen for Sørfond Classic: 1. mars.

 

Det norske Sørfondet ekspanderer

Det norske Sørfondet ekspanderer

Foto: «Sovende soldater», en av de prisbelønte filmene støttet av Sørfond.

Film fra Sør og Norsk filminstitutt vil nå utvide Sørfond til også å omfatte et fond som inkluderer europeiske coprodusenter.

Fondet bevilger som kjent økonomisk tilskudd til filmproduksjon i utviklingsland, som av politiske eller finansielle grunner har vanskeligheter med å gjennomføre produksjoner. Forutsetningen for å få støtte er at norske produksjonsselskaper fungerer som coprodusenter. Det er Utenriksdepartementet som finansierer det.

Nå introduserer Sørfond sitt nye søsterfond, Sørfond+. Det innebærer at filmskapere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Midt-Østen sammen med en europeisk co-produsent kan søke produksjonsstøtte fra Sørfond+. Det nye fondet blir en forlengelse av det eksisterende Sørfond, og særlig andre nordiske produsenter vil bli oppfordret til å søke midler.

Prosjektleder Per Eirik Gilsvik vil vil få ansvaret med å promotere både Sørfond Classic og Sørfond+ til filmskapere i «land i sør».

”Vi er utrolig glad for å få på plass Sørfond+ og med det øke mulighetene for at dyktige filmskapere fra land i sør kan finne finansiering til sine prosjekter. Sørfond har allerede støttet 33 prosjekter og bidratt til at viktige, og ikke minst utrolig gode filmer, har sett dagens lys. Vi er derfor svært fornøyde med at vi gjennom Sørfond+  nå får muligheten til dele ut enda flere bevilgninger årlig.»

I likhet med Sørfond Classic vil formålet med Sørfond+ være å styrke filmproduksjonen i land der slik produksjon begrenses av politiske, ytringsrelaterte eller økonomiske årsaker.

”Tilskudd fra Sørfond+ skal bidra til å fremme film som kulturuttrykk, fremme mangfold og kunstnerisk integritet på den internasjonale filmscenen, og til styrking av ytringsfrihet. Videre skal Sørfond+ styrke samarbeid mellom filmskapere og produsenter i Europa og i land i sør”, forteller Gilsvik.

Dag Asbjørnsen, seksjonsleder Internasjonale forhold i Norsk filminstitutt, er også overbevist om at utvidelsen vil gjøre Sørfond til en enda mer attraktiv samarbeidspartner internasjonalt.

”Norske produsenter opplever i dag stor pågang fra produsenter fra sør som ønsker å samprodusere gjennom Sørfond. Det nye Sørfond + på 230.000 Euro gir større mulighet til finansiering av prosjekter for norske samprodusenter, og utvider samtidig nedslagsfeltet til Norden og Europa. Vi tror dette vil gjøre at prosjekter av høy kunstnerisk kvalitet vil se mot Norden for partnere, og ikke bare de tradisjonelle landene, som Frankrike, Tyskland og Nederland. Det nye Sørfond + vil gjøre Norge til et knutepunkt i Norden for internasjonal samproduksjon. Våre nordiske kolleger uttrykker også stor entusiasme for det nye fondet”.

FAKTA OM SØRFOND+

Sørfond har allerede søttet 33 prosjekter, blant annet den meksikanske regissøren Amat Escalantes The Untamed som vant sølvløven i Venezia og Apichatpong Weerasethakul’s Cemetary of Splendor (Sovende soldater) som deltok i Un Certain Regard i Cannes og ble kåret til beste film under Asia Pacific Screen Awards. Sørfond+ vil i 2017 dele ut 217 000 euro (omlag 1,9 mill NOK) i produksjonsstøtte.

Maksimum tilskudd per prosjekt: 50 000 euro.

Hovedprodusent skal være etablert i et land på DAC-listen, som hverken er medlem av Eurimages eller EUs MEDIA-program.

Co-produsent skal være et uavhengig produksjonsselskap registrert i et av landene på medlemslisten til EUs MEDIA-program.

Regissør må være statsborger av, eller være bosatt i et land på DAC-listen.

Filmen må i hovedsak spilles inn i et land på DAC-listen

Minimum 70 prosent av det samlede tilskuddet skal brukes i et land på DAC-listen.

Søknadsfristen for Sørfond+ er 4. Mai, 2017. Fristen for Sørfond Classic: 1. mars.

 

MENY