Debutfilmen Voldtatt vant stort på BIFF

Debutfilmen Voldtatt vant stort på BIFF

Det var debutfilmen Voldtatt av Linda Steinhoff (foto) som vant både juryen og publikums hjerter under Bergen internasjonale filmfestival.

Filmen fikk både publikumsprisen og prisen for beste norske dokumentarfilm. Hederlig omtale i sistnevnte kategori gikk til Idas Dagbok av August B. Hanssen. Prisen for beste norske kortdokumentar gikk til Asylbarna: Farida av regissørene Ragnhild Sørheim og Christer Fasmer. Beste internasjonale kortfilm ble Pervert Park av Frida Barkfors og Lasse Barkfors.

 I sin begrunnelse for valget av Voldtatt la juryen vekt på følgende:

“Prisen for Beste norske dokumentar går til en nyansert film som på samme tid er et gripende personportrett og en kritisk samfunnsrapport. En filmskaper med et forbløffende vågemot tar utgangspunkt i en forbrytelse hun selv ble utsatt for, og gjennom hennes oppriktige møter med norsk helse- og rettsvesen, avdekkes en rekke hoderystende blindsoner, svakheter og mangler. Juryen applauderer filmens naturlige dramaturgi, den imponerende bredden i kildene og at også latteren gis en forfriskende naturlig plass i behandlingen av et så alvorlig tema som voldtekt. Slik blir filmen en trøst og en hjelp, og ikke minst et svært verdifullt verktøy for de altfor mange som er i samme situasjon som Linda. Prisen for beste norske dokumentarfilm går til VOLDTATT”.

 ALLE PRISENE:

Årets Checkpointsfilm: THE HUNTING GROUND

Hederlig omtale: THE PEARL BUTTON og DEMOCRATS

Les mer om konkurranseprogrammet og jury for Checkpoints

Vinnerfilmen blir tildelt 25 000 kr til det miljø/den sak filmen omhandler. Checkpointsprogrammet vises i samarbeid med Raftostiftelsen.

Beste internasjonale dokumentarfilm: PERVERT PARK

Hederlig omtale: A FLICKERING TRUTH

Les mer om konkurranseprogrammet og jury

Vinnerfilmen blir tildelt 30 000 kr, og prispengene gis av NRK.

Gulluglen – UiBs pris for beste forskningsformidlingsfilm: ICE AND THE SKY

Les mer om konkurranseprogrammet Gulluglen og jury

Vinnerfilmen blir tildelt 25 000 kr. Gulluglen er i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Beste norske dokumentarfilm: VOLDTATT

Regissør: Linda Steinhoff

Produsent: Jo Torgersen

Oversikt over filmene i norsk dokumentarfilmkonkurranse

Vinnerfilmen blir tildelt 30 000 kr, og prispengene gis av NRK.

Hederlig omtale gikk til IDAS DAGBOK som også får ekstravisning 30.09.

Beste norske kortdokumentar: ASYLBARNA: FARIDA

Regissør: Ragnhild Sørheim og Christer Fasmer

Produsent: Thorvald Nilsen, Flimmer Film

Oversikt over filmene i kortdokumentarkonkurransen

Vinnerfilmen blir tildelt 10 000 kr, og prispengene gis av VGTV.

Beste norske kortfilm: SMALL TALK

Regissør: Even Hafnor og Lisa Brooke Hansen

Produsent: Jon Puntervold / J.M Puntervold Filmproduksjon

Oversikt over filmene i kortfilmkonkurransen og jury

Vinnerfilmen blir tildelt 10 000 kr.

Bergens Tidendes talentpris: Hildegunn Wærness

Filmwebs publikumspris: VOLDTATT

Filmwebs publikumspris gis til filmen som har fått flest hjerter i Bergens Tidendes Anmelderfesten. Vinnerfilmen blir tildelt en annonsepakke hos Filmweb til en verdi av 75 000 kr.

Ungdommens dokumentarfilmpris: THE MASK YOU LIVE IN

– beste dokumentarfilm vist i årets skoleprogram for ungdomsskoler og videregående skoler, delt ut av styret i HUFF – Hordaland Ung Filmforening

Debutfilmen Voldtatt vant stort på BIFF

Debutfilmen Voldtatt vant stort på BIFF

Det var debutfilmen Voldtatt av Linda Steinhoff (foto) som vant både juryen og publikums hjerter under Bergen internasjonale filmfestival.

Filmen fikk både publikumsprisen og prisen for beste norske dokumentarfilm. Hederlig omtale i sistnevnte kategori gikk til Idas Dagbok av August B. Hanssen. Prisen for beste norske kortdokumentar gikk til Asylbarna: Farida av regissørene Ragnhild Sørheim og Christer Fasmer. Beste internasjonale kortfilm ble Pervert Park av Frida Barkfors og Lasse Barkfors.

 I sin begrunnelse for valget av Voldtatt la juryen vekt på følgende:

“Prisen for Beste norske dokumentar går til en nyansert film som på samme tid er et gripende personportrett og en kritisk samfunnsrapport. En filmskaper med et forbløffende vågemot tar utgangspunkt i en forbrytelse hun selv ble utsatt for, og gjennom hennes oppriktige møter med norsk helse- og rettsvesen, avdekkes en rekke hoderystende blindsoner, svakheter og mangler. Juryen applauderer filmens naturlige dramaturgi, den imponerende bredden i kildene og at også latteren gis en forfriskende naturlig plass i behandlingen av et så alvorlig tema som voldtekt. Slik blir filmen en trøst og en hjelp, og ikke minst et svært verdifullt verktøy for de altfor mange som er i samme situasjon som Linda. Prisen for beste norske dokumentarfilm går til VOLDTATT”.

 ALLE PRISENE:

Årets Checkpointsfilm: THE HUNTING GROUND

Hederlig omtale: THE PEARL BUTTON og DEMOCRATS

Les mer om konkurranseprogrammet og jury for Checkpoints

Vinnerfilmen blir tildelt 25 000 kr til det miljø/den sak filmen omhandler. Checkpointsprogrammet vises i samarbeid med Raftostiftelsen.

Beste internasjonale dokumentarfilm: PERVERT PARK

Hederlig omtale: A FLICKERING TRUTH

Les mer om konkurranseprogrammet og jury

Vinnerfilmen blir tildelt 30 000 kr, og prispengene gis av NRK.

Gulluglen – UiBs pris for beste forskningsformidlingsfilm: ICE AND THE SKY

Les mer om konkurranseprogrammet Gulluglen og jury

Vinnerfilmen blir tildelt 25 000 kr. Gulluglen er i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Beste norske dokumentarfilm: VOLDTATT

Regissør: Linda Steinhoff

Produsent: Jo Torgersen

Oversikt over filmene i norsk dokumentarfilmkonkurranse

Vinnerfilmen blir tildelt 30 000 kr, og prispengene gis av NRK.

Hederlig omtale gikk til IDAS DAGBOK som også får ekstravisning 30.09.

Beste norske kortdokumentar: ASYLBARNA: FARIDA

Regissør: Ragnhild Sørheim og Christer Fasmer

Produsent: Thorvald Nilsen, Flimmer Film

Oversikt over filmene i kortdokumentarkonkurransen

Vinnerfilmen blir tildelt 10 000 kr, og prispengene gis av VGTV.

Beste norske kortfilm: SMALL TALK

Regissør: Even Hafnor og Lisa Brooke Hansen

Produsent: Jon Puntervold / J.M Puntervold Filmproduksjon

Oversikt over filmene i kortfilmkonkurransen og jury

Vinnerfilmen blir tildelt 10 000 kr.

Bergens Tidendes talentpris: Hildegunn Wærness

Filmwebs publikumspris: VOLDTATT

Filmwebs publikumspris gis til filmen som har fått flest hjerter i Bergens Tidendes Anmelderfesten. Vinnerfilmen blir tildelt en annonsepakke hos Filmweb til en verdi av 75 000 kr.

Ungdommens dokumentarfilmpris: THE MASK YOU LIVE IN

– beste dokumentarfilm vist i årets skoleprogram for ungdomsskoler og videregående skoler, delt ut av styret i HUFF – Hordaland Ung Filmforening

MENY