Anklager NRK for å bryte 50 år gammel tariffavtale

Anklager NRK for å bryte 50 år gammel tariffavtale

Dramaserien 17 har utløst nok en konflikt mellom NRK og Norsk filmforbund. Sist gang var det Emmyvinneren Mammon 2 som forårsaket uenighet – om visning på nett. Denne gangen står uenigheten om kontraktene.

Filmforbundets advokat Bjørn Alexander Brem sier til VG at NRK har avvist regiavtalen – selv om den er identisk med den det til slutt ble enighet om på Mammon 2. Filmforbundet ønsker å forhandle basert på løsningen som kom med Mammon 2, men NRK vil ikke anerkjenne den som gyldig.

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn sier til VG at «Mammon»-avtalen ikke gjelder lenger.

– NRK har sagt nei til kravet om tariffavtale fra filmforbundet slik det foreligger, og mener at vi allerede har tariffavtaler som er dekkende for filmarbeidere. Filmforbundet lanserer imidlertid kravet om ny tariffavtale på sin måte ved enhver enkeltkontrakt NRK ønsker å gjøre, og da tar det jo tid, sier dramasjef Ivar Køhn til NRK.

Brem viser på sin side til utfallet på den tidligere tvisten på tariffavtalen som i 2017 kom opp i Arbeidsretten. Der ble slutningen at regissørenes tariffavtale fortsatt består for midlertidig ansatte på NRK Drama.

– Det NRK gjør nå, er å ulovlig utestenge regissører på en over 50 år gammel tariffavtale. Slik «lock-out» skal følge Arbeidstvistlovens regler – NRK har ikke lov eller rett til å selv bryte tariffavtalen ved å erklære utestengelse uten at partene har vært hos riksmekler og meklingsfristen er utløpt, sier Brem.

Les hele saken

Anklager NRK for å bryte 50 år gammel tariffavtale

Anklager NRK for å bryte 50 år gammel tariffavtale

Dramaserien 17 har utløst nok en konflikt mellom NRK og Norsk filmforbund. Sist gang var det Emmyvinneren Mammon 2 som forårsaket uenighet – om visning på nett. Denne gangen står uenigheten om kontraktene.

Filmforbundets advokat Bjørn Alexander Brem sier til VG at NRK har avvist regiavtalen – selv om den er identisk med den det til slutt ble enighet om på Mammon 2. Filmforbundet ønsker å forhandle basert på løsningen som kom med Mammon 2, men NRK vil ikke anerkjenne den som gyldig.

Dramasjef i NRK, Ivar Køhn sier til VG at «Mammon»-avtalen ikke gjelder lenger.

– NRK har sagt nei til kravet om tariffavtale fra filmforbundet slik det foreligger, og mener at vi allerede har tariffavtaler som er dekkende for filmarbeidere. Filmforbundet lanserer imidlertid kravet om ny tariffavtale på sin måte ved enhver enkeltkontrakt NRK ønsker å gjøre, og da tar det jo tid, sier dramasjef Ivar Køhn til NRK.

Brem viser på sin side til utfallet på den tidligere tvisten på tariffavtalen som i 2017 kom opp i Arbeidsretten. Der ble slutningen at regissørenes tariffavtale fortsatt består for midlertidig ansatte på NRK Drama.

– Det NRK gjør nå, er å ulovlig utestenge regissører på en over 50 år gammel tariffavtale. Slik «lock-out» skal følge Arbeidstvistlovens regler – NRK har ikke lov eller rett til å selv bryte tariffavtalen ved å erklære utestengelse uten at partene har vært hos riksmekler og meklingsfristen er utløpt, sier Brem.

Les hele saken

MENY