Alle kinoene med felles opprop ”mot kinodød”

Alle kinoene med felles opprop ”mot kinodød”

Kinotilbudet i distriktene er i fare dersom den statlige avgiften kinoene er pålagt å betale ikke tilbakeføres til kinoene. Det kan bety kinodød, advarer kinobransjen som i sin helhet står bak et opprop til regjeringen som først ble publisert på websiden til bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Alle landets kinosjefer har skrevet under på oppropet, der de som tidligere varslet foreslår å avvikle den lovbestemte avgiften på 2,5 prosent av kinoomsetningen og samtidig innføre en frivillig avgift i samme størrelsesorden. ”Den frivillige avgiften skal ivareta tiltak som bidrar til at kinoene, som den viktigste kanalen for formidling av norsk film, fortsatt kan gi publikum i hele landet et godt og bredt tilbud”.

”Filmmeldingen setter viktige funksjoner som har skapt en sterk og levende kinobransje over hele landet i fare. Det er i dag tre ganger så mange kommunale som private kinoer i Norge. Med unntak av kinoene i de store byene, er det svært få av dem som går med overskudd. Tvert imot er det en betydelig kommunal subsidiering av kinoene på lokalt nivå.

Kino er et omfattende fagområde, og det er umulig for små og mellomstore kinoer å ha kompetanse på hele spekteret av oppgaver. Kinoene er derfor helt avhengige av at avgiftsmidlene kanaliseres tilbake i form av:

 • støtte til store felles prosjekter som digitaliseringen
 • forhandling av filmleie
 • rådgivning og kompetansebyggende tiltak
 • spesialkompetanse knyttet til kinoprogrammering, kinoøkonomi, kinoteknikk og utvikling av kinoen
 • kinoundersøkelser
 • nasjonal statistikk og leveranse av nasjonal statistikk til myndighetene
 • markedskampanjer

Dette er viktig bistand for alle kinoer. Men med unntak av de aller største, er dette oppgaver norske kinoer ikke har noen mulighet for å ivareta på egenhånd.

Dersom avgiften, som i stadig større grad betales inn av kinoene alene, blir benyttet til plattformnøytrale visningsledd, for eksempel strømmetjenester, vil dette få konsekvenser langt utover kinoenes rekker. Norsk film vil lide. En bærekraftig norsk filmproduksjon er blant annet helt avhengig av inntektene fra de norske kinoene. Og det lokale næringslivet vil merke svikt i omsetningen kinoen har generert for dem.

Det er også konkurransevridende å benytte avgiftsinnkreving fra kino- og videobransjen til å fremme plattformnøytral filmformidling. Kinoene havner i en situasjon hvor de pålegges en avgift som i stor grad går til konkurrerende virksomhet. Dette er noe Konkurransetilsynet og ESA vil være opptatt av.

Det er viktig å sikre en desentralisert kinostruktur og et bredt filmtilbud til publikum i hele landet. Kinoene ønsker å ta et kinopolitisk ansvar nasjonalt, noe de gjorde frivillig allerede fra 1970 til avgiften ble lovpålagt i 1987.

Kjære politikere!

Avskaff den lovpålagte avgiften og la kinoene betale den frivillig, slik at den føres tilbake til kinoene. Da kan publikum i hele landet fortsatt ha glede av et godt og bredt kinotilbud.»

Oslo, 14. august 2015
Oppropet er undertegnet av alle landets kinoer

Hele listen med alle landets kinoer.

 

Alle kinoene med felles opprop ”mot kinodød”

Alle kinoene med felles opprop ”mot kinodød”

Kinotilbudet i distriktene er i fare dersom den statlige avgiften kinoene er pålagt å betale ikke tilbakeføres til kinoene. Det kan bety kinodød, advarer kinobransjen som i sin helhet står bak et opprop til regjeringen som først ble publisert på websiden til bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Alle landets kinosjefer har skrevet under på oppropet, der de som tidligere varslet foreslår å avvikle den lovbestemte avgiften på 2,5 prosent av kinoomsetningen og samtidig innføre en frivillig avgift i samme størrelsesorden. ”Den frivillige avgiften skal ivareta tiltak som bidrar til at kinoene, som den viktigste kanalen for formidling av norsk film, fortsatt kan gi publikum i hele landet et godt og bredt tilbud”.

”Filmmeldingen setter viktige funksjoner som har skapt en sterk og levende kinobransje over hele landet i fare. Det er i dag tre ganger så mange kommunale som private kinoer i Norge. Med unntak av kinoene i de store byene, er det svært få av dem som går med overskudd. Tvert imot er det en betydelig kommunal subsidiering av kinoene på lokalt nivå.

Kino er et omfattende fagområde, og det er umulig for små og mellomstore kinoer å ha kompetanse på hele spekteret av oppgaver. Kinoene er derfor helt avhengige av at avgiftsmidlene kanaliseres tilbake i form av:

 • støtte til store felles prosjekter som digitaliseringen
 • forhandling av filmleie
 • rådgivning og kompetansebyggende tiltak
 • spesialkompetanse knyttet til kinoprogrammering, kinoøkonomi, kinoteknikk og utvikling av kinoen
 • kinoundersøkelser
 • nasjonal statistikk og leveranse av nasjonal statistikk til myndighetene
 • markedskampanjer

Dette er viktig bistand for alle kinoer. Men med unntak av de aller største, er dette oppgaver norske kinoer ikke har noen mulighet for å ivareta på egenhånd.

Dersom avgiften, som i stadig større grad betales inn av kinoene alene, blir benyttet til plattformnøytrale visningsledd, for eksempel strømmetjenester, vil dette få konsekvenser langt utover kinoenes rekker. Norsk film vil lide. En bærekraftig norsk filmproduksjon er blant annet helt avhengig av inntektene fra de norske kinoene. Og det lokale næringslivet vil merke svikt i omsetningen kinoen har generert for dem.

Det er også konkurransevridende å benytte avgiftsinnkreving fra kino- og videobransjen til å fremme plattformnøytral filmformidling. Kinoene havner i en situasjon hvor de pålegges en avgift som i stor grad går til konkurrerende virksomhet. Dette er noe Konkurransetilsynet og ESA vil være opptatt av.

Det er viktig å sikre en desentralisert kinostruktur og et bredt filmtilbud til publikum i hele landet. Kinoene ønsker å ta et kinopolitisk ansvar nasjonalt, noe de gjorde frivillig allerede fra 1970 til avgiften ble lovpålagt i 1987.

Kjære politikere!

Avskaff den lovpålagte avgiften og la kinoene betale den frivillig, slik at den føres tilbake til kinoene. Da kan publikum i hele landet fortsatt ha glede av et godt og bredt kinotilbud.»

Oslo, 14. august 2015
Oppropet er undertegnet av alle landets kinoer

Hele listen med alle landets kinoer.

 

MENY