17 millioner til 25 norske filmfestivaler

17 millioner til 25 norske filmfestivaler

Foto: Kortfilmfestivalen er fortsatt den eneste filmfestivalen som får øremerkede midler

Norsk filminstitutt offentliggjorde i dag sine tilskudd til 25 norske filmfestivaler. Til sammen ble 17.630.000 kroner fordelt.

Det var de største festivalene som ikke overraskende fikk mest: Både Tromsø film festival, Kosmorama i Trondheim, BIFF i Bergen, Barnefilmfestivalen i Kristiansand, Den norske filmfestivalen i Haugesund, Film fra Sør og Kortfilmfestivalen fikk millionbeløp. De fleste andre måtte nøye seg med mindre beløp. Den nye filmfestivalen i hovedstaden, Oslo Pix, er tildelt 600 000, noe som ikke er mye for en festival som har som mål å bli en av de aller største i landet.

Den festivalen som likevel opplever betydelige kutt er Den norske filmfestivalen, ifølge festivalsjef Tonje Hardersen: «NFI har gitt festivalen omstillingsmidler på totalt 500.000 kr for 2017, men påpeker at disse midlene ikke kan påregnes i 2018. Det totale kuttet i år er altså på en halv million og varslet kutt for 2018 en million», sier hun i en pressemelding som ble sendt ut i dag. Også Barnefilmfestivalen opplever et kutt på 250 000 fra foregående år, ifølge festivalleder Danckert Monrad-Krohn.

Hensikten med tilskuddene fra NFI er ”å styrke festivallivet og bidra til å skape gode møteplasser mellom film og publikum i Norge”, som det heter. Beslutning om tilskudd og fastsettelse av beløp ”er truffet på grunnlag av innstilling fra det såkalte festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til den nye forskriften om filmformidling som trådte i kraft 12. oktober 2016.”

Leder for festivalutvalget er Nina Refseth, som understreker at utvalget har ønsket å premiere festivalenes kunstneriske ambisjoner og evne til å tiltrekke seg et betalende publikum.

”I tillegg har vi gjort justeringer mellom enkelte av festivalene, slik at sammenlignbare festivaler vil få økonomiske tilskudd på tilsvarende nivå. Utvalget har ønsket å gi de største festivalene mer åpne rammer, så de selv kan prioritere ulike tiltak innenfor rammene”, skriver Refseth.

Filmfestivalene som er tildelt tilskudd:

Amandusfestivalen er tildelt totalt 1.000.000 kroner i driftstilskudd

Arabiske filmdager (FFS) er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd

Arctic Movie Image and Film Festival er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd

Barnefilmfestivalen i Kristiansand er tildelt totalt 1.250.000 i driftstilskudd

Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) er tildelt totalt 1.600.000 kroner i driftstilskudd

Bollywood filmfestival er tildelt totalt 300.000 kroner i driftstilskudd

Den norske dokumentarfilmfestivalen er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd

Den norske filmfestivalen (DNF) er tildelt totalt 2.600.000 kroner, hvorav 1.700.000 kroner i driftstilskudd og 900.000 kroner i prosjekttilskudd for Amanda

Film fra Sør (FFS): 1.350.000 kroner i driftstilskudd

Fjellfilmfestivalen: 100.000 kroner i driftstilskudd

Fredrikstad Animation Festival: 600.000 kroner i driftstilskudd

Human Rights Human Wrongs:  100.000 kroner i driftstilskudd

Kortfilmfestivalen i Grimstad: 2.965.000 kroner i driftstilskudd, etter øremerking i statsbudsjettet

Kosmorama, Trondheim Internasjonale Filmfestival:  1.600.000 kroner, hvorav 1.200.000 kroner i driftstilskudd og 400.000 kroner i prosjekttilskudd for Kanonprisen.

Laterna Magica: 100.000 kroner i driftstilskudd

Minimalen kortfilmfestival:  150.000 kroner i driftstilskudd

Movies on War (MOW): 150.000 kroner i driftstilskudd

Nordic Docs – Laterna Magica :  100.000 kroner i driftstilskudd

Nordisk Ungdomsfilmfestival (NUFF): 100.000 kroner i driftstilskudd

Nordkapp filmfestival: 565.000 kroner i driftstilskudd

Oslo Pix:  600.000 kroner i driftstilskudd

Oslo Fusion/Skeive Filmer:  250.000 kroner i driftstilskudd

Ramaskrik: 100.000 kroner i driftstilskudd

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF): 1.600.000 kroner i driftstilskudd

Verdens beste – Tromsø barnefilmfestival: 150.000 kroner i driftstilskudd

17 millioner til 25 norske filmfestivaler

17 millioner til 25 norske filmfestivaler

Foto: Kortfilmfestivalen er fortsatt den eneste filmfestivalen som får øremerkede midler

Norsk filminstitutt offentliggjorde i dag sine tilskudd til 25 norske filmfestivaler. Til sammen ble 17.630.000 kroner fordelt.

Det var de største festivalene som ikke overraskende fikk mest: Både Tromsø film festival, Kosmorama i Trondheim, BIFF i Bergen, Barnefilmfestivalen i Kristiansand, Den norske filmfestivalen i Haugesund, Film fra Sør og Kortfilmfestivalen fikk millionbeløp. De fleste andre måtte nøye seg med mindre beløp. Den nye filmfestivalen i hovedstaden, Oslo Pix, er tildelt 600 000, noe som ikke er mye for en festival som har som mål å bli en av de aller største i landet.

Den festivalen som likevel opplever betydelige kutt er Den norske filmfestivalen, ifølge festivalsjef Tonje Hardersen: «NFI har gitt festivalen omstillingsmidler på totalt 500.000 kr for 2017, men påpeker at disse midlene ikke kan påregnes i 2018. Det totale kuttet i år er altså på en halv million og varslet kutt for 2018 en million», sier hun i en pressemelding som ble sendt ut i dag. Også Barnefilmfestivalen opplever et kutt på 250 000 fra foregående år, ifølge festivalleder Danckert Monrad-Krohn.

Hensikten med tilskuddene fra NFI er ”å styrke festivallivet og bidra til å skape gode møteplasser mellom film og publikum i Norge”, som det heter. Beslutning om tilskudd og fastsettelse av beløp ”er truffet på grunnlag av innstilling fra det såkalte festivalutvalget og etter vurdering av NFI i henhold til den nye forskriften om filmformidling som trådte i kraft 12. oktober 2016.”

Leder for festivalutvalget er Nina Refseth, som understreker at utvalget har ønsket å premiere festivalenes kunstneriske ambisjoner og evne til å tiltrekke seg et betalende publikum.

”I tillegg har vi gjort justeringer mellom enkelte av festivalene, slik at sammenlignbare festivaler vil få økonomiske tilskudd på tilsvarende nivå. Utvalget har ønsket å gi de største festivalene mer åpne rammer, så de selv kan prioritere ulike tiltak innenfor rammene”, skriver Refseth.

Filmfestivalene som er tildelt tilskudd:

Amandusfestivalen er tildelt totalt 1.000.000 kroner i driftstilskudd

Arabiske filmdager (FFS) er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd

Arctic Movie Image and Film Festival er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd

Barnefilmfestivalen i Kristiansand er tildelt totalt 1.250.000 i driftstilskudd

Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) er tildelt totalt 1.600.000 kroner i driftstilskudd

Bollywood filmfestival er tildelt totalt 300.000 kroner i driftstilskudd

Den norske dokumentarfilmfestivalen er tildelt totalt 100.000 kroner i driftstilskudd

Den norske filmfestivalen (DNF) er tildelt totalt 2.600.000 kroner, hvorav 1.700.000 kroner i driftstilskudd og 900.000 kroner i prosjekttilskudd for Amanda

Film fra Sør (FFS): 1.350.000 kroner i driftstilskudd

Fjellfilmfestivalen: 100.000 kroner i driftstilskudd

Fredrikstad Animation Festival: 600.000 kroner i driftstilskudd

Human Rights Human Wrongs:  100.000 kroner i driftstilskudd

Kortfilmfestivalen i Grimstad: 2.965.000 kroner i driftstilskudd, etter øremerking i statsbudsjettet

Kosmorama, Trondheim Internasjonale Filmfestival:  1.600.000 kroner, hvorav 1.200.000 kroner i driftstilskudd og 400.000 kroner i prosjekttilskudd for Kanonprisen.

Laterna Magica: 100.000 kroner i driftstilskudd

Minimalen kortfilmfestival:  150.000 kroner i driftstilskudd

Movies on War (MOW): 150.000 kroner i driftstilskudd

Nordic Docs – Laterna Magica :  100.000 kroner i driftstilskudd

Nordisk Ungdomsfilmfestival (NUFF): 100.000 kroner i driftstilskudd

Nordkapp filmfestival: 565.000 kroner i driftstilskudd

Oslo Pix:  600.000 kroner i driftstilskudd

Oslo Fusion/Skeive Filmer:  250.000 kroner i driftstilskudd

Ramaskrik: 100.000 kroner i driftstilskudd

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF): 1.600.000 kroner i driftstilskudd

Verdens beste – Tromsø barnefilmfestival: 150.000 kroner i driftstilskudd

MENY