10 av 14 stipend fra Viken til kvinnelige filmskapere

10 av 14 stipend fra Viken til kvinnelige filmskapere

Foto: Aslaug Holm blant de som har mottatt fordypningsstipend

Viken filmsenter har i sin siste bevilgningsrunde valgt å prioritere kvinnelige fiksjonsregissører og deres originalskrevne prosjekter.

Det melder filmsenteret. Etter Vikens andre utlysning av fordypningsstipend ble 14 stipend innvilget på til sammen 677.000 kroner. Disse stipendene er ment å gå til et prosjekt eller tiltak ”som behøver fordypning og tillit”, som det heter i kriteriene. Det er rettet mot plattformnøytrale prosjekter i prosess, ”for å verne om utforskning og den skapende energien”. Produsenter kan også søke.

Følgende filmskapere er tildelt fordypningsstipend:

Lilja Ingolfsdottir, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Adel Khan Farooq, dokumentarprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Ingvild Evjemo, produsentfordypning, tildeles kr. 50.000,-

Ann Holmgren Aurebekk, hybridprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Anna Ladegaard, hybridprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Aslaug Holm, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Marte Vold, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Natasa Urban, dokumentarprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Tove Undheim, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Nina M. Blad, produsentfordypning, tildeles kr. 50.000,-

Ingvil Giske, produsentfordypning, tildeles kr. 50.000,-

Thomas Østgaard, hybridprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Magnus Mork, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 27.000,-

Shahrukh Kavousi, hybridprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Gjennomgangen av søknadene er denne gangen gjort av regissør Gunhild Enger, i samråd med filmkonsulent Kalle Løchen. Enger har følgende å si om søknadene:

”Denne runden med fordypningsstipend har vært preget av mange solide søknader, men vi ser få velfunderte eksperimenter, både på form, genre og ide/story. Dette ønsker vi å oppfordre til i større grad i fremtiden og dette gjelder både dokumentar og fiksjon.

Viken filmsenter ønsker å jobbe mot en likestilt og mangfoldig filmflora og har i denne runden valgt å prioritere kvinnelige fiksjons-regissører, som ikke har debutert med egen spillefilm og deres originalskrevne prosjekter. Vi har også valgt å prioritere visjonære produsenter i denne tildelingsrunden”.

10 av 14 stipend fra Viken til kvinnelige filmskapere

10 av 14 stipend fra Viken til kvinnelige filmskapere

Foto: Aslaug Holm blant de som har mottatt fordypningsstipend

Viken filmsenter har i sin siste bevilgningsrunde valgt å prioritere kvinnelige fiksjonsregissører og deres originalskrevne prosjekter.

Det melder filmsenteret. Etter Vikens andre utlysning av fordypningsstipend ble 14 stipend innvilget på til sammen 677.000 kroner. Disse stipendene er ment å gå til et prosjekt eller tiltak ”som behøver fordypning og tillit”, som det heter i kriteriene. Det er rettet mot plattformnøytrale prosjekter i prosess, ”for å verne om utforskning og den skapende energien”. Produsenter kan også søke.

Følgende filmskapere er tildelt fordypningsstipend:

Lilja Ingolfsdottir, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Adel Khan Farooq, dokumentarprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Ingvild Evjemo, produsentfordypning, tildeles kr. 50.000,-

Ann Holmgren Aurebekk, hybridprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Anna Ladegaard, hybridprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Aslaug Holm, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Marte Vold, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Natasa Urban, dokumentarprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Tove Undheim, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Nina M. Blad, produsentfordypning, tildeles kr. 50.000,-

Ingvil Giske, produsentfordypning, tildeles kr. 50.000,-

Thomas Østgaard, hybridprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Magnus Mork, fiksjonsprosjekt, tildeles kr. 27.000,-

Shahrukh Kavousi, hybridprosjekt, tildeles kr. 50.000,-

Gjennomgangen av søknadene er denne gangen gjort av regissør Gunhild Enger, i samråd med filmkonsulent Kalle Løchen. Enger har følgende å si om søknadene:

”Denne runden med fordypningsstipend har vært preget av mange solide søknader, men vi ser få velfunderte eksperimenter, både på form, genre og ide/story. Dette ønsker vi å oppfordre til i større grad i fremtiden og dette gjelder både dokumentar og fiksjon.

Viken filmsenter ønsker å jobbe mot en likestilt og mangfoldig filmflora og har i denne runden valgt å prioritere kvinnelige fiksjons-regissører, som ikke har debutert med egen spillefilm og deres originalskrevne prosjekter. Vi har også valgt å prioritere visjonære produsenter i denne tildelingsrunden”.

MENY