Arktisk Film Norge er lansert i nord.

Arktisk Film Norge er lansert i nord.

Nordnorsk Filmsenter, Filmfond Nord og Nordnorsk Filmkommisjon slås sammen til Arktisk Film Norge. Det vedtok fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner denne uken.

For nesten nøyaktig ett år siden vedtok fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner å slå sammen de tre filmvirksomhetene Nordnorsk Filmsenter AS, Filmfond Nord AS og Nordnorsk Filmkommisjon AS.

Ved inngangen til 2024 var oppgaven utført. Det nye selskapets styre har siden jobbet med å utarbeide en ny strategi, og ikke minst finne et nytt felles navn på den sammenslåtte organisasjonen. I generalforsamling avholdt i Bodø tirsdag 18. juni, vedtok de tre fylkeskommunene det nye navnet: Arktisk Film Norge AS.

Det er det nye selskapet som melder om dette.

«Med det nye navnet markerer vi en ny æra for filmvirksomhetene i Nord-Norge. På samme måte som opprettelsen av Nordnorsk Filmsenter i 1980 var noe helt nytt i norsk filmpolitikk, og markerte starten på det som etter hvert ble en statlig, regional filmpolitikk, så leder Nord-Norge nok en gang an i fremtidsrettet og offensiv satsing på film og spill», sier Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø i Nordland fylkeskommune, Arne Ivar Mikalsen.

«Gjennom sin nye strategi og profil ønsker selskapet ikke bare å ta del i den store internasjonale interessen det er for Arktis og nordområdene, men å markere at det representerer mer enn bare en region i Norge. Arktisk Film Norge skal være en nasjonal og internasjonal aktør med hele Arktis som sitt virkeområde. Selskapet skal bidra til å tiltrekke internasjonale produksjoner, og det skal bidra til at våre historier og vår bransje får et større, internasjonalt marked.»

Fra den historiske beslutningen. Fra venstre: Eirik Losnegaard Mevik (Hovedutvalgsleder for Kultur og Helse, Troms Fylkeskommune), Terje André Nymark, (daglig leder Arktisk Film Norge, tidligere Nordnorsk Filmsenter), Bjørn Eirik Olsen (styreleder), Cathrine Therese Persson (daglig leder Arktisk Film Norge Invest, tidligere Filmfond Nord), Jan-Arvid Arnesen (Nestleder hovedutvalget for kompetanse, Finnmark Fylkeskommune), Arne Ivar Mikalsen (Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Nordland Fylkeskommune). Foto: Stig Løvseth.

Arktisk Film Norge er lansert i nord.

Arktisk Film Norge er lansert i nord.

Nordnorsk Filmsenter, Filmfond Nord og Nordnorsk Filmkommisjon slås sammen til Arktisk Film Norge. Det vedtok fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner denne uken.

For nesten nøyaktig ett år siden vedtok fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner å slå sammen de tre filmvirksomhetene Nordnorsk Filmsenter AS, Filmfond Nord AS og Nordnorsk Filmkommisjon AS.

Ved inngangen til 2024 var oppgaven utført. Det nye selskapets styre har siden jobbet med å utarbeide en ny strategi, og ikke minst finne et nytt felles navn på den sammenslåtte organisasjonen. I generalforsamling avholdt i Bodø tirsdag 18. juni, vedtok de tre fylkeskommunene det nye navnet: Arktisk Film Norge AS.

Det er det nye selskapet som melder om dette.

«Med det nye navnet markerer vi en ny æra for filmvirksomhetene i Nord-Norge. På samme måte som opprettelsen av Nordnorsk Filmsenter i 1980 var noe helt nytt i norsk filmpolitikk, og markerte starten på det som etter hvert ble en statlig, regional filmpolitikk, så leder Nord-Norge nok en gang an i fremtidsrettet og offensiv satsing på film og spill», sier Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø i Nordland fylkeskommune, Arne Ivar Mikalsen.

«Gjennom sin nye strategi og profil ønsker selskapet ikke bare å ta del i den store internasjonale interessen det er for Arktis og nordområdene, men å markere at det representerer mer enn bare en region i Norge. Arktisk Film Norge skal være en nasjonal og internasjonal aktør med hele Arktis som sitt virkeområde. Selskapet skal bidra til å tiltrekke internasjonale produksjoner, og det skal bidra til at våre historier og vår bransje får et større, internasjonalt marked.»

Fra den historiske beslutningen. Fra venstre: Eirik Losnegaard Mevik (Hovedutvalgsleder for Kultur og Helse, Troms Fylkeskommune), Terje André Nymark, (daglig leder Arktisk Film Norge, tidligere Nordnorsk Filmsenter), Bjørn Eirik Olsen (styreleder), Cathrine Therese Persson (daglig leder Arktisk Film Norge Invest, tidligere Filmfond Nord), Jan-Arvid Arnesen (Nestleder hovedutvalget for kompetanse, Finnmark Fylkeskommune), Arne Ivar Mikalsen (Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Nordland Fylkeskommune). Foto: Stig Løvseth.

MENY